Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Letní počasí může „zašpuntovat“ komín

Malé nevětrané místnosti s karmou se mohou v letních teplotách snadno proměnit ve smrtelnou past, v níž hrozí otrava oxidem uhelnatým.

Důvodem je horko, které ohřívá komíny a zhoršuje odtah zplodin z domácích plynových kotlů. V koupelnách musí být proto odvětrávání a nutná je pravidelná kontrola komínů i karem.

Pokud jsou v bytě instalována kamna či karma, musí být zajištěn dostatečný přísun kyslíku přisáváním, větracími otvory či mřížkami ve dveřích.

V létě komín hůře táhne
Letní otravy oxidem uhelnatým vznikají ve chvíli, kdy komíny hůře táhnou. Ke správnému tahu komínu dochází, je-li jeho komínová hlava studená. Teplý vzduch, který do komína proudí, pak stoupá vzhůru, protože je lehčí než venkovní chladný vzduch. Když ale vršek komína rozpálí slunce, může se vyrovnat tlakový poměr a komín netáhne. Jinak řečeno, v horní části komínu se vytvoří špunt, který znemožňuje odvádět zplodiny. Ty zůstanou v komíně, v horším případě se vracejí zpět do místnosti. Spaliny postupně naplní místnost a mohou zabíjet.

Klíčové je odvětrávání
Prevence je přitom jednoduchá. Pokud jsou v bytě instalována kamna či karma, musí být zajištěn dostatečný přísun kyslíku přisáváním, větracími otvory či mřížkami ve dveřích. Tyto zdroje kyslíku nesmí být nikdy zakrývány a lidé by na to měli pamatovat obzvlášť při rozestavování nábytku nebo při přestavbách bytů. Ke zhoršení podmínek spalování při tom může docházet používáním odsavače par v kuchyni při vaření, pokud není zajištěn přísun čerstvého vzduchu. Stejný problém mohou představovat i plastová okna, která mnohem více těsní a pokud v bytě není dostatečné odvětrávání, mohou být spíše na škodu.

Nepodceňovat pravidelnou údržbu

Všechny kotle, karmy a jiné podobné zdroje s rizikem vývinu oxidu uhelnatého musí instalovat odborník. U všech takovýchto zdrojů je pak nutné provádět kvalifikovaný servis a revize podle přesně stanovených pravidel. Totéž se týká kontroly a údržby spalinových cest - komínů a odsávacího potrubí, které by si majitelé měli nechat zkontrolovat minimálně jednou ročně.

Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití Komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů.

 
 
Reklama