Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Projekt a nezbytně nutné administrativní úkony

V minulém díle jsme popisovali, jak probíhal rozhodovací proces, při kterém jsme dospěli k záměru instalace velkoplošného elektrického stropního vytápění. V dnešním díle popíšeme, co obnášela jeho realizace.

První díl – volba systému vytápění – naleznete zde.

Při přípravě projektu celé rekonstrukce jsme samozřejmě zpracovali projekt elektrického stropního vytápění. Vytipovali jsme si konkrétní produkt ECOFILM C 520 od českého výrobce firmy Fenix a při návrhu jsme postupovali dle jeho projekčních podkladů.

Plochu obytné místnosti a chodby jsme rozdělili na tři přibližně stejně velké plochy o výkonu cca 1100 W. Tepelnou ztrátu koupelny a WC (830 W) jsme se rozhodli pokrýt kombinací topné rohože pod dlažbou a trubkového otopného tělesa.

Projekt rekonstrukce byl hotov, další kroky byly v podstatě shodné, jako při jakékoliv jiné stavební úpravě. Záměr jsme ohlásili společenství vlastníků, pro jistotu i stavebnímu úřadu, ale protože jsme nezasahovali do nosných konstrukcí, tak jsme nepodléhali žádnému schvalovacímu procesu.

Jen pro dokreslení – máme ověřeno, že při instalaci plynového kotle se v naší městské části vyžaduje schválení odborem životního prostředí, dokonce i pokud podokenní lokální plynové topidlo nahrazujete plynovým kotlem. A dokonce je v takovém případě vyžadováno i odstranění výfukových hlavic původních lokálních topidel z fasády.

Abychom měli jistotu, že elektrické vytápění budeme moci provozovat, bylo třeba požádat distributora o schválení změny rezervovaného příkonu (navýšení jmenovité hodnoty hlavního jističe). Žádost byla vyřízena obratem, při naší osobní návštěvě a do 12 měsíců od vyřízení žádosti jsme museli splnit následující dvě podmínky:

  1. Připojení odběrného místa k distribuční soustavě musí provést revizní technik, který je k této činnosti zmocněn distributorem.
  2. V souladu s platnou legislativou uhradíme podíl na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu, které činily 7500 Kč.

Podmínku č. 2 jsme splnili hned, na splnění první podmínky bylo nutné začít s rekonstrukcí a systém elektrického vytápění nainstalovat.

Stavební připravenost

V únoru 2010 jsme začali bourat. Stavební práce probíhaly poměrně rychle, zhruba po měsíci už stály nové příčky, byla připravena konstrukce stropního podhledu a trasy pro vedení elektrických rozvodů. Protože elektrické vytápění bylo realizováno v rámci dodávky elektroinstalací, výše zmíněné úpravy byly nutnou podmínkou.


  1. Sádrokartonový podhled
  2. ECOFILM C
  3. PE fólie (0,2 mm) – parozábrana
  4. Tepelná izolace – minerální vlna
  5. Nosné profily
  6. Nosná stropní konstrukce
Připravený sádrokartonový podhledPřipravený sádrokartonový podhledPřipravený sádrokartonový podhled
Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.Otopnou fólii ECOFILM C 520 lze zkrátit dle potřeby.
Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.
Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.Montáž konektorů – asi nejsložitější bod instalace, protože zejména připojení konektoru na měděnou sběrnici musí být dokonalé, aby nedošlo k nárůstu přechodového odporu. V takovém případě by totiž závěrečné posouzení elektrického odporu otopné plochy nevyhovělo požadavkům výrobce.
Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.Fólie ECOFILM C 520 nainstalované na nosné konstrukci pro sádrokarton. Jeden pás je vynechán proto, že jsme původně počítali s mobilním přepažením místnosti.
Při instalaci stropního vytápění je potřeba myslet na to, kde budou umístěna svítidla a případně vestavný nábytek – na snímku je vidět místo připravené pro velkou vestavnou skříň.
Při instalaci stropního vytápění je potřeba myslet na to, kde budou umístěna svítidla a případně vestavný nábytek – na snímku je vidět místo připravené pro velkou vestavnou skříň.
 
Částečně zaklopený systém stropního vytápění sádrokartonem. Pro vedení připojovacích kabelů a pro vývody na osvětlení je potřeba mezi jednotlivými fóliemi ponechat dostatečné odstupové vzdálenosti.
Částečně zaklopený systém stropního vytápění sádrokartonem. Pro vedení připojovacích kabelů a pro vývody na osvětlení je potřeba mezi jednotlivými fóliemi ponechat dostatečné odstupové vzdálenosti.
Částečně zaklopený systém stropního vytápění sádrokartonem. Pro vedení připojovacích kabelů a pro vývody na osvětlení je potřeba mezi jednotlivými fóliemi ponechat dostatečné odstupové vzdálenosti.
 

