Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Novinky Almeva a odkouření pro kaskády kotlů, plyn, dřevo, uhlí i pelety

Almeva má v sortimentu jednosložkové i vícesložkové spalinové systémy z plastu, oceli i zděné keramické pro odkouření v bytových domech i v průmyslu. Pokrývá využití všech povolených paliv k vytápění, ale i některé technologické procesy.

Tlaková ztráta zpětných spalinových klapek Almeva začíná na unikátně nízké hodnotě 7 Pa
Tlaková ztráta zpětných spalinových klapek Almeva začíná na unikátně nízké hodnotě 7 Pa

Školení Komínové systémy v Almeva

Bez celoživotního vzdělávání se neobejde nikdo, kdo si chce udržet úroveň znalostí odpovídající aktuálním požadavkům. To se týká také komínových systémů. I v této oblasti techniky patřící do TZB jsou na trh uváděny neustále nové výrobky a je nutné se naučit je správně aplikovat, mění se technické normy a obecně legislativa. Z tohoto důvodu společnost Almeva pravidelně své zákazníky školí.
Byl jsem na jednom z jejich školení, které proběhlo 23. června v Hradci Králové. Školení Komínové systémy bylo zároveň za 4 body do celoživotního vzdělávání garantovaného SKČR. Účastníci si na místě doplnili informace o spalinových systémech ALMEVA, platné legislativě, a pro inspiraci se poučili i z příkladů bezchybných realizací. Nad evergreenem odstrašujících realizací na závěr semináře nelze než jen se hořce pousmát. Ovšem pokud pomineme případy, se kterými souviselo úmrtí.

Velmi stručně ze školení

Almeva má v sortimentu jednosložkové i vícesložkové spalinové systémy z plastu, oceli i zděné keramické. Tím pokrývá komplexně využití všech legislativou povolených paliv k vytápění, ale i některé technologické procesy. Jako první výrobce začala dodávat na trh plastové komínové systémy. V současné době se tvarové díly pro plastové komínové systémy vyrábí v ČR. Tato skutečnost má pro zákazníky velký význam, neboť umožňuje ve velmi krátké době vyvinout speciální díl, který zákazníkům vyřeší standardními prvky neřešitelnou, nebo jen velmi obtížně řešitelnou situaci.


Školení Komínové systémy v Almeva, červen 2020, foto redakce

Spalinový sytém pro vyvložkování komínů bytových domů

Aktuálním problémem bytových domů, ve kterých je každý byt vytápěn vlastním plynovým kotlem, přičemž tyto jsou napojeny na společný komín, je generační výměna kotlů. Nové kondenzační kotle vyžadují odolnost spalinového systému vůči kondenzátu a jeho spolehlivý odvod. V sortimentu Almevy je plastový spalinový systém, kterým lze stávající společný komín vyvložkovat, a tak splnit požadavek většiny uživatelů těchto kotlů, ponechat si svoji nezávislost při vytápění a přípravě teplé vody.

Odvod spalin od kaskád kotlů

Požadavkem kladeným na spalinový systém kaskád kotlů je zamezit přefukování spalin mezi kotli vlivem činnosti kotlových ventilátorů. I rozměrově velmi bezpečně navržený společný odvod spalin při různém výkonu kotlů z kaskády toto 100% zaručí jen při využití zpětných klapek na odvodu spalin z každého kotle. Potřebný příznivý efekt zpětné klapky je doprovázen tlakovou ztrátou klapky, která má být co nejmenší. Tlaková ztráta zpětných spalinových klapek Almeva začíná na unikátně nízké hodnotě 7 Pa. A vzhledem k jejich montáži do hrdla spalinového potrubí není nutné počítat s jejich stavební délkou.

Mnozí výrobci kotlů nabízí prefabrikované řešení odvodů spalin od kaskád kotlů, i když nejsou výrobci spalinových systémů. S cílem snížit počet skladových položek a dosáhnout univerzálnosti se navrhují tyto sestavy dimenzované na vyšší výkony kotlů. Díky tomu jsou pak pro menší výkony předimenzované a kvůli zbytečně velkým průměrům spalinové cesty i dražší. Almeva proto doporučuje nechat si spalinovou cestu navrhnout od odborníka. Poté si může zákazník vybrat optimální řešení.

A když se hovoří o odvodu spalin od kaskád, tak v sortimentu Almevy jsou nyní i koncentrická řešení zahrnující jak odvod spalin, tak přívod spalovacího vzduchu.

Výše uvedené se týká i instalace kaskád kotlů do prostorově stísněných nebo tvarově složitých místností. V těchto případech je velkou pomocí doslova zakázková výroba různě tvarově řešených odvodů spalin, která je díky svému umístění v ČR i časově velmi nenáročná. Přiměřené zdražení specifického provedení je vykompenzováno realizovatelností kotelny. Někdy může jít o nemožnost umístit odvod kondenzátu z komínového systému před napojením prvního kotle, aby byla zaručena životnost kotle. I tento případ je řešitelný specifickým provedením odvodu spalin.
Kdy je vhodné odkouření z hliníku a oceli?

Obecně, pro odkouření moderních plynových kotlů, jsou výhodnější plastové systémy. Nicméně na trhu jsou díky skladovým zásobám a legislativní výjimce stále i kotle nekondenzační. Proto Almeva na trh dodává spalinové systémy z hliníku. Výhodně se uplatňují i při vytápění velkoprostorových objektů při odvodu spalin od plynových zářičů, teplovzdušných jednotek při jejich podstropním umístění.

