Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SZÚ: Zvyšujeme kapacitu pro zkoušení tepelných čerpadel

Strojírenský zkušební ústav s.p. dokončil 3 nové zkušební kabiny pro ověřovací zkoušky tepelných čerpadel. Zásadně zvyšuje kapacitu zkoušek, rozsah zkoušených výkonů, možnosti měření parametrů včetně hluku, a to i v různých provozních podmínkách. Ostrý start je plánován na červen.

Strojírenský zkušební ústav s.p. (SZÚ) je klasická firma z TIC sektoru zahrnujícího zkoušení, inspekce, certifikace, školení. Působí jako B2B firma a v roce 2020 pokryla požadavky zákazníků z více než 40 států. Jde o státní podnik působící pod MPO.

V oblasti tepelné techniky zkouší širokou škálu výrobků. Tepelná zařízení spalující různá paliva, varné spotřebiče, spotřebiče určené k vytápění, kotle, krby, kamna, krbové vložky atd., chladicí zařízení, ohřívače vody, vzduchu, otopná tělesa jako radiátory, konvektory apod. a v neposlední řadě i tepelná čerpadla.

Struktura činnosti SZÚ se mění podle vývoje trhu a požadavků zákazníka. Například dříve silně zastoupené požadavky na zkoušení spotřebičů na fosilní paliva, zejména uhlí, jsou nyní nahrazovány spotřebiči na biomasu, tepelnými čerpadly a využívajícími i další obnovitelné zdroje energií. Zpřísňují se předpisy na ekodesign, účinnost zařízení, a proto i některé výrobky z trhu, tedy i zkušeben, úplně mizí. Např. plynové nekondenzační kotle.
Nejen povinné zkoušky, i nepovinné certifikáty

Oblast tepelných čerpadel prožívá velký rozmach. S tím souvisí i růst požadavků na jejich zkoušení. SZÚ má v této oblasti v České republice určitě vedoucí postavení. A co je velmi podstatné, díky srovnatelným kompetencím má v Evropě rovnocenné postavení s ostatními velkými evropskými zkušebnami.

Výrobcům, ale i dovozcům pomáhá s uvedením jejich výrobků na trh, i před ním při vývojových zkouškách. A následně i s případným získáním nepovinných certifikátů, které zvyšují jistotu zákazníků. U tepelných čerpadel je to například Heat Pump Keymark, MCS, zkoušky pro značku EHPA Quality label aj.

Čtyřnásobná zkušební kapacita, urychlení testů

V rozhovoru Ing. Michal Manhalter, ředitel zkušebních laboratoří, uvádí, že první zkušebnu tepelných čerpadel zprovoznili v roce 2012. Její kapacita a rovněž i technické možnosti se ukázaly jako výhledově nedostatečné, a proto SZÚ v prostorách bývalé zkušebny průmyslových hořáků za necelé 2 roky postavil novou zkušebnu pro tepelná čerpadla a chladicí techniku. „Ke stávající jedné zkušební kabině přibydou tři další, čímž se naše zkušební kapacita navýší až na čtyřnásobek.“ A v nových kabinách bude možné testovat zařízení i v jiných podmínkách, lépe a rychleji ověřovat parametry.

Nová zkušebna je naše know how

Návrh nové zkušebny je výsledkem práce pracovníků SZÚ, vychází z jejich know-how. Při navrhování nové zkušební technologie zúročili svoje zkušenosti se zkoušením tepelných čerpadel. „Celé měření probíhá automatizovaně a je řízené pomocí softwaru, na jehož vývoji jsme se také podíleli.

Stejně důležití, jako zkušební prostory a potřebná technologie, jsou odborně zdatní pracovníci. „Toto bychom stěží zvládli bez úzké spolupráce s vysokými školami. Jmenovitě musím zmínit energetický ústav strojní fakulty VUT v Brně. Často u nás studenti pracují už při studiu na brigádě, někteří pak zůstávají.

Rozšíření možností zkoušek

Především budeme schopní zkoušet výkonnější výrobky, a to až do výkonu 250 kW. Kromě elektrických tepelných čerpadel chceme zkoušet nově i plynová tepelná čerpadla, chillery, případně chladicí nábytek, kondenzační jednotky.

Velký důraz byl kladen na akustické obložení a další technické detaily zkušebních kabin, které budou využívány nejenom pro zkoušky tepelných zařízení, ale i dalších výrobků, kde je potřeba měřit hluk. V nových kabinách bude možné měřit výrobky s hladinou akustického výkonu kolem 30 dB(A), což představuje opravdu tiché výrobky. Technologie dále umožní měřit i vnitřní jednotky tepelných čerpadel, které jsou o mnoho tišší než venkovní. Stejně tak i různá interiérová topidla vybavená ventilátory atp. Akustické zkoušky usnadní měření v až 10 pevných bodech, které je navíc vhodnější pro měření při měnících se provozních podmínkách. Měření lze provádět až při −15 °C.

Kdo si od vás vyžádal testování tepelných čerpadel?

Nebudu zmiňovat přímo značky, i když některé reference jsou dohledatelné na našich stránkách. Dá se ale říct, že za rok 2020 jsme měli cca 60 zakázek pro zákazníky z 11 zemí celého světa.

Ostrý start je plánován na červen 2021

Nová zkušebna je hotová. V současné době probíhá ověřovací provoz. První zkoušky pro zákazníky jsou plánované od června 2021.

 
 
Reklama