Částečně zaklopený systém stropního vytápění sádrokartonem. Pro vedení připojovacích kabelů a pro vývody na osvětlení je potřeba mezi jednotlivými fóliemi ponechat dostatečné odstupové vzdálenosti.

 
Z hlediska velikosti rozvaděče v podstatě není rozdíl mezi malým bytem 1 + kk a velkým bytem 4 + 1. Nejvíce kabeláže a jističů je pro kuchyň, ostatní místnosti velkého bytu obslouží maximálně další dva zásuvkové a dva světelné obvody. Rozhodnete-li se pro kompletní elektrifikaci domácnosti, včetně elektrického vytápění, připravte se na „trochu více“ vybavený rozvaděč. A také větší množství kabelů.Z hlediska velikosti rozvaděče v podstatě není rozdíl mezi malým bytem 1 + kk a velkým bytem 4 + 1. Nejvíce kabeláže a jističů je pro kuchyň, ostatní místnosti velkého bytu obslouží maximálně další dva zásuvkové a dva světelné obvody. Rozhodnete-li se pro kompletní elektrifikaci domácnosti, včetně elektrického vytápění, připravte se na „trochu více“ vybavený rozvaděč. A také větší množství kabelů.
Pro podlahové vytápění v koupelně a na WC jsme nechali vyrobit dvě atypické pletené rohože DTS. Tyto rohože jsou ovládány samostatným termostatem, jehož teplotní čidlo je zalité v betonové mazanině pod dlažbou.
Pro podlahové vytápění v koupelně a na WC jsme nechali vyrobit dvě atypické pletené rohože DTS. Tyto rohože jsou ovládány samostatným termostatem, jehož teplotní čidlo je zalité v betonové mazanině pod dlažbou.
Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.Instalace trubkového otopného tělesa v koupelně. Stačí natáhnout kabel z rozvaděče a hlavně nezapomenout na uzemnění.
Pro OKCE 100litrový zásobník teplé vody se našlo místo na WC.
Pro OKCE 100litrový zásobník teplé vody se našlo místo na WC.
Nástěnný termostat Aube TH 132-AF
Nástěnný termostat Aube TH 132-AF

Položkový rozpočet realizovaného systému elektrického vytápění a ohřevu teplé vody
PoložkaCena s DPH
[Kč]
Navýšení velikosti jističe7 500,00
25 m2 – podhled SDK na jednoduchý rošt20 625,00
25 m2 – zateplení stropu minerální vatou tl. 100 mm6 875,00
3 ks – nástěnný termostat Aube TH 132-AF4 859,48
1 ks – filtr proudového nárazu AC 130-0335,56
1 ks – BMR HJ 3063 733,51
1 ks – zásuvkový termostat TH 810 T483,97
47,40 m – otopná fólie Fenix ECOFILM C 52011 219,15
1 ks – atypická pletená rohož Fenix DTS 105203 553,15
1 ks – atypická pletená rohož Fenix DTS 100651 000,60
1 ks – trubkové otopné těleso Fenix TP-03-500.1424 E3 826,35
30 m – připojovací vodič 1,5 černý 5 mm308,16
30 m – připojovací vodič 1,5 modrý 5 mm308,16
1 ks – elektroizolační polyesterová páska 28 mm217,29
30 ks – kryt konektoru Fenix ECOFILM266,68
30 ks – konektor Fenix ECOFILM F, C562,99
1 ks – zásobník pro ohřev teplé vody OKCE 100 l5 176,80
1 ks – položení podlahového topení koupelně1 650,00
1 ks – instalace elektrického vytápění5 200,00
1 ks – instalace zásobníku pro ohřev teplé vody1 000,00
5 ks – jistič 10 A500,00
2 ks – ovládání HDO200,00
3 ks – stykač S20201 000,00
Připojení k distribuční soustavě prostřednictvím nové přípojky5 000,00
Celkem85 101,85

Reálné investiční náklady se nakonec vyšplhaly tak, že jsou srovnatelné s odhadem nákladů na zemní plyn. Avšak započítali jsme do nich kompletní cenu stropního podhledu. Protože bychom jej instalovali i v případě, kdy bychom zvolili systém s kotlem na zemní plyn, nemuseli bychom jej do pořizovací ceny elektrického vytápění započítávat v plné výši. Zbylo by tam jen zateplení stropu minerální vatou a celková cena by se snížila na cca 65 tisíc Kč.

V příštím díle se podíváme na zkušenosti z provozu systému elektrického vytápění, k dispozici máme data za 6 otopných sezón.

English Synopsis
The project and necessary administrative tasks

In the previous article we described our decision-making process. At the end of this process we decided to install electric radiant ceiling heating panels. In this article you can read how we have realized it.

 
 
Reklama