Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vybrané montážní chyby a nedostatky při realizacích plastových spalinových systémů

Plastová spalinová cesta nám může sloužit pěknou řádku let za předpokladu, že jsou dodrženy potřebné zásady. Ze strany výrobce zpravidla nebývá problém, technologie výroby je přísně kontrolována, jednotlivé trubky a tvarovky jsou naprosto přesné, spoje jsou dokonale těsné a celkově bez sebemenších vad. Problém však většinou nastává až přímo u samotné realizace.

Přibližně v posledních pěti letech se v hojném počtu rozšířilo používání různých plastových spalinových systémů pro kondenzační techniku. Systémy jsou velmi kvalitní, technicky vyspělé a spekulovat o tom, jestli použít pro kondenzační spotřebič přetlakově těsnou nerezovou nebo plastovou trubku se v dnešní době snad už ani nedá. Stále rostoucí množství realizovaných plastových komínů nám jasně říká, kam směřuje budoucnost moderních systémů odvodu spalin a která volba je ta správná. Plastové systémy z PPH (polypropylenu homopolymeru) velmi dobře odolávají stárnutí, disponují vynikající chemickou odolností vůči kyselinám, jsou fyziologicky nezávadné a teplotně odolné krátkodobě až do 140–150 °C. Ve srovnání s nerezem nám plast nabízí nespočetné množství výhod a díky své nízké ceně je velmi oblíbeným materiálem.

Plastová spalinová cesta nám může sloužit opravdu pěknou řádku let za předpokladu, že jsou dodrženy potřebné zásady. Ze strany výrobce zpravidla nebývá žádný problém, technologie výroby je přísně kontrolována, jednotlivé trubky a tvarovky jsou naprosto přesné, spoje jsou dokonale těsné a celkově bez sebemenších vad.

Problém však většinou nastává až přímo u samotné realizace vinou montážních pracovníků, kteří nejsou patřičně proškoleni, nedodržují montážní postupy, nedbají pokynů výrobce a příslušných norem.

Vlastnosti PPH a zásady správné montáže

1) Flexibilní hadice slouží pouze jako svislé vedení odvodu spalin

Odůvodnění: Vodorovné vedení ohebných hadic je striktně zakázáno. Hadice jsou v zásadě měkké a vlnovcové, ve vlnách se drží kondenzát, jeho hmotnost pak zapříčiňuje průhyb hadice mezi stropními objímkami. Byly případy, kdy se horizontálně vedená hadice pod stropem zaplavila kondenzátem, který následně ucpal celou spalinovou cestu.

2) Flexibilní hadice se může ohýbat max. do 45° od osy vložkovaného komína

Odůvodnění: Při provádění větších ohybů např. při přechodu hadice z komínu do kouřovodu dochází při provozu k velkému pnutí na vnějším okraji ohybu a hadice v tomto místě může snadno prasknout. Proto musí být vždy při přechodu z vertikální části do horizontální použito pateční koleno nebo revizní T-kus s odvodem kondenzátu a vedení ve vodorovné části dále realizováno z pevných trub.

Odklony do 45° od svislice u přetlakových komínů limituje i ČSN EN 73 4201 (odstavec 6.4.3).

3) Excentrické redukce nejsou na škodu

Sortiment nabízí širokou škálu excentrických redukcí, které je nutno používat tam, kde požadujeme změnu průměru a zároveň zachování průtočnosti kondenzátu v potrubí.

Chybně umístěná centrická redukce
Chybně umístěná centrická redukce
Centrická a excentrická redukce
Centrická a excentrická redukce
 

Odůvodnění: Pokud použije montážník do vodorovné části obyčejnou centrickou redukci u patečního kolena „v místě sopouchu“ (např. kaskáda DN 160 a komín DN 200, tzn. že musíme redukovat), nastává problém. V koleně se vytvoří slepý žlábek, kde stojí nepřetržitě kondenzát, což může vést po nějaké době (závislé na kvalitě těsnění) k netěsnosti spoje.

To platí i pro kaskády s proměnnými průměry, kde při použití obyčejné centrické redukce nemůže kondenzát plynule odtékat. Tyto kaskády se však u přetlakových systémů používají jen zřídkakdy.

4) Plastové spalinové systémy z PPH nejsou UV stabilní

Přestože výrobce ve svých technických příručkách udává vlastnosti PPH, jeho výhody i nevýhody, patří tyto informace u montážníků často mezi „neznám, nevím“. Potom se setkáváme v praxi s volně vedenými plastovými trubkami po fasádách objektů, což je záležitost patřící mezi hrubé přestupky.

