Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Doporučeno pro vytápění bytových domů

Nejen ten, kdo uvažuje o modernizaci a úsporném provozu vytápění, zejména v bytovém domě, má možnost si na připojeném videu shlédnout názory, které zazněly v rozhovorech pro portál TZB-info v rámci konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB.


© Fotolia.com

Kdo uvažuje o modernizaci a úsporném provozu vytápění, zejména v bytovém domě, má možnost si na připojeném videu shlédnout názory, které zazněly v rozhovorech pro portál TZB-info v rámci konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB. Kdo a o čem na videu hovoří? Najdete to níže v textu včetně odkazů na čas, kdy daný usek hovoru začíná.

Čas 0:00
Pokud se jako nový zdroj tepla volí tepelná čerpadla, pak Ing. David Šrámek ze společnosti Stiebel Eltron doporučuje tzv. vnitřní tepelná čerpadla vzduch-voda. Taková tepelné čerpadlo není vystaveno nepřízni počasí, je skryté v domě, ale co je zásadní, má velmi nízké emise hluku. Ekonomická návratnost je závislá na výchozích podmínkách a doložitelné jsou příklady návratnosti 5 až 6 let.

Čas 1:40
Ing. Milan Langr ze společnosti Danfoss upozorňuje na důležitost ventilu a termostatické hlavice. Nejrychleji a nejpřesněji reagující hlavice mají tzv. paroplynovou náplň akčního prvku.Pokud nejsou v otopné vodě nečistoty, pak termostatický ventil s hlavicí nevyžaduje servis. Do starších soustav obsahujících nečistoty je výhodné instalovat takové ventily, které umožňují jejich čištění za provozu soustavy, bez vypuštění vody. Rozhodnutí o výměně termostatických ventilů je doporučeno udělat po přibližně 15 letech.

Čas 4:39
Generační výměna plynového kotle trvá zpravidla jen jeden den, uvádí konkrétní údaj Ing. Václav Frolík ze společnosti Brilon CZ. Zahrnuje výměnu kotle, souvisejících zařízení včetně vyvložkování komínu.

Čas 5:03
Pokud se instaluje úsporný kondenzační plynový kotel nebo tepelné čerpadlo bez dalších stavebních opatření, tak je zpravidla nutné zvětšit přestupnou plochu otopných těles, aby nový zdroj tepla mohl pracovat úsporně při nižších provozních teplotách, doporučuje Ing. Vladimír Houdek ze společnosti Kermi. Specifikem vícedeskových otopných těles je sériové zatékání otopné vody, které zvyšuje střední teplotu čelní desky příjemné vytváření tepelné pohody v místnosti.

Čas 8:10
Proč regulovat otopné soustavy? Miroslav Svoboda ze společnosti Enbra upozorňuje na nutnost se regulací zabývat zejména při zateplování domů, případně změnách využívání a samozřejmě při nespokojenosti se stávajícím stavem. Postup lze rozdělit do tří kapitol, a to přípravy zahrnující shromáždění údajů o stávající soustavě a zpracování projektu úprav, vlastního provedení úprav a konečně provedení ověřovací zkoušky a zhotovení předávacího protokolu dokumentujícího nový stav.

Čas 10:10
Zbyšek Jelínek ze společnosti BAXI, BDR Thermea, uvádí, že velmi dobrým důvodem k výměně kotle je přechod ze starého kotle na nový kotel kondenzační, změněný tepelně technický stav domu vyžadující kotel s nižším výkonem. Při změně je nutné řešit stav komínu. S použitím kondenzačního kotle může být spojena nutnost věnovat zvýšenou pozornost kvalitě otopné vody, která je předepsána výrobcem kotle. Odstranění nečistot lze řešit vhodným filtrem a odkalovačem, tvrdou vodu lze změkčovat.

Čas 12:39
Čištění otopné soustavy doporučuje Ing. Mojmír Bohm ze společnosti Rems ČR provést typicky při výměně kotle, těles, armatur aj. Cílem je zabránit poškozování prvků soustavy od nečistot. Lze čistit tlakovou vodou nebo účinnější kombinací tlakové voda s obsahem vzduchových bublinek. Tyto způsoby jsou mechanické. Možné jsou i metody na bázi chemického čistění. Obvykle čištění trvá v řádu hodin.

Čas 13:50
Důležitou informací pro provozovatele kotle je jeho životnost. Podle Ing. Pavla Kvasničky ze společnosti Bosch Thermotechnika může dosáhnout i dvacet až dvacet pět let, je-li kotel správně provozován a servisován. Jinak může být zkrácena i na pět let. Kotel je vyhrazené plynové zařízení, a tak servis není jen otázkou účinnosti, životnosti, ale i bezpečnosti provozu. Vedle fyzické životnosti je morální, okolo 10 až 15 let. Po této době je nebývá rozumné kotel dále udržovat, neboť neodpovídá vývoji legislativních požadavků, změněným požadavkům obsluhy na servis a i ovládání kotle. Přechodem z atmosférického na kondenzační kotel lze na rodinném domě počítat s 15 až 20 % úsporou spotřeby plynu. V případě kotelen v bytových domech je běžné 30 až 40 %, někdy i více.

Více o minulých ročnících konference a o přípravě konference na rok 2019:
https://konference.tzb-info.cz/

 
 
Reklama