Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nenechte unikat teplo komínem

Z různých technologických procesů odchází bez využití mnoho tepla. V článku je popisováno, jak toto teplo využít díky výměníku vzduch-spaliny-pára/voda a akumulace do zásobníku vody.


Příklad zachycení tepla unikajícího při pečení pečiva do akumulační nádrže k dalšímu využití

Společnost Almeva East Europe, s. r. o. je známá jako dodavatel systémů pro odvod spalin. Klademe důraz nejen na kvalitu námi nabízených výrobků, ale také chceme být společensky odpovědnou firmou. Právě proto jsme zaměřili své úsilí na vyšší využití spalin, neboť každá kWh energie vyrobená spálením paliva má dopad na životní prostředí emisemi CO2. Současně víme, že v mnoha případech lze tepelnou energii ze spalin, ale i z jiných látek odcházejících z technologických procesů, využít a uspořit nemalé provozní náklady. V rámci spolupráce s dánskou společností Exodraft jsme proto začali nabízet systémové řešení. Teplo získávané ze spalin, páry a dalších provozních teplonosných látek je akumulováno v zásobníku vody. Následně může být využito nejen k vytápění, ale i pro mnohé výrobní procesy.

Výhody systému zpětného získávání tepla

Podíl nevyužité energie odcházející spalinami nebo z jiných tepelných procesů se může pohybovat i na úrovni 15 až 20 %. Ztrátu můžeme až z 90% eliminovat využitím zařízení pro zpětné získávání tepla od Exodraftu. Komplexním řešením snížíme spotřebu paliva až o 12–16 % a rovněž emise CO2. Konkrétní hodnoty záleží na reálném provozu. Obecně je ekonomická návratnost investice do tohoto zařízení velmi rychlá, mnohdy i méně než tři roky.


Nabízíme unikátní řešení

Srdcem jednotky pro zpětné získávání tepla je patentovaný tepelný výměník, který je vyroben z nerezové oceli a pájen mědí. Pro aplikace v kyselém a alkalickém prostředí lze také dodat tento nerezový výměník pájený ocelí a niklem. Kazety výměníku jsou vyjímatelné, jeho údržba je proto velmi jednoduchá. Výměník je kompaktní a lehký. Díky velké teplosměnné ploše zajišťuje excelentní přenos tepla a bezkonkurenční účinnost.

Správný odtah spalin je zásadní

Tepelný výměník vložený do toku spalin působí jako odporový prvek, který způsobí snížení komínového tahu. Součástí systému zpětného získávání tepla je proto spalinový ventilátor. Ten reguluje komínový tah, aby toto snížení vykryl. Současně zajištuje optimální podmínky pro stabilní, energeticky efektivní výrobní proces každý den, po celý rok, a to bez ohledu na vnější vlivy.

Bezpečné a efektivní využití tepla

Celý systém zpětného získávání tepla je ovládán řídicí jednotkou. Nesmí dojít k jeho přehřátí a současně musí být zajištěno efektivní využití přebytečného tepla. Řídicí jednotka nastavuje obtokovou klapku tak, aby podle potřeby procházely horké spaliny nebo jiná teplonosná látka přes výměník nebo odcházely přímo do komína. Řídicí jednotka rovněž ovládá třícestný směšovací ventil, který zajistí cirkulaci vody mezi tepelným výměníkem a akumulační nádrží tak dlouho, dokud voda nedosáhne požadované teploty.

Kde využít systém zpětného získávání tepla?

Je mnoho průmyslových odvětví, kde lze systém zpětného získávání tepla využít. Podle množství a teploty spalin, páry atd. lze získané teplo využít pro vytápění provozů, předehřev vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních, anebo může být vráceno zpět do výrobního procesu. Uplatnění lze nalézt od potravinářského průmyslu přes lakovny, zinkovny až po průmysl automobilový.

Více na stránkách https://www.almeva.cz.