Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Thermona: V roce 2018 zvyšuje prodej o 18 %

Datum: 12.11.2018  |  Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

V rozhovoru pro TZB-info odpovídá ředitel společnosti Thermona, Jaroslav Fila, na otázky, jak společnost reaguje na vývoj na domácím i zahraničních trzích. Pro český trh nabízí moderní úsporné kondenzační plynové kotle včetně kaskád pro kotelny nebo elekrokotle. S ohledem na požadavek zvýšené účinnosti i snížených emisí NOx nabízí Thermona i vylepšené verze plynových kombi kotlů nekondenzačních určených pro instalace do společných komínů. Letos Thermona předpokládá navýšení prodejů o 18 %.

Výrobce tepelné techniky, plynových a elektrických kotlů Thermona spol. s r.o. se sídlem v Zastávce u Brna a výrobním závodem v nedalekých Rapoticích patří ke stálicím na českém trhu již od roku 1990. Jako jediný z tehdy působících výrobců přežil následnou éru koncentrace výroby a skupování firem zahraničními subjekty a zůstal plně v českých rukách. Po dlouhou dobu až k přechodu na standardy ekodesignu byl prakticky každý z nových plynových kotlů Thermona nositelem chráněné značky Ekologicky šetrný výrobek. Tento maximální důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí byl a stále je základem zájmu zákazníků o výrobky Thermona i v oblastech, kde jsou na ochranu životního prostředí kladeny zvýšené požadavky. Příkladem jsou plynové kotelny, které mohly být instalovány v emisně nejvíce zatížených centrech měst. Společnost Thermona patří k zakládajícím členům Asociace podniků topenářské techniky. Využil jsem přítomnosti ředitele společnosti, pana Jaroslava Fily, na 26. sněmu asociace dne 11. října a položil mu několik otázek.

Josef Hodboď, TZB-info:

Úspěch značky Thermona je dán nejen její silnou pozicí na domácím českém trhu, ale i v na trzích v zahraničí. Mohl byste komentovat, jak se pro Vás tyto trhy vyvíjejí, kde máte největší úspěchy?

Jaroslav Fila, Thermona:

Podíl exportu od roku 1995, kdy byly vyvezeny první kotle na Ukrajinu, do Chorvatska a následně Ruska, se v současné době pohybuje na úrovni 60 % celkového prodeje. Naše výrobky se postupně objevily v 21 státech Evropy a Asie. Ekonomická situace se v některých státech změnila, například na Ukrajině, a někde se změnilo i obchodní prostředí, například v Číně. Naopak velkým obchodním partnerem bylo a je Rusko, Německo, Slovensko, Moldávie atd. Naše kotle jsou populární také v Azerbajdžanu, Uzbekistanu i Armeniji.

Jaroslav Fila

Nová nařízení Evropské unie o ekodesignu a povinnosti označovat výrobky energetickými štítky platná od 26.září 2015 striktně rozdělila pravidla exportu na státy Unie a ostatní. Firma Thermona vyrábí více jak 70 typů plynových kotlů a elektrokotlů, takže přechod na uvedené podmínky nebyl tak problematický. Od té doby jsme vyvinuli další 4 řady kondenzačních kotlů ve 14 typech podle systému jejich užití. Všechny byly pochopitelně zařazeny do sortimentu určeného pro export.  Je však nutno podotknout, že proces od vývoje nového výrobku až po prodej zákazníkovi je velice náročný. Musí především zahrnovat odborné posouzení výrobků z hlediska projektu jejich instalace u zákazníka, uvedení do provozu a profesionální servis. Tím také spokojenost zákazníků. Tato zásada musí platit nejenom v České republice, ale také v zemích exportu.

Velice populární ve všech státech exportu i v České republice je systém kaskádových kotelen, pro které využíváme již od roku 1993 kotle vlastní produkce o výkonovém rozsahu až 95 kW. Z nich je následně sestavován modul o výkonu až 3 040 kW. V rámci decentralizace systémů zásobování tepelnou energií je dosahováno úspor o velikosti až 45 % původních nákladů na vytápění. Produkce kotlů pro tyto účely představuje více jak 21 % z celkového objemu prodeje. Za celou dobu 25 let, kdy byl systém kaskádové kotelny poprvé spuštěn, má firma dostatečné zkušenosti na základě referencí ve všech zemích, kde má obchodní partnery.

Josef Hodboď, TZB-info:

Co soudíte o současném trendu přechodu na budovy s téměř nulovou potřebou energie? Uplatní se i v těchto nových domech vaše výrobky nebo budou určeny především pro výměny v budovách stávajících?

