Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozhovor: Bezpečný a energeticky efektivní provoz kotlů nevyžaduje nadměrnou starost

Mnoho domácností se těší z komfortu, který jím poskytují výhody plynových nebo i elektrických kotlů. Každé zařízení, včetně zdrojů tepla, však vyžaduje určitou péči, aby pracovalo co nejefektivněji a co nejdéle. Topná sezóna ve většině domácností již letos začala, ale mnohé z nich pro její zahájení udělaly jen to, za na kotli přesunuly vypínač z polohy VYP do ZAP. Otázky zní: „Neškodí si tyto domácnosti? Dělají vše proto, aby měly co nejnižší účet za energie?“ Na otázky odpovídá Milan Kubíček, obchodní ředitel tradičního českého výrobce plynových kotlů a elektrokotlů, společnosti Thermona.


TZB-info:
Jakým způsobem postupovat, aby lidé topili za co nejméně peněz, ale na druhé straně spolehlivě a bez problémů?

Milan Kubíček, Thermona:

Co se týče úspor, na prvním místě je třeba zamezit únikům tepla z domu do okolí. Časté jsou případy nezateplených stropů na půdě ve starších rodinných domech. Přitom jejich zateplení lze v řadě případů provést poměrně levně svépomocí, prostým rozložením desek nebo pásů z vláknité tepelné izolace. Takže zateplit a když jde o větší úpravy, tak i vyměnit okna, případně i venkovní dveře! S tím souvisí nutnost nepodcenit potřebu větrání v domě, ideálně zahrnující rekuperaci tepla z odváděného vydýchaného vzduchu. A pak mít v pořádku otopnou soustavu, potažmo kotel. A ze své zkušenosti mohu říct, že na otopnou soustavu, servis kotle, dokud nějak funguje, lidé velmi často zapomínají.

TZB-info:
Jak poznáme, že máme kotel a otopnou soustavu v pořádku?

Milan Kubíček, Thermona:

Laik to má vždycky těžké. On to mnohdy nezaregistruje, protože ke změnám k horšímu dochází většinou pomalu, postupně. Takže to pozná, až když problém s kotlem přesáhne bezpečnou hranici. Například únik otopné vody nebo chybná funkce expanzní nádoby způsobí pokles tlaku. U plynových kotlů se například opotřebuje zapalovací elektroda, výměník kotle se znečistí tak, že zareaguje ochrana proti úniku spalin atd. Případně to možná pozná z vyúčtování, protože mu neúměrně vzrostou náklady na vytápění. Ve všech těchto případech už je vlastně pozdě. Zásadní havarijní závadu kotle jsou servisní technici většinou schopní odstranit během dne až dvou. Ale takový zásah je pochopitelně dražší. Proto doporučuji, zvlášť když jde o nějaký starší kotel, si každoročně pozvat servisního technika, který posoudí stav kotle, případně ho seřídí a vyčistí. I když letos topná sezóna již začala, a kotel funguje, tak každoroční servis by neměl být vypuštěn.

TZB-info:
Thermona je především výrobce plynových kotlů. Mají tyto kotle z hlediska provozu a servisu nějaká specifika?

Milan Kubíček, Thermona:

Plynové kotle jsou tzv. vyhrazená zařízení, na které se vztahují velice přísné předpisy z hlediska bezpečnosti provozu. Proto doporučujeme jako výrobci provádět na těchto kotlích každoroční servisní prohlídky. Je to důležité z hlediska ekonomiky provozu kotle, protože zanesený a nevyčištěný kotle má nižší účinnost a tím pádem i vyšší náklady na provoz. Nehledě na to, že neseřízený a nečištěný kotel se může stát i provozně nebezpečným. Toto platí především pro kotle starší. Nejmodernější kotle si svůj provozní stav sledují samy a jednoduše se, zpravidla v nejméně příznivé době například o Vánocích, odstaví z provozu a nejdou zapnout.

TZB-info:
Můžete přiblížit možná rizika?

