Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové zkušebny tepelných čerpadel a chladicí techniky v SZÚ Brno slavnostně otevřeny

Kapacita pro zkoušení chladicích zařízení a tepelných čerpadel v SZÚ Brno zásadně vzrostla. Rozšířeny byly provozní podmínky, za jakých mohou být zařízení zkoušena. Přibyla možnost souběžného ověřování akustických parametrů.


Obr. V červnu byl oficiálně zahájen provoz ve třech nových zkušebních komorách SZÚ Brno. Komory byly zbudovány ve stávající budově (zadní objekt), nový přístavek (vpředu) obsahuje část nezbytných technologických zařízení. (Foto: SZÚ Brno)

Strojírenský zkušební ústav se sídlem v Brně je mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkoušení, inspekce a certifikace. Toto postavení se opírá o dlouhodobě budovanou pověst založenou na nekompromisním dodržování všech standardů, které jsou se zkušebnictvím, a i ostatními činnostmi spojeny, znalosti a zkušenosti jeho zaměstnanců, na jejichž základě se prosazuje nejen na českém a evropském trhu, a i mnoha trzích světových. Na jedné straně velký rozvoj v oblasti zařízení založených na chladicím okruhu, na druhé straně zásadní pokles potřeby prací zkušebny v oblasti monoblokových hořáků přivedl vedení SZÚ k rozhodnutí zásadně posílit a modernizovat kapacitu pro zkoušky chladicích zařízení a tepelných čerpadel. Rekonstrukční a modernizační práce byly dokončeny letos, a tak se mohlo 25. května uskutečnit slavnostní představení nových zkušebních kapacit veřejnosti.

Z úvodních slov on-line proběhlé slavnosti stojí za zmínku především skutečnost, že vybudování nových zkušebních komor je největší technologický projekt v moderních dějinách SZÚ. Historický počátek zkušebny se nachází v roce 1898, kdy byl založen Ústav pro zvelebování živnosti. V roce 1965 na něj navázalo založení Strojírenského zkušebního ústavu, s. p. 

Ověřovací zkoušky plynových kotlů.
Obr. Pohled do historie SZÚ. „Testován je náš kotel Thermocompact VCW 180 E v roce 1990 před jeho uvedením na trh v bývalém Československu,“ pro TZB-info doplnil Ing. Libor Hrabačka, Vaillant Group Czech s.r.o. (Foto: SZÚ Brno)
Ministr Havlíček ve své on-line zdravici.
Obr. Zakladatelem SZÚ je MPO. Ministr Havlíček ve své on-line zdravici s potěšením konstatoval, že SZÚ je jedna z těch institucí, která naplňuje vizi „Česká republika: země pro budoucnost“.

Přestože do vybudování nových zkušebních komor zasáhla proti covidová opatření, podařilo se po zhruba 1,5 roku vše naplánované dokončit. Vedení SZÚ v čele s Ing. Tomášem Hruškou, generálním ředitelem, považuje za velmi podstatné, že velkou část realizace technologií prováděli zaměstnanci. Nově instalované technologie velmi dobře znají, některé i sami vyvinuli, a to umožňuje rychle reagovat i na méně standardní požadavky. „Byl to vlastní projekt na základě našich zkušeností, neměli jsme žádnou vzorovou zkušebnu, kterou bychom se inspirovali. Spíše jsme se inspirovali na různá technická řešení, například v případě akustických klínů,“ doplnil Ing. Petr Fait, Vedoucí útvaru Obchod a Marketing.

Úvodní slovo k otevření nových zkušeben.
Obr. Úvodní slovo k otevření nových zkušeben pronesl ředitel SZÚ, Ing. Tomáš Hruška, který je i předsedou společného národního certifikačního orgánu pro systémy jakosti CQS.
O technických přednostech zkušeben.
Obr. O technických přednostech zkušeben hovořili (zleva) Ing. Antonín Kolbábek, Ph.D., Ing. Milan Bašta a Ing. Mario Jankola.

