Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Výpočet nákladů na vytápění – modelové případy, porovnání s reálnými daty

Heating costs comparison – examples and their comparison to actual data

Porovnání nákladů na vytápění je nejpoužívanější výpočet na TZB-info. Jak výpočet obstojí u elektrického vytápění v porovnání se skutečně naměřenými daty?


© Fotolia.com

Ke vzniku tohoto porovnání mě přivedly předchozí články „Zkušenosti z provozu – šedivá je teorie, zelený strom života“ a „Stropní elektrické vytápění – vyhodnocení otopných sezón 2016/2017 a 2017/2018“.


Protože se podílím na vývoji výpočtů na portálu TZB-info, zvědavost mi nedala a napadlo mě, jak by asi vycházely výsledky výpočtu „Náklady na vytápění“ v porovnaní se skutečnými údaji z fakturací za roky 2010 – 2018.

Shrnul jsem tabulku všech fakturovaných spotřeb a nákladů na elektrickou energii, nastavil si výpočet pouze pro vyhodnocení elektrického přímotopného vytápění a poté měnil jednotlivé vstupní parametry.

Odborníkům budou následující úpravy vstupních parametrů jasné, laikovi to snad umožní pochopit jejich význam a jak ovlivňují algoritmus výpočtu nákladů na vytápění. Vždy říkám, že odborné výpočty na TZB-infu nejsou pro každého, že by je měl používat alespoň poučený laik. Snad tomu poučení, alespoň trochu, přispěje i tento výkladový článek.

Klimatická data

Na základě níže uvedené tabulky jsem venkovní výpočtovou teplotu te nastavil na minimální teplotu, která v daném otopném období byla, obdobně jsem nastavil průměrnou venkovní výpočtovou teplotu během otopného období tes a rovněž i počet dnů otopného období jsem nastavil na skutečné, v tabulce uvedené hodnoty.

Charakteristika „budovy – bytu“

Tepelnou ztrátu jsem přepočítal zvlášť pro každou venkovní výpočtovou teplotu, rozdíl 1 °C pro náš byt znamená rozdíl v tepelné ztrátě cca 0,1 kW (od základní tepelné ztráty 4 kW při -12 °C).

Typu provozu

V jednotlivých sezónách jsme vystřídali všechny typy provozu, které výpočet nabízí a s jejichž pomocí se snaží „zreálnit“ vypočítané výsledky.

V sezónách 2010 – 2011 a 2015 – 2018, kdy byl byt užíván v podstatě pouze pro přenocování, jsem použil první typ provozu „osoby pracující mimo domov a bezdětní“. V sezónách 2011 – 2014, kdy se manželka s dcerou zdržovaly doma téměř po celý den, jsem použil typ provozu „penzisté či mateřská dovolená“. A v sezóně 2014 – 2015, kdy manželka pracovala každodenně na částečný úvazek a dcera již trávila většinu dne ve školce, jsem použil typ provozu „rodina s dětmi“.

Příprava teplé vody

Počet osob – v sezóně 2010 – 2011 jsme připravovali teplou vodu pro dvě osoby, po narození dcery jsem pro sezóny 2011 – 2014 navýšil připravované množství o půl osoby.

Množství ohřívané vody jsem nastavil na 40 l na osobu a den.

Počet dnů přípravy a spotřeby teplé vody – toto je klíčové zadání, které značným způsobem ovlivňuje výsledky. Základních 365 dnů přípravy teplé vody jsem měnil podle toho, jak často jsme trávili víkendy mimo. Pro sezónu 2010 – 2011 jsem odečetl všechny víkendové dny a dostal se na hodnotu 265, v sezónách 2011 – 2013 jsem zaokrouhlil počet dnů na 300 (to jsme jezdili pryč zhruba každý druhý víkend), a pro sezóny 2013 – 2015 jsem od celoroční, nepřetržité přípravy odečetl pouhých 35 dnů, protože jsme již po většinu víkendů zůstávali.

Stejný počet dnů (330) jsem ponechal i pro sezóny 2015 – 2018, protože byt je používán v obdobném režimu.

Průměrné ceny za kWh a pravidelné měsíční platby

Dle záznamů a propočtů z faktur jsem nastavil skutečné průměrné ceny za kWh pro nízký a vysoký tarif a samozřejmě také za pravidelné měsíční platby.

Provoz elektrických spotřebičů

Pokusil se o co nejlepší odhad provozu spotřebičů, jak se dle typu provozu jednotlivé časy měnily. Čím více času jsme trávili v bytě, tím více času jsem spotřebičům jako sporák, myčka, pračka a sušička přidělil.