Odůvodnění: PPH není UV stabilní, proto nesmí být volně vystavováno slunečnímu záření. Jako ochrana plastových trub se často používá:

  1. Nerezová ochranná trubka (z materiálu 1.4301), který slouží zároveň pro přívod venkovního vzduchu ke spotřebičům typu C (tedy spotřebič, který nepotřebuje ke spalování odebírat vzduch z místnosti, ve které je umístěn).
  2. Speciální UV stabilní exteriérové samolepící folie, kterými se trubky oblepují a vytváří je tak dodatečná ochrana proti UV záření. Trochu nestandardní řešení, ale v zásadě správné.
systémy odkouření Almeva
Krycí manžeta
systémy odkouření Almeva
Komínový nástavec

V sortimentu výrobce Almeva můžeme najít i UV stabilizované prvky, které jsou taktéž z plastu a díky svým odlišným vlastnostem mohou být použity v exteriéru. Jedná se zejména o ukončovací trubky komínů, komínové hlavice, střešní nástavce, různé manžety apod. Tyto prvky bývají pak zpravidla od ostatního sortimentu odlišeny jinou barvou, např. černou nebo červenou.

Na nechráněné plastové trubce PPH vystavené UV záření se projevuje postupné zažloutnutí materiálu, šupinatění až loupání a následné rozpadnutí. Tento stav nenastává okamžitě, ale postupně. Je závislý zpravidla na kvalitě výrobcem použitého granulátu. U některého výrobce to může být už po 6 měsících, u jiného třeba až po 5 letech.

5) Plastové spalinové systémy z PPH nezamrzají

Přestože v komíně tečou „litry kondenzátu“, plastové komínové vložky mají jedinečnou schopnost nezamrzat při minusových venkovních teplotách.

Odůvodnění: Pokud teplota spalin klesne pod teplotu rosného bodu vnitřního povrchu plastové vložky, dochází na tomto povrchu ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách. To se projevuje tvorbou kapek kondenzátu na vnitřní stěně potrubí. Kapka sice zmrzne, ale nedokáže se na povrchu udržet, padá dolů, kde se následně zase rozpouští. Tento jev je dán strukturou materiálu. Proto není nutno tyto komíny dodatečně izolovat, musí se pouze chránit proti UV záření, jak bylo zmíněno v bodě 4.

Kdo si myslí, že fasádní komín musí být izolován v každém případě, je na omylu. Systém Almeva je systém prověřený léty praxe. Důkazem jsou stovky nainstalovaných komínů přímo v srdci švýcarských Alp v nadmořských výškách okolo 2500 m, které nikdy nezamrzly.

6) Plast může být i křehký

PPH má dobrou povrchovou tvrdost a dobrou rázovou houževnatost. „Bolestí“ PPH je však jeho křehkost při nízkých teplotách. Např. při plusových teplotách si můžeme na trubku klidně stoupnout, při minusových teplotách si něco takového nemůžeme dovolit, praskla by. Tuto vlastnost je nutno brát na vědomí zejména při montážích při teplotách pod nulou. Pouhým pádem v zimě na tvrdou zem se může cenný díl zničit.

7) Umísťovat odvod kondenzátu před kaskády kotlů (typu AXIAL)

Axiální kaskáda DN 315-110 bez zpětných klapek
Axiální kaskáda DN 315-110 bez zpětných klapek

Výrobce spalinového systému Almeva doporučuje před kaskády v provedení AXIAL umísťovat revizní T-kus s odvodem kondenzátu. Kaskádou AXIAL se rozumí společný sběrač, který je situován přímo nad kotli v ose hrdel odkouření, kde kondenzát teče přímo do kotle.

Odůvodnění: Pokud před kaskádu neumístíme revizní T-kus s odvodem kondenzátu, dojde k zatečení vzniklého kondenzátu vyprodukovaného všemi kotli pouze do prvního kotle v kaskádě. Tím bude mít první kotel např. 4násobný průtok kondenzátu, než na který je dimenzován, a může tak dojít k jeho poškození.

Případné nejasnosti se samotnou realizací doporučujeme vždy konzultovat s výrobcem, či zástupcem výrobce. Vyvarujete se tak do budoucna zbytečných problémů, které mohou provozem systému odvodu spalin nastat.