Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Závada na komínu může mít devastující následky. Přibývá požárů způsobených zanedbáním jejich údržby

Zahájení otopné sezóny zvyšuje riziko vzniku požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol komínů. Toto riziko se nevyhýbá, bohužel, ani komínům, na které jsou napojeny moderní úsporné kotle, kamna či krby na pevná paliva.


© Fotolia.com

Zpracováno na základě tiskové zprávy BEAUFORT, a redakčně doplněno o zákonné povinnosti a poznatky z praxe.

Ranní poklesy teplot připomínají, že topná sezóna je tady. Pro některé provozovatele kotlů, kteří kotel nevyužívají k celoroční přípravě teplé vody, nebo jde o krbová kamna, krb, to znamená první zatopení po letní přestávce. Ať tak, nebo jinak, rozhodně je nutné se přesvědčit, zda je komín v pořádku. Zanedbání péče o něj má vždy devastující následek, požár, který může skončit zničením celého domu. Počet požárů, jejichž příčinou byl nebezpečný stav komínu, každoročně roste. Pokud jde o příčinu, která vznikla zanedbáním údržby, pojišťovny nemusí škodu uhradit.

Požáry od nevyčištěných komínů mohou být devastující

Během minulé otopné sezóny, tedy od října 2018 do konce března 2019, vyjížděli hasiči k více než tisícovce požárů komínů, což je zhruba stejně, jako tomu bylo v loňském roce. I přes neustálé varování ze strany jak kominíků, tak hasičů, toto číslo dlouhodobě neklesá, naopak meziročně mírně roste. Přitom až za 90 % těchto požárů stojí nevyčištěný komín, tedy okolnost, kterou můžeme ovlivnit,“ upozorňuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Studená.

Letos 6. února vyjížděli hasiči k požáru rodinného domu v obci Buk na Přerovsku – tísňová linka dostala informaci o zakouřeném domě vlivem zahoření v komíně. Když záchranný sbor dorazil na místo, střecha domu už byla celá obalená plameny. „Situaci na místě komplikovaly teploty dosahující -10 °C. Pro likvidaci bylo využito několik hasebních proudů i výšková technika. Požár poškodil kompletně střechu objektu. Hasiči několik hodin vynášeli požárem zasažené vybavení domu a v půdní části likvidovali zahoření slámy a sena. Naštěstí se obyvatel domu dostal z hořících prostor včas do bezpečí,“ popisuje Studená.

Že výše uvedený případ není výjimkou, dokazují rostoucí čísla. V roce 2018 došlo k 1 074 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na téměř 57 milionů Kč. Došlo k usmrcení 2 osob a 38 osob se zranilo. Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Těch bylo celkem 937 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce nebo zazděný trám v komínu.

Komíny vyžadují pravidelnou péči

Funkční a bezpečná spalinová cesta je zákonem danou povinností každého majitele nemovitosti, který musí mít písemnou zprávu o provedení čištění nebo kontroly spalinové cesty vypracovanou od odborného kominíka. Pokud vzplane požár, jehož příčinou bylo například zanedbání údržby komína, pojišťovny nemusí škodu uznat. „Dojde-li k požáru od komína, který poškozený uplatní u své pojišťovny, zkoumá se vždy příčinná souvislost mezi závadou na kouřovodu a vznikem škody, popř. jejím rozsahem. Klientovi je pojistné plnění kráceno v případech, kdy je tato příčina škody evidentní a zjistí se současně, že porušil své povinnosti pravidelné údržby a kontrol. Je-li poškozený v objektu v nájmu, musí splnění svých povinností doložit majitel domu (pronajímatel),“ říká Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA.

Kromě rizika požáru z usazených sazí v komíně zvyšuje špatně průchodný komín rovněž riziko otravy oxidem uhelnatým a jinými toxiny, protože nejsou správně odváděny ven, ale hromadí se v prostoru. Pravidelné revize proto není radno podceňovat. „Pokud profesionální kominík objeví problém, je připraven vám také navrhnout řešení a pomůže vám předcházet nebezpečí požáru ve vašem domě a tedy i vzniku pojistné události. Výsledkem prohlídky je pak zpráva o kontrole, kterou bude vyžadovat pojišťovna v případě požáru. Tato zpráva by měla obsahovat veškeré náležitosti dané vyhláškou. Odbornost kominíka je dobré si ověřit webu Společenstva kominíku České republiky, popřípadě na webu hasičů, “ říká Monika Bartlová z České asociace pojišťoven.

Zákon to říká jasně

Například v článku „Revize komínů, nebo jen kontrola?“ je uvedena níže zobrazená tabulka s přehledem zákonných povinností:

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetněČištění spalinové cesty3 × za rok2 × za rok2 × za rok1 × za rok1 × za rok
do 50 kW včetněKontrola spalinové cesty1 × za rok1 × za rok1 × za rok
nad 50 kWČištění a kontrola spalinové cesty2 × za rok1 × za rok1 × za rok

Lhůty se netýkají tedy jen komínů či spalinových cest napojených na kotle, kamna nebo krby spalující pevná paliva, ale i zemní plyn.

Nejběžnější situací je komín u zdroje na pevná paliva s výkonem do 50 kW. Ten musí být odborným kominíkem zkontrolován (nikoliv revidován!) minimálně jednou za rok. Součástí této odborné kontroly má být i vyčištění komínu, protože jinak by kominík těžko mohl prohlásit, že komín je v pořádku. U kotlů a kamen nebo krbů provozovaných sezónně je nutné komín vyčistit nejméně dvakrát za rok, s celoročním provozem třikrát. Toto čistění si může majitel komínu zajistit i svépomocí, ale měl by si pro jistotu případného jednání s pojišťovnou o náhradě za škodu, pořídit nějaký důkaz, že to provedl. Alespoň fotodokumentaci s datem provedení.

Nebezpečí hrozí i s moderními kamny

Obecně se zdá, že požáry vznikají jen na starých komínech se starými kotli, kamny, krby. Bohužel požárů přibývá i u nově postavených komínů s moderními úspornými spalovacími zdroji tepla. Proč tomu tak je? Z méně úsporných spalovacích zdrojů tepla odchází spaliny s vyšší teplotou, je jich více a rychleji proudí komínem. Snížení teploty spalin z úsporných kamen, krbů i kotlů, pokud komín není optimálně řešen, podporuje vznik kondenzátů ze spalin, které se usazují na vnitřních stěnách komínového průduchu. Na ně se pak snadno lepí částice prachu, sazí atp., a výsledkem může být prakticky neprůchodný komínový průduch za pouhý jeden rok. Čím úspornější spalovací zdroj tepla na pevná paliva, tím větší pozornost by měla být věnována kontrole a čištění komína.

Trochu jinou kapitolou jsou technologické zdroje tepla, jako například pece na pizzu, chleba, různé udírny atp., které si lidé přistavují k domům nebo jsou i jejich součástí. U nich je třeba komín kontrolovat rozhodně mnohem častěji, než jak uvádí výše uvedená tabulka.

Aktualizováno 1.10.20019, 7:45.

 
 
Reklama