Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání nákladů na energie v rodinném domě s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch

Orientační porovnání nákladů na energie v rodinném domě s ohledem na osobní preference je základním krokem k budoucí spokojenosti. V porovnávači na TZB-info lze modelovat i tepelné čerpadlo vzduch-vzduch.

Teplovzdušné vytápění doplňuje teplo unikající z místnosti přes z vnějšku ochlazované stěny prostřednictvím proudění vzduchu se zvýšenou teplotou. Vzduch má mnohem menší tepelnou kapacitu než voda. Za stejných podmínek je k dopravě stejného množství tepla zapotřebí řádově 4 000krát větší objem vzduchu než vody. Proto se teplovzdušné vytápění v našich klimatických podmínkách více uplatňuje až nyní, kdy jsou požadavky na vytápění v rodinných domech velmi nízké. Z nich vyplývá natolik snížené množství proudícího vzduchu, že jeho pohyb není nepříznivě vnímán jako průvan a jde o komfortní řešení. Pro toto řešení vytápění je velmi výhodné použití tepelných čerpadel vzduch – vzduch. Vysoký topný faktor, aneb příznivý poměr mezi zaplacenou elektrickou energií a veškerou vyprodukovanou tepelnou energií, podporuje poměrně nízká potřebná teplota vzduchu vstupujícího do vytápěné místnosti. A proto se množí poptávky a také dotazy, jak si porovnat budoucí náklady na takové vytápění s jinými možnými variantami.

Možnost porovnání nabízí pomůcka Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii – TZB-info. Před tím, než si ji otevřete, věnujte prosím pozornost následujícímu upřesnění.

Pomůcka Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii – TZB-info s variantou tepelného čerpadla vzduch-vzduch primárně nepočítá. Poskytovatel pomůcky počítá s doplněním této varianty souběžně s celkovou modernizací pomůcky. Přesto i dnes lze s trochou pozornosti takové porovnání provést. Jen se musí upravit některé položky vstupující do výpočtu.

Předpokládejme tedy tepelné čerpadlo vzduch-voda, a to sestavu složenou z venkovní jednotky, která je pouze chladivovým potrubím spojena s vnitřní jednotkou v každé vytápěné místnosti. Tedy zcela běžné řešení, jako klimatizace, ale s možností i vytápět.
Ilustrační obrázek: Při vytápění tepelným čerpadlem vzduch-voda se instaluje venkovní jednotka a na ní je pouze tenkým potrubím s chladivem napojena jedna až několik vnitřních jednotek, tedy i vytápěných místností v rodinném domě (Zdroj: IVT)

Pokud rozumíte významu pojmů v oblasti vytápění a v kalkulátoru použitých, jako je tepelná ztráta, intenzita větrání atp., bude pro Vás zadání dat snadné. Pokud potřebné znalosti nemáte, doporučuji mít k ruce někoho, kdo se problematikou vytápění zabývá.

Obr. Pět kroků vedoucích k získání porovnání
Obr. Obr. Pět kroků vedoucích k získání porovnání

1. krok

Přednastavené hodnoty slouží k určení tepelné ztráty domu pomocí výběru V jaké lokalitě je dům (klimatická data). Zvláště u tohoto kroku doporučuji laikům spolupráci s odborníkem. Protože od tepelné ztráty se více méně vše odvíjí.

2. krok

Znáte-li tepelnou ztrátu domu, můžete krok 1. přeskočit a rovnou přejít na druhý krok Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání). V něm si číselně upravíte, zadáte to, co patří k Vašemu domu, ale v podstatě to můžete aplikovat i na byt.

Intenzitu výměny vzduchu můžete zadat i nižší, než je přednastavená. V rodinném domě se dvěma osobami to může být i 0,1, v bytě raději 0,3. Máte-li řízené větrání s rekuperací, zaškrtněte je.

3. krok

Velmi důležité je, Jak se ohřívá teplá voda a pro kolik osob. Zde předpokládám, že tepelné čerpadlo slouží jen k vytápění, nikoliv k přípravě teplé vody. V tomto případě se vybere elektrický zásobník – bojler. Existují i jiné možnosti, ale ty vyžadují větší zkušenost při práci s pomůckou. Upravte si počet osob a také počet dnů, neboť je běžné třeba měsíc v roce trávit na dovolené mimo dům. Tedy bez spotřeby teplé vody.

4. krok

Stojí zato se podívat i do Jaká je spotřeba elektřiny ostatních spotřebičů. Při elektrickém vytápění se využívá dvojtarifová sazba elektřiny. Takže si ceny tarifů a měsíční paušál upravte podle vašich podmínek.

U uvedených spotřebičů je zadán orientační průměr roční spotřeby. Máte-li námitky, lze spotřebič zaškrtnutím přidat nebo odejmout z výpočtu i hodnoty upravovat. Křížek v položce Započítat do tepelného zisku znamená, že daný spotřebič je ve vašem vytápěném prostoru a odhadnutou částí ze své spotřeby energie se proto podílí na vytápění.

5. krok

Údaje u všech možností paliv a energií v kroku Co porovnávat – výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady, byly přepočítány s ohledem na vámi upřesněné údaje, odhadnuté průměrné využití spotřebičů, odhadnuté pořizovací náklady a servis atp.

Jediný problém k vyřešení je ten, že v poslední nabídce dole, tepelné čerpadlo, není na výběr druh vzduch-vzduch. Ale s tím si zajisté poradíte.

  1. Ponecháte druh vzduch-voda.
  2. Co se týká topného faktoru, můžete nechat i přednastavenou hodnotu 3,3. Pokud vám to přijde jako malé, doporučuji se obrátit na příslušného výrobce, aby vám poradil. Ale pozor, nedávejte tam špičkovou hodnotu zjištěnou ve zkušebně, kterou se mnozí chlubí. Velikost závisí na klimatických podmínkách v místě Vašeho domu a skutečných provozních podmínkách. Obecně soudím, že neuděláte zásadní chybu, když zadáte 3,5. Pokud bude ve skutečnosti hodnota příznivější, budete příjemně překvapeni, což je zásadně lepší než být zklamán.
  3. Upravte si ceny elektřiny VT a NT a měsíční paušál. Uvažujte i s tím, že ceny se pohybují, takže není dobré zvolit na trhu cenu aktuálně nejnižší.
  4. Rozkliknete až vpravo umístěnou ikonu kalkulačky. Zde doporučuji:
    • Položku za servis raději zvýšit na 2 500 jednou ročně, budete muset občas měnit nebo čistit filtry vzduchu a raději bych zde nechal rezervu.
    • Určitě změňte cenu zdroje tepla. Tam si nasčítejte cenu venkovní jednotky, vnitřních jednotek, plus cenu jejich instalace. Orientační nabídku Vám udělá instalační firma a je lepší se orientovat z více nabídek. A těch 15 let životnosti tam můžete nechat.
    • Protože nepotřebujete prvky teplovodní otopné soustavy, tak sem vložte sympatickou nulu. A pak všechny zadané údaje odsouhlaste políčkem OK.

Závěr

Vše se automaticky dopočítalo, získali jste orientační porovnání. Pokud Vás zajímá jen porovnání nákladů za energie na vytápění, jsou ve sloupečku Vytápění. Tam ale nejsou zahrnuty i ty důležité náklady ostatní, jako za teplou vodu, ostatní spotřebiče, investice, servis atp. a chybí tam i ocenění komfortu, který daná varianta nabízí. A to v případě tepelných čerpadel vzduch-vzduch znamená i možnost chlazení vnitřních prostorů v létě a snižování nadměrné relativní vlhkosti vzduchu bez dalších investičních nákladů, tedy jen za cenu spotřebované energie.

Před konečným rozhodnutím doporučuji prověřit otázku šíření hluku z venkovní jednotky, abyste neohrozili dobré sousedské vztahy.

Obecně vzato, pro nízkoenergetické rodinné domy, jde o řešení vhodné.

 
 
Reklama