Milan Kubíček, Thermona:

Poslední dobou výrazně přibylo otrav oxidem uhelnatým, jejichž příčinou může být kromě nesprávně udržovaného komína, odvodu spalin, i dlouhodobě neudržovaný a nečištěný plynový spotřebič. Může se stát i smrtící zbraní. Oxid uhelnatý je nebezpečný tím, že není nijak cítit a otravy přichází náhle. Ze zkušeností těch, co se přiotrávili a podařilo se je zachránit vyplývá, že i když člověk ví, že by měl z takového prostoru co nejrychleji utéct, tak už to nedokáže. Zvláště po výměně oken se nám můžou změnit tahové podmínky a u kotlů druhu B, tedy s přívodem spalovacího vzduchu ze vnitřku bytu, domu, může nastat problém. Řešením je přechod na bezpečné kondenzační kotle druhu C, které si přivádějí spalovací vzduchu k tomu určeným potrubím z venkovního prostoru. Pak je celý proces spalování plynu kompletně oddělen od vnitřního prostoru bytu nebo domu.

TZB-info:
Na koho se mohou lidé ohledně servisních prohlídek u plynových kotlů obracet?

Milan Kubíček, Thermona:

Každý výrobce či dovozce kotlů má na svých webových stránkách seznam autorizovaných servisních techniků. Je však dobré mít svého „dvorního“ servisáka, který chodí servisovat kotel pravidelně, popř. při výběru dát na doporučení svých známých. Je rozdíl mezi technikem, který přijde v zamaštěných montérkách, ani se nepřezuje, po sobě neuklidí od technika, který slušně pozdraví, pečuje o čistotu, ukáže, co vše a proč musí vyčistit, seřídit.
A ještě jedna rada, co se servisních prohlídek týče. Je dobré nečekat na podzim, když jsou servisní technici velice vytížení a může se stát, že zákazník si bude muset na prohlídku počkat. To je aktuální situace. Chytrý servisní technik si své potenciální zákazníky obvolává a domlouvá si termíny tak, aby minimalizoval dojezdové vzdálenosti a předsezónní servis dělal v době, kdy není tolik práce s instalacemi nových kotlů.

TZB-info:
Kdy je čas na výměnu kotle a dá se takovou výměnou plynového kotle něco ušetřit.

Milan Kubíček, Thermona:

O výměně je třeba uvažovat, pokud nám to doporučí servisní technik. Ten je schopen nejlépe zhodnotit stav kotle. Například vidí, že na základě dřívějších oprav vodí, že se blíží konec životnosti výměníku pro přípravu teplé vody, zapalovacích elektrod, přepínacích ventilů, čerpadla, ale i expanzní nádoba může ztrácet svou těsnost a pak se už nevyplatí kotel servisovat. Doba životnosti může být různá, ale pohybuje se mezi 10 a 15 lety. Po této době také klesá dostupnost náhradních dílů, může růst jejich cena. Při výměnách kotlů instalovaných v předchozích letech je celkem reálné snížení spotřeby plynu o 20 až 30 %, takže návratnost prostředků vložených do výměny zdroje se pohybuje od 3 do 4 let. Je však třeba dávat pozor při výběru vhodného typu kotle a příslušenství. Je třeba se poradit buď s topenářem nebo projektantem, případně přímo na nás.

TZB-info:
Je nějaký zásadní argument, proč by si zákazník měl vybrat kotel od Vás?

Milan Kubíček, Thermona:

Snažíme se zákazníkům nabídnout dobrou cenu, ale o to se snaží dnes každý. My jako český výrobce si svých českých zákazníků vážíme a nabízíme uživatelům našich výrobků prostřednictvím sítě autorizovaných servisních techniků kotlů nejnižší cenu náhradních dílů na trhu. Máme také k dispozici náhradní díly na kotle 10 a více let staré, což také není dneska u výrobců a dovozců pravidlem. A je třeba si uvědomit důležitou věc, že si kotel vybíráme ne na rok, ne dva, ale na deset až patnáct let. Tudíž je důležitá dlouhodobá dostupnost a příznivá cena servisu a náhradních dílů. Z minulosti jsou známé případy, kdy na trhu plynových kotlů svou mimořádně příznivou cenou zazářila nějaká značka, ale po pár letech zmizela včetně její údajně spolehlivé servisní péče.