Výsledky

Sezóna AVG
[°C]
MIN
[°C]
N13
[dní]
D13
[D. K]
NT VT Celkem
na faktuře
Celkem
vypočteno
[kWh] [Kč/kWh] [kWh] [Kč/kWh] kWh 1) 1)
2010 – 2011
dvě osoby, po většinu pracovního dne mimo (zhruba 1/2)
6,3 -10,3 191 3160 5 410 2,38 293 2,88 5 703 17 776 18 507
2011 – 2012
tři osoby, rodičovská dovolená
7,1 -12,8 204 3100 6 818 2,35 424 2,77 7 242 22 190 24 440
2012 – 2013
tři osoby, rodičovská dovolená
5,7 -8,8 210 3370 6 484 2,60 437 3,04 6 921 22 577 27 454
2013 – 2014
tři osoby, rodičovská dovolená + kratší částečný úvazek
7,9 -6,9 198 2770 6 300 2,45 526 2,91 6 826 21 670 24 498
2014 – 2015
tři osoby, rodičovská dovolená + delší částečný úvazek
7,2 -5,0 198 2910 6 345 2,29 522 2,76 6 867 20 736 23 229
2015 – 2016
jedna osoba, po většinu dne mimo
7,9 -8,5 199 2790 5 078 2,08 400 2,56 5 478 15 106  15 953
2016 – 2017
jedna osoba, po většinu dne mimo
6,2 -7,9 210 3280 4 690 2,09 461 2,57 5 151 15 232 18 202
2017 – 2018
jedna osoba, po většinu dne mimo
7,6 -9,3 180 2840 5 760 2,09 520 2,57 6 280 17 675 15 881 2)
17 062
3)


Parametry otopného období (AVG, MIN, N
13, D13) jsou vypočteny pro dny mezi 1. 10. až 31. 5. následujícího roku. Klimatická data jsou použita z meteorologické stanice Praha – Karlov.

  • AVG – průměrnou denní teplotu v otopném období (mezi 1. říjnem a 31. 5. následujícího roku),
  • MED – medián průměrných denních teplot v otopném období (50 % teplot je menší nebo rovno této hodnotě),
  • MIN – minimální teplotu v otopném období,
  • MAX – maximální teplotu v otopném období,
  • D13 – a protože se jedná o individuální lokální systém, tak také počet dnů s teplotou menší nebo rovno 13 °C (předpoklad je, že v těchto dnech už bude systém vytápět).
  1. Včetně pravidelných měsíčních plateb
  2. Při běžné intenzitě větrání 0,4 objemu místnosti za hodinu
  3. Při dvojnásobné intenzitě výměny vzduchu (0,8 objemu místnosti za hodinu) – podrobnosti viz „předchozí článek

Závěr

Samozřejmě nelze předpokládat, že při porovnání vypočteného a skutečného stavu nákladů na energie dosáhnete naprosto shodných výsledků. Do hry vstupují využitelné sluneční zisky, odlišnosti v modelovém a reálném chování uživatele a tak podobně.

Ale z uvedených hodnot je vidět, že výpočetní pomůcka Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii TZB-info je nástroj, který je vhodné použít pro kvalifkovaný odhad skutečných nákladů.

 
Komentář recenzenta Ing. Renata Straková

Porovnání skutečných spotřeb vytápění bytové jednotky EE k teoretickému předpokladu vycházející z metodiky potřeby tepla pro vytápění a přípravy TV pro okrajové podmínky dané lokality a typu provozu. Výstupy v uvedeném článku ukazují, že při dostatečné znalosti zadávaných údajů lze získat vypovídající porovnání předpokládaných nákladů na provoz pro různé typy zdrojů. Jsou zde uvedeny i skutečnosti, které je nutné zohledňovat a které mohou významně ovlivnit konečnou spotřebu energie jako jsou vnitřní zisky, chování , větrání a obsazenost uživatelů. Ověření na reálných datech je velkou přidanou hodnotou. Výstupy z porovnání je tedy nutné doplnit o okrajové podmínky – typ provozu , pro které bylo vyhodnocení zpracováno, tak jak je uvedeno ve článku. Výpočtová pomůcka může být nápomocna pro rozhodování o budoucím zdroji tepla a přípravy TV.

English Synopsis

Heating costs ccomparison is the most frequently used calculation at the TZB-info.cz . How accurate is the calculation when compared to real conditions and actual costs?

 
 
Reklama