Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání provozních nákladů hybridního systému (plyn a elektřina) a čistě elektrického systému

V minulém díle jsme se věnovali rozboru spotřeb elektrické energie v letech 2010 až 2016. V tom dnešním se pokusíme porovnat provozní náklady s jiným bytem stejné velikosti, kde je instalován jiný systém vytápění.

V roce 2012 si soused o patro níž pořídil velikostně shodný byt po rekonstrukci, kde je nainstalován hybridní systém. Vytápění je realizováno plynovým teplovodním kotlem DAKON MT 6 (špičkový výkon 6 kW), který nahradil lokální plynové topidlo. Pro ohřev vody zůstal v bytě elektrický zásobník, takže je bytu přidělena „akumulační sazba“ D25d.

Soused byl tak laskavý a poskytl nám pro účely tohoto článku své faktury za elektřinu a zemní plyn. Získali jsme tak unikátní možnost přibližného srovnání, jak by mohly vypadat provozní náklady, kdybychom se před rekonstrukcí rozhodli pro tento typ hybridního systému.

Možná bychom několik tisíc ušetřili při jeho pořízení, ale během několika málo otopných sezón bychom tyto prostředky vydali na provoz.

Pojďme se podívat, jak vypadaly provozní náklady – po celou sledovanou dobu bydlel v bytě dlouhodobě jeden člověk, a cca polovinu dne trávil doma.

Sezóna 2012–2013
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn8 291 kWh13 300 Kč
Elektrická energie (NT)2 061 kWh10 500 Kč
Elektrická energie (VT)971 kWh
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem11 323 kWh25 300 Kč
Sezóna 2013–2014
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn5 847 kWh11 700 Kč
Elektrická energie (NT)2 067 kWh9 080 Kč
Elektrická energie (VT)726 kWh
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem8 640 kWh22 280 Kč
Sezóna 2014–2015
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn5 403 kWh11 060 Kč
Elektrická energie (NT)2 212 kWh10 070 Kč
Elektrická energie (VT)1 009 kWh
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem8 624 kWh22 630 Kč
Sezóna 2015–2016
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn4 095 kWh9 095 Kč
Elektrická energie (NT)2 140 kWh10 020 Kč
Elektrická energie (VT)1 142 kWh
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem7 377 kWh20 615 Kč

Porovnání se systémem s kotlem na zemní plyn

Díky výše zmíněným reálným datům je možné poměrně přesně stanovit i provozní náklady systému, který by pro vytápění a ohřev teplé vody sousedova bytu využíval výhradně zemní plyn. Při stanovení odhadu jsme postupovali následujícím způsobem:

  1. Veškerou spotřebu elektrické energie z nízkého tarifu elektrické energie jsme převedli na spotřebu zemního plynu, a zároveň jsme přepočítali i cenu spotřeby zemního plynu.
  2. Veškerou spotřebu elektrické energie ve vysokém tarifu jsme ponechali a přepočítali na ceny elektrické energie v sazbě D02d, které v té které sezóně byly v platnosti.
Sezóna 2012–2013
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn8 291 + 2 061 kWh13 300 + 3 300 Kč
Elektrická energie D02d971 kWh5 900 Kč
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem11 323 kWh24 000 Kč
Sezóna 2013–2014
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn5 847 + 2 067 kWh11 700 + 4 150 Kč
Elektrická energie D02d726 kWh4 500 Kč
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem8 640 kWh21 850 Kč
Sezóna 2014–2015
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn5 403 + 2 212 kWh11 060 + 4 500 Kč
Elektrická energie D02d1 009 kWh5 750 Kč
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem8 624 kWh22 810 Kč
Sezóna 2015–2016
PoložkaSpotřebaCena vč. DPH
Zemní plyn4 095 + 2 140 kWh9 095 + 4 755 Kč
Elektrická energie D02d1 142 kWh6 255 Kč
Údržba zdroje a spalinové cesty1 500 Kč
Celkem7 377 kWh21 605 Kč

Porovnání provozních nákladů všech tří systémů

Otopná sezónaElektrické vytápěníHybridní systémVytápění s kotlem na zemní plyn – odhad
2010–20115 703 kWh / 17 776 Kč
2011–20127 242 kWh / 22 190 Kč
2012–20136 921 kWh / 23 177 Kč11 323 kWh / 25 300 Kč11 323 kWh / 24 000 Kč
2013–20146 826 kWh / 21 670 Kč8 640 kWh / 22 280 Kč8 640 kWh / 21 850 Kč
2014–20156 867 kWh / 20 736 Kč8 624 kWh / 22 630 Kč8 624 kWh / 22 810 Kč
2015–20165 478 kWh / 15 106 Kč7 377 kWh / 20 615 Kč7 377 kWh / 21 605 Kč

 

Jak vidno z tabulkly a grafu, ačkoliv porovnáváme dva byty s odlišnými provozy, po celou dobu byly provozní náklady v bytě s elektrickým vytápěním nejnižší ze všech variant. Což je velmi zajímavé zjištění, uvážíme-li, že v bytě s elektrickým vytápěním byl intenzivnější provoz, žili v něm 3 lidé (2 dospělí a 1 dítě) a naproti tomu v bytě vytápěném plynovým kotlem pouze jedna dospělá osoba.

Jakmile byl v bytě s elektrickým vytápěním provoz s nízkou zátěží (jak tomu bylo v sezónách 2010/2011 a 2015/2016), klesá spotřeba z cca 7 000 kWh/rok, na cca 5 500 kWh/rok, což při stávajících cenách elektrické energie činí úsporu cca 3 500 Kč za rok.

Můžeme tedy říci, že se systému elektrického sálavého vytápění není třeba obávat, z pohledu investičních i provozních nákladů vychází velice zajímavě.

Nalezne své uplatnění zejména v objektech, které mají malou tepelnou ztrátu a zároveň jsou nadprůměrné vybaveny dalšími elektrickými spotřebiči. Mezi ně mohou patřit malé byty ve staré zástavbě, jako byl ten náš, ale i byty v nových, dobře zateplených obytných domech či dokonce nové rodinné domy s nadstandardním zateplením.

English Synopsis
Comparison of the operating costs of the hybrid system (gas boiler with electric geyser) and electric system (electric ceiling heating with geyser)

In the previous article we have focused on electricity consumption in the years 2010 to 2016. In this article we try to compare the operational costs with our neighbour's flat of similar size, heated by different source.

 
 
Reklama