TZB-info:
Souhlas, i tento fakt je nutné zvážit. Nabízíte uživatelům plynových kotlů nějaké novinky třeba co se týká sortimentu?

Milan Kubíček, Thermona:

Na začátku letošního roku 2018 jsme uvedli na trh nový plynový kondenzační kotel řady Therm 25 KD s regulací výkonu 2,5 až 25 kW do otopné soustavy. Tento kotel reaguje na požadavek snižujících se tepelných ztrát zateplených objektů. Pro přípravu teplé vody k disponuje výkonem 25 kW, a to ve spojení se zásobníkem pro přípravu teplé vody bezpečně pokrývá zvyšující se požadavek na komfort dodávky teplé vody, například pro velkoplošné sprchy, vany s větším objemem, dvě koupelny v domě. Kotel si sám dokáže optimalizovat proces spalování a šetřit tak náklady na vytápění.

TZB-info:
Může společnost Thermona nabídnout i nějaké doplňkové služby?

Milan Kubíček, Thermona:

Samozřejmě že naší hlavní činností zůstává výroba kotlů. Vyrábíme nejen plynové kotle, ale také elektrokotle. V současné době probíhá určitá renesance zájmu o tyto kotle, neboť jsou vhodnou alternativou pro nízkoenergetické domy. Často si je lidé kombinují s krbovými kamny, neboť elektrokotel jim za velmi příznivou investiční cenu garantuje komfort, pokud právě nemají chuť topit v kamnech a navíc jim zlevňuje elektřinu výhodnějším tarifem. Ostatně i na vašem portále TZB-info v sekci Vytápění, Výpočty, Porovnání nákladů, si toto zájemci mohou ověřit na konkrétních vlastnostech jejich domu.

TZB-info:
Zatím jste více méně mluvil o situaci v rodinných domech. A co domy bytové?

Milan Kubíček, Thermona:

Zabýváme se také vytápěním bytových domů. Domovní kotelny, které jsme schopni dodat i na klíč, jsou již desítky let naší vlajkovou lodí. I proto většina našich nesla chráněnou značku Ekologicky šetrný výrobek, která zaručovala možnost instalace kotelen v centrech měst. Význam této značky již pominul, ale nikoliv náš vztah k ochraně ovzduší. I v oblasti kotelen se zabýváme bezplatným poradenstvím. Takže zákazník, který se rozhoduje, se může už v této fázi na nás obrátit, může si ověřit správnost a realizovatelnost jeho záměru a nemusí se bát, že ho to bude stát nějaké peníze.

TZB-info:
A kde vás potenciální zákazníci najdou?

Milan Kubíček, Thermona:

Výrobu máme umístěnou na Brněnsku v Rapoticích, sídlo máme v Zastávce u Brna. Mimo to nabízíme zákazníkům podporu výrobce prostřednictví smluvních partnerů ve všech regionech České republiky. Většina informací je samozřejmě na internetu na www.thermona.cz a to, co tam není, rádi osobně doplníme. Účastníme se také stavebních výstav, například letos jsme byli v Brně na výstavě IBF a v Praze na For Arch.

TZB-info:
Mluvit o perspektivě u elektřiny je zbytečné, neboť jde o energii, která je budoucností světa. Jak se díváte na budoucnost zemního plynu?

Milan Kubíček, Thermona:

Základní údaje jsou, že světové zásoby se odhadují na asi 150 let. V dálkových plynovodech roste přepravní kapacita z jeho nalezišť do Evropy i novou výstavbou. Do doby zajištění dostatku elektřiny jen z obnovitelných zdrojů tepla je zemní plyn, mimo spalování biomasy, při kterém je však nutné řešit emise prachu, nejekologičtějším palivem. Pro provoz plynových kotlů jsou stanoveny emisní limity, které jsou přibližně dvacetinásobně přísnější, než provoz kotlů na pevná paliva. Z tohoto pohledu považuji dotace na záměnu kotlů na pevná paliva plynovými, například v programu Kotlíkové dotace, za zcela správnou a pro ochranu životního prostředí zásadní.

TZB-info:
Děkujeme za poskytnuté informace.