Nové zkušební kapacity SZÚ rozšířily jednu stávající komoru o tři nové. Ty jsou realizovány tak, aby bylo možné souběžně testovat provozní parametry zařízení s ohledem na chlad nebo teplo a současně i hluk. Toto zásadně mění možnosti a urychluje proces zkoušek.

SZÚ nenabízí své kapacity jen k certifikačním zkouškám, ale i k provedení zkoušek v době vývoje zařízení k získání hodnověrných podkladů. Z historických 45 až 110 kW maximálního výkonu zkoušených tepelných čerpadel se od června 2021 SZÚ posunuje na 250 až 300 kW, podle druhu zařízení. Rozšiřují se rozsahy teplot, ve kterých lze zařízení zkoušet. Zkoušky mohou probíhat v souladu s různými normami, takže i výběr normativně daných podmínek je široký. Aktuální jsou nyní i ověřovací zkoušky z hlediska záměn chladiv za nová, ekologičtější, a to včetně hořlavých. Vybavení komor kamerami umožňuje sledovat například i namrzání výparníku, což jinak, bez ovlivnění podmínek zkoušky, není možné. Lze zkoušet nejen elektrická zařízení, ale i plynová s nutností odvodu spalin.

Obr. Pohled do starší zkušební komory. (Foto: SZÚ Brno)
A
Obr. Pohled do jedné z nových zkušebních komor vybavených i pro souběžné měření akustických parametrů. (Foto: SZÚ Brno)
B

Obr. Pro srovnání, na obrázku A pohled do starší zkušební komory a na obr. B pohled do jedné z nových zkušebních komor vybavených i pro souběžné měření akustických parametrů. (Foto: SZÚ Brno)

Evropský význam nových zkušebních komor v SZÚ potvrdil svým zapojením do slavnosti Thomas Nowak, generální sekretář EHPA (European Heat Pump Association). Přispěl svojí prezentací na téma „Tepelná čerpadla všude a pro všechny – Nejpozitivnější výhled pro dekarbonizovanou Evropu“.

Hanane Taidi, generální ředitelka TIC Council
Obr. Při příležitosti otevření nových zkušeben v SZÚ zdůraznila Hanane Taidi, generální ředitelka TIC Council, že důvěra je jádrem všech aktivit TIC.

Mezinárodní věhlas SZÚ se mimo jiné opírá i o jeho členství v TIC Council. Zkratka TIC znamená zkoušení, inspekce a certifikace. TIC Council zastupuje nezávislé třetí strany a byla oficiálně založena v prosinci 2018 sloučením globálních organizací zastupujících sektor TIC, tedy bývalé IFIA a CEOC. SZÚ byl členem CEOC od roku 1999. „Důvěra je klíčová hodnota, kterou členové TIC Council poskytují svým zákazníkům. Všichni naši členové jsou povinni dodržovat Etický kodex, který odráží zásady týkající se technického, etického a profesionálního obchodního chování. SZÚ jako řádný člen TIC Council prosazuje základní hodnoty, jako jsou integrita, žádný střet zájmů, zachování mlčenlivosti, ochrana údajů spotřebitele a zákazníka, boj proti podplácení, férové obchodní jednání s konkurencí a zákazníky, dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti a spravedlivé pracovní podmínky pro své zaměstnance.“ V případě nových zkušebních komor Hanane Taidi vysoce hodnotila skutečnost, že realizace takového projektu proběhla především vlastními silami.

Závěr

Technika založená na principu chladicího okruhu, která umožňuje nejen chladit, ale „recyklovat“ tepelnou energii zvýšením teploty jejího nositele, vzduchu nebo vody, prožívá velký rozmach. Zákazník musí mít k této technice nejen důvěru, ale využití této techniky mu musí přinášet i prospěch. Oporu mu nabízí certifikáty od SZÚ.

English Synopsis
New test rooms for heat pumps and cooling technology in the SZU Brno were ceremoniously opened

The capacity for testing refrigeration equipment and heat pumps in SZÚ Brno has substantially increased. The operating conditions under which the devices can be tested have been extended. The possibility of simultaneous verification of acoustic parameters has been added.

 
 
Reklama