Jaroslav Fila, Thermona:

Nově vyvinuté kotle z řady kondenzačních jsou díky svým vlastnostem předurčeny pro systémy s velice nízkou výkonovou potřebou. Stručně řečeno, regulace 1: 10 je dostatečný předpoklad pro bezproblémové využití u takto projektovaných domů. Zvláště výhodné je to u systémů, které řeší přípravu teplé vody. Jsou tedy schopné zajistit dostatečný komfort i u těchto požadavků.

Josef Hodboď, TZB-info:

V současné době je z hlediska nařízené účinnosti možné na trh dodávat prakticky jen plynové kotle kondenzační. Pro nekondenzační plynové kotle platí dočasná výjimka, a to výkon do 30 kW a kombinované řešení s integrovanou přípravou vody s určením do společných komínů. Dodáváte na trh takový výrobek? A jak jste na tom z pohledu splnění aktuálně zpřísněného emisního limitu na oxidy dusíku NOx?

Jaroslav Fila, Thermona:

Nařízení Evropské unie po 26. září 2015 podstatně omezilo používání nekondenzačních plynových kotlů, tj. s využitím atmosférických hořáků. Již před tímto datem byla součástí našeho výrobního sortimentu řada tzv. ekologických plynových kotlů, nekondenzačních, které svým způsobem spalování byly pod limitem na oxidy dusíku NOx. V důsledku nových pravidel byly u těchto kotlů provedeny drobné konstrukční úpravy a kotle předány k ověření technických parametrů na Strojírenský zkušební ústav v Brně. K dnešnímu dni tak dodáváme na trh tři skupiny kotlů určených do společných komínů v kombinovaném provedení s přípravou teplé vody. Liší se pouze maximálním výkonem, a to 14 kW, 20 kW nebo 28 kW. Vycházíme tak vstříc požadavkům majitelů bytových domů, bytů v nich, kteří tyto problémy řeší nebo budou řešit. Navíc tyto kotle splňují také zpřísněná pravidla vydaná Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/426, tzv. GAR od 04/2018. Platnost certifikátu je na dalších 10 let možného použití v oblasti nekondenzačních plynových kotlů.

Josef Hodboď, TZB-info:

Jste jako výrobce kondenzačních plynových kotlů úspěšní i v rámci kotlíkových dotací? Tedy státem podporovaných záměn kotlů na pevná paliva? Mohl byste odhadnout podíl kotlů, jejichž instalace byla podpořena dotací, na celkovém prodeji v České republice?

Jaroslav Fila, Thermona:

Všechny kondenzační kotle u nás vyráběné je možné využít v rámci programu Kotlíkových dotací. Přesnou informaci o skutečném nasazení v tomto dotačním projektu v jednotlivých letech nemáme. Krajské úřady, které žádosti vydávají, přesná čísla neuvádí. Přibližné hodnoty odvozujeme z růstu prodeje kondenzačních kotlů. Například v roce 2018 dochází ke zvýšení prodejů o 18 %.

Myslím si ale, že dobrou roli nesehrávají městské, popřípadě místní úřady pro ochranu životního prostředí, které by měly být více nápomocné občanům pro usnadnění jejich zapojení do tohoto programu. Platí tedy, že technicky a administrativně zdatný uživatel starého kotle se snáze dostane do pořadníku pro přiznání dotací na výměnu zastaralého typu kotle. Toto tvrzení platí také u kotlů na pevná paliva. Zde je situace ještě horší.

Josef Hodboď, TZB-info:

Někteří výrobci zavádějí, a nebo o tom uvažují, že by neprodávali jen kotel, ale i servis placený paušálem. Přibývají zákazníci, kteří i s vlastním kotlem chtějí mít rovnocenný komfort jako při vytápění z soustavy zásobování teplem, CZT. Uvažujete o nějakém takovém řešení, třeba i ve spolupráci s vybranými servisními službami?

Jaroslav Fila, Thermona:

Účast firmy na systému neustálé péče o výrobek u zákazníka, třeba i na základě předem zaplaceného paušálu, jsme zatím nezvažovali. Částečně jsme se zapojili do neustálého růstu záruční doby, po kterou bezplatně o výrobky u zákazníků cestou servisu pečujeme.

Neplatí to ale u již zmíněných kaskádových kotelnách, kde připravujeme projekt na výstavbu kotelen bytovým domům v režii firmy a chceme nabízet pouze efektivní dodávku tepla a teplé vody.

Josef Hodboď, TZB-info:

Děkuji za Váš čas a rozhovor.

 

Hodnotit:  

Datum: 12.11.2018
Autor: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů