Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevo jako obnovitelný zdroj tepla nelze snadno nahradit

Dřevo jako zdroj obnovitelné tepelné energie má významné místo v procesu snižování emisí CO2. Jeho případné znevýhodnění či až vyřazení z vytápění by mělo významný dopad na podíl OZE v celostátní bilanci, jak ukazují zkušenosti z Německa. Navíc by to vyvolalo zvýšené náklady na jinou likvidaci zbytků dřeva z průmyslové výroby, dřeva znehodnoceného aj.


Při příležitosti blížícího se veletrhu ISH digital vydala německá iniciativa Holzwärme, tedy iniciativa podporující energetické využití dřevní hmoty zprávu, která popisuje význam a rozsah využití dřevní hmoty jako obnovitelného zdroje energie. Ve zprávě se uvádí: „Zpřísnění evropského cíle snížit emise CO2 již do roku 2030 o 55 % znamená posílení významu využití CO2 neutrálního dřeva pro zásobování teplem v průmyslu, v místních topných sítích a jeho zahrnutí do energetické strategie budov.“ Je nutné podporovat propagaci moderních a účinnější ústřední soustav vytápění dřevem. „Jen málokdo ví, že s podílem přibližně 5 % na německé konečné spotřebě energie má energie ze dřeva přibližně stejné zastoupení jako energie větrná. A že na trhu s teplem je její podíl dokonce 65 %.“ Německé lesy zaujímají přibližně 1/3 plochy státu a každoročně tato plocha roste o 1 až 3 %, tedy jedná se o plně obnovitelný proces. Přitom pro výrobu tepla se využívají průmyslově nevyužívané zbytky dřeva, dřevo poškozené.

Průmysl tepelné techniky vyvinul oproti minulosti velmi účinné spotřebiče. Moderní kamna a topná zařízení na dřevo pracují i s účinností 85 % a více a spotřebovávají až o polovinu méně paliva. Emise pevných částic byly také sníženy o více než 90 %.

Z výše uvedeného pohledu má teplo ze dřeva nezastupitelnou roli jak v plnění ekologických závazků spojených s emisemi CO2, tak v systému péče o krajinu. Proto má tedy před sebou i dobrou perspektivu v sektoru výroby tepla.

Iniciativu Holzwärme podporuje devět sdružení a institucí z oboru energetického využití dřevní hmoty. Záštitu přebral Thomas Bareiß, státní parlamentní tajemník německého federálního ministerstva hospodářství (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium). Členy iniciativy jsou:

  • Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft e. V. (AdK)
  • Bundesverband Bioenergie e. V. (BBE)
  • Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV)
  • Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e. V. (DEPV)
  • Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH)
  • Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)
  • Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e. V. (HKI)
  • Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK)
  • Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie e. V. (BDH)

Pozn. redaktora
V Německu je běžně zavedeno ověřování kvality paliva. U průmyslově vyráběných pelet je to jednoznačné a tento systém je více méně využíván i v České republice. Jeho využití je silně propagováno výrobci peletových zařízení předpisem stanovujícím, co je to garanční palivo, a také iniciativami podporujícími využití pelet.

Obr. Toto rozhodně není vhodný způsob uskladnění palivového dřeva
Obr. Toto rozhodně není vhodný způsob uskladnění palivového dřeva

Rozdíl je v systému ověřování kvality řeziva, polen. Na rozdíl od Německa u nás zatím například nepůsobí směrnice, která by dávala jednoznačný pokyn, jak ověřovat obsah vody v palivovém dřevě. Nepřiměřeně vysoký obsah vody totiž snižuje energetické využití dřeva, zvyšuje tedy jeho spotřebu, vznikají nežádoucí emise, může být příčinou technických problémů, jako je urychlené zanášení komínů aj. Laická veřejnost většinou není dostatečně poučena, a i proto se této problematice věnujeme na TZB-info, viz například články Měření vlhkosti palivového dřeva – redakční pokusMěření vlhkosti palivového dřeva – běžným vlhkoměrem surové dřevo nezměříte.

 
 
Reklama