Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkušenosti z provozu – šedivá je teorie, zelený strom života

V tomto díle popisujeme zkušenosti s provozem elektrického vytápění v malém bytě a vyčíslujeme skutečné provozní náklady v průběhu 6 let, po kterých je systém v chodu.

První díl – volba systému vytápění – naleznete zde.
Druhý díl – projekt a nezbytně nutné administrativní úkony – naleznete zde.

Za 6 otopných sezón „zažil“ systém několik druhů provozních režimů. Od provozu s nízkým zatížením, kdy jsme oba byli téměř polovinu dne v práci, až po provoz v maximální zátěži, kdy byla manželka doma na rodičovské dovolené, prala, sušila a vařila prakticky po celý den.

Vytápění je řízeno za pomoci programovatelných nástěnných termostatů. Na nich je možné nastavit provozní časy a režimy přesně dle našich potřeb.

Používali jsme celkem tři režimy, které lze na termostatech jednoduše nastavit a přepínat:

  1. plný provoz – v čase, kdy jsme v bytě pobývali, jsme měli nastavenou teplotu 22 až 23 °C,
  2. krátkodobý útlum – v čase, kdy jsme byli krátkodobě mimo byt (přes den v zaměstnání nebo v noci), jsme měli nastaveno 18 °C,
  3. dlouhodobý útlum – pokud jsme odjížděli na delší dobu (víkend, dovolená), nastavovali jsme režim útlumu na 15 °C, aby byt úplně nevychladl.

Režim krátkodobého útlumu jsme měli nastavený tak, že se na plný provoz automaticky přepínal zhruba hodinu před plánovaným příchodem do bytu. A zpět na krátkodobý útlum se systém přepínal na noc. Plný provoz tak probíhal zhruba od 16 do 23 hodin a pak ráno od 6 do 8.

Pro režim dlouhodobého útlumu existuje na termostatu samostatné tlačítko, takže jej při odjezdu stačilo pouze stisknout – respektive nezapomenout stisknout.

Pokud jsme režim dlouhodobého útlumu použili, tak jsme za celých 5 let nezaznamenali, že bychom se v den příjezdu, z hlediska tepelného komfortu, cítili nějak omezeni.

Systém přenosem tepla sáláním z velké plochy stropu způsobil, že jsme měli pocit rychle vzrůstající teploty obývaného prostoru.

V následujících odstavcích vyhodnotíme jednotlivé otopné sezóny. Abychom neoperovali pouze s čísly z faktur, pokusíme se popsat režim vytápění a klimatické podmínky, které v dané otopné sezóně panovaly. Budeme používat následující veličiny:

  • AVG – průměrnou denní teplotu v otopném období (mezi 1. říjnem a 31. 5. následujícího roku),
  • MED – medián průměrných denních teplot v otopném období (50 % teplot je menší nebo rovno této hodnotě),
  • MIN – minimální teplotu v otopném období,
  • MAX – maximální teplotu v otopném období,
  • N13 – a protože se jedná o individuální lokální systém, tak také počet dnů s teplotou menší nebo rovno 13 °C (předpoklad je, že v těchto dnech už bude systém vytápět),
  • D20 – počet denostupňů při vnitřní průměrné teplotě 20 °C.

Klimatická data jsou použita z meteorologické stanice Praha - Karlov.

Sezóna 2010–2011 – první sezóna, první zkušenosti, nízká zátěž

V roce 2010 na jaře jsme dokončili rekonstrukci, takže vlastně celá nadcházející otopná sezóna již proběhla s novým systémem elektrického vytápění.

Systém byl provozován v režimu, kdy jsme chodili do zaměstnání, takže jsme skoro polovinu dne strávili mimo byt.

Parametry otopné sezóny

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2011
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2010 do 31. 5. 2011
AVGMEDMINMAXN13D20
6,3 °C6,7 °C−10,3 °C22,7 °C191 dní3160 D . K
Dodavatel elektřiny – PRESpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)5 410 kWh~2,38 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)293 kWh~2,88 Kč/kWh
Náklady na údržbu0 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu5 703 kWh17 776 Kč

Sezóna 2011–2012 – rodičovská dovolená

Od poloviny srpna zůstala manželka na mateřské dovolené, takže byt byl po celou dobu otopné sezóny užíván téměř nepřetržitě. Kvůli miminku jsme zvýšili teplotu plného provozu na 23 °C a také jsme se začali více zdržovat i o víkendech (3 víkendy ze 4 v měsíci).

Parametry otopné sezóny

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2011 do 31. 5. 2012
AVGMEDMINMAXN13D20
7,1 °C6,5 °C−12,8 °C25,4 °C204 dní3100 D . K
Dodavatel elektřiny – PRESpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)6 818 kWh~2,35 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)424 kWh~2,77 Kč/kWh
Náklady na údržbu0 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu7 242 kWh22 190 Kč

Sezóna 2012–2013 – rodičovská dovolená

Provozní režim zůstal v celé sezóně stejný jako v předchozím roce. Tedy manželka na mateřské dovolené, byt byl po celou dobu otopné sezóny užíván téměř nepřetržitě. Teplota v bytě udržována na 23 °C, mimo jsme byli maximálně 1 víkend z měsíce.

Parametry otopné sezóny

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2012 do 31. 5. 2013
AVGMEDMINMAXN13D20
5,7 °C5,4 °C−8,8 °C21,0 °C210 dní3370 D . K
Dodavatel elektřiny – PRESpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)6 484 kWh~2,60 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)437 kWh~3,04 Kč/kWh
Náklady na údržbu*600 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu6 921 kWh23 177 Kč
* došlo k výměně pojistného ventilu na zásobníku teplé vody

Sezóna 2013–2014 – rodičovská dovolená, částečný pracovní úvazek

Parametry otopné sezóny

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2014
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2013 do 31. 5. 2014
AVGMEDMINMAXN13D20
7,9 °C7,2 °C−6,9 °C23,3 °C198 dní2770 D . K
Dodavatel elektřiny – PRESpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)6 300 kWh~2,45 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)526 kWh~2,91 Kč/kWh
Náklady na údržbu0 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu6 826 kWh21 670 Kč

Sezóna 2014–2015 – rodičovská dovolená, na půl úvazku v práci

Parametry otopné sezóny

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2014 do 31. 5. 2015
AVGMEDMINMAXN13D20
7,2 °C6,7 °C−5,0 °C21,4 °C198 dní2910 D . K
Dodavatel elektřiny – PRESpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)6 345 kWh~2,29 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)522 kWh~2,76 Kč/kWh
Náklady na údržbu0 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu6 867 kWh20 736 Kč

Sezóna 2015–2016 – v bytě jedna osoba, po většinu dne mimo

Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016
Průběh průměrných denních teplot od 1. 10. 2015 do 31. 5. 2016

Parametry otopné sezóny

AVGMEDMINMAXN13D20
7,9 °C7,3 °C-8,5 °C21,9 °C199 dní2790 D . K
SpotřebaCena vč. DPH
Nízký tarif (NT)5 078 kWh~2,08 Kč/kWh
Vysoký tarif (VT)400 kWh~2,56 Kč/kWh
Náklady na údržbu0 Kč
Celkem včetně měsíčních poplatků (údaj z faktury) + náklady na údržbu5 478 kWh15 106 Kč
English Synopsis

In this article we try to describe the experiences we have gained in 6 years of electric heating system operation and quantify the operational costs in the same period.

 
 
Reklama