Nerezové systémy Almeva jsou velmi univerzální, certifikované pro podtlak i přetlak, suchý i mokrý provoz. Nicméně nebezpečím pro spalinové systémy z nerezové oceli je záměna pevného paliva za méně ušlechtilé. U uhlí jde především o zvýšený obsah síry, u záměny dřeva a „bílých“ pelet zejména o obsah chlóru. Proto někdy místo nerezové oceli používáme ocel obyčejnou.

Nesporné výhody ocelových spalinových systémů spočívající v jejich nízké hmotnosti, snadnosti i dodatečné instalace, u vícesložkových konstrukcí i s designovým řešením, například barvou pláště. Tyto výhody je nutné kompenzovat zvýšenou pozorností na dodržení předepsané kvality paliva.

Novinkou roku 2020 je v sortimentu Almevy vícevrstvý ocelový spalinový systém, pro plyn a kapalná paliva. Je vhodný i pro interiér. Je lehký, samonosný, nevyžaduje stavebně připravený základ. Lze jej použít i jako společný komín pro více spotřebičů ve vícepodlažním objektu.

Zásadní, i když s ohledem na velikost drobnou, novinkou u spalinových systémů Almeva je nabídka EPDM těsnění. Teplotně je omezeno do 120 °C, ale je levnější než silikonové. Má však zásadní výhodu v odolnosti vůči UV záření. Velmi často se balíčky s těsněním „povalují“ na regálech, kam svítí Slunce, někdy i venku. Silikonové těsnění v takovém případě začíná rychle ztrácet svou životnost. Jeho rozklad a ztráta těsnosti v provozovaném spalinovém systému má za následek velké náklady na demontáž a opětnou instalaci.

Novinkou v oboru zděných, keramických komínů je jednosložkový systém Single


Novinkou v oboru zděných, keramických komínů je jednosložkový systém Single, foto Almeva

Je určen především pro občasně využívané stavby, například rekreační objekty, pro krby, kamna atp. Tomuto účelu vyhovuje komínový systém o průměru 180 mm. Základní set je navržen pro 5timetrový komín, obsahuje všechny potřebné díly od základní tvárnice po krycí desku. Těsnicí tmel je třeba dokoupit dle celkové požadované délky komína a tomu odpovídajícímu množství dokupovaných tvárnic. Obytné budovy musí plnit standard budov s téměř nulovou spotřebou energií NZEB. To je většinou spojeno s nuceným, řízeným větráním a požadavkem na vysokou těsnost vnější obálky budovy. Pak nelze použít zděný komínový systém se zadním odvětráním, neboť zádní odvětrání propojuje vnitřní prostor budovy s venkovním. V nabídce Almevy jsou proto třísložkové keramické komíny bez potřeby zadního odvětrání. To je umožněno zlepšenou vlastností keramické vložky, respektive její sníženou nasákavostí.

Jak zabránit úniku kouře při přikládání?

Pro každého majitele luxusního krbu, kamen, je absolutně nežádoucí výron spalin do interiéru při přikládání, zatápění. Tyto dočasné problémy spolehlivě řeší odtahový spalinový ventilátor Draftbooster instalovaný na komínové krycí desce. Obsahuje dálkové ovládání, takže při zatápění nebo přikládání se sepne a dočasně zvýší komínový tah, který zabrání úniku kouře, spalin do místnosti. Zpravidla se pak využije automatický doběh po nastavenou dobu, ale lze činnost ventilátoru vypnout i dálkovým ovládáním. Draftbooster lze instalovat i dodatečně, stačí k němu jen relativní blízkost elektrické zásuvky ke komínu v podstřešním prostoru.

Na první pohled viditelnou změnou je opuštění průhledného, transparentního řešení plastových systémů. S ohledem na zjednodušení logistiky a s velkým přínosem ve zvýšené odolnosti vůči UV záření se přechází na použití černého plastu. Jde o celoevropský trend. Původní transparentní potrubí se bude přechodně, do plného ukončení jeho výroby, používat jen jako vnitřní spalinové potrubí ve vícevrstvých systémech, s plnou kompatibilitou na ostatní provedení. V průměru 80 mm však bude Almeva i nadále nabízet i provedení v bílé barvě.
Foto vlevo: Tlaková ztráta zpětných spalinových klapek Almeva začíná na unikátně nízké hodnotě 7 Pa. Foto vpravo: Probíhá změna šedivé barvy flexi spalinového potrubí na černou

Probíhá změna šedivé barvy flexi spalinového potrubí na černou

Černá barva automaticky neznamená plnou odolnost vůči UV záření, takže v exteriéru bude stále nutné používat UV odolné komínové hlavice. Instalační zajímavostí je, že na trubce každého 0,5 m přechází příčné zvlnění do tvaru hrdla a s výlisky pro bajonetový spoj. To umožňuje prakticky bezezbytkové využití i dílů hadice zbylých z předchozí akce.

Běžně nabízený sortiment prvků pro spalinové systémy Almeva zahrnuje přibližně 2 500 položek. Jejich celkový počet dosahuje 10000. Proto je dobré si vyžádat konkrétní nabídku s technickou pomocí, kterou poskytne jeden ze 6 technických specialistů Almevy. Každoročně je takto vypořádáno okolo 5 000 nabídek.

 
 
Reklama