Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Písek jako první jihočeské město šetří náklady díky metodě EPC

Město Písek v minulém roce zrealizovalo projekt prostřednictvím metody EPC (Energy Performance Contracting), který na 19 školských objektech vedl k významnému snížení nákladů na energie. Projekt je nominován na Energy Globe Award 2014.


Písek jako první jihočeské město šetří náklady díky metodě EPC

Ve spolupráci s Teplárnou Písek se dále podařilo optimalizovat celkovou dodávku tepla podle potřeby jednotlivých škol.

Vítězná firma ENESA a. s. provedla celou škálu úsporných opatření, jako například instalaci individuální regulace vytápění jednotlivých místností (systém IRC), úsporná opatření v oblasti spotřeby elektrické energie (osvětlení) a v oblasti spotřeby studené a teplé vody. Každoročně tak město Písek na energiích ušetří 2,5 milionů Kč. Firmě ENESA a. s. se z každoročně garantovaných úspor bude splácet po dobu 10 let vložená investice, která dosáhla téměř 18 milionů Kč.

Velkou výhodou je též dispečink regulace tepla, kterým disponuje každá škola i školka a zároveň i město. Lze tedy kdykoliv zkontrolovat teploty v každé jednotlivé místnosti. Město Písek se následně rozhodlo pro druhý projekt metodou EPC, do kterého jsou zapojeny další energeticky náročné budovy města.

Cílem projektu bylo dosahovat maximálních úspor ve vytápění, osvětlení a spotřebě vody. Město Písek pravidelně vkládá do svých objektů velké finanční prostředky na zateplení a výměny oken a v kombinaci s realizovaným projektem tak bude ve svém snažení ještě efektivnější.

Jedním z cílů bylo též zavedení energetického managementu, který se díky zrealizovanému projektu podařilo nastavit. Školám dříve „spolkly” náklady na energie více než 55 % provozních nákladů. Díky tomuto projektu jim v dalších letech zbude více finančních prostředků na jejich vlastní rozvoj. Písek je prvním jihočeským městem, které využilo EPC ke snížení svých nákladů.


 
 
Reklama