Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Co zákazníky zajímá? – 2. část

Rozhodli jsme se uveřejnit další část obvyklých dotazů, které nám pokládají zákazníci před pořízením tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla jsou běžnou součástí domů, a to starších i nových. Protože koupě tepelného čerpadla představuje nemalou investici a dodavatelů i názorů je mnoho, často jsou nám kladeny některé dotazy opakovaně. Rozhodli jsme se několik z nich zodpovědět.

Jak může tepelné čerpadlo vzduch-voda fungovat v mrazu?

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která „přečerpávají“ tepelnou energii z úrovně nižší teploty na úroveň vyšší teploty. V praxi to znamená, že to co je studené se ještě více ochladí a to co je teplé se ještě více ohřeje. Tedy pokud je venku vzduch o teplotě třeba -10oC, stane se to, že výparník venkovní jednotky jej ochladí, třeba na -12oC, tím z něj odebere energii a předá ji do topné vody systému radiátorů nebo podlahového topení. Samozřejmě, s klesající venkovní teplotou klesá účinnost tepelného čerpadla. Například při teplotách venkovních +7oC můžeme mít účinnost (COP) = 5. To znamená, že zaplatíme jednu kWh za spotřebovanou elektřinu, ale obdržíme do topení 5 kWh tepla. V případě nižší venkovní teploty třeba -10oC, bude COP nižší: v závislosti na dalších parametrech se bude pohybovat okolo hodnoty 2,5. Tedy stále zaplatíme pouze 1 kWh elektřiny a získáme 2,5 kWh tepla. Celoroční účinnost tepelných čerpadel (SCOP) AC Heating se pohybuje v závislosti na způsobu užití v rodinných domech typicky kolem hodnoty 4,5.
Odpovědí tedy je, že i v mrazu vytopíme tepelným čerpadlem dům a dokonce za čtvrtinové peníze, než třeba s elektrokotlem.

Jsou tepelná čerpadla vhodná i pro systémy s radiátory?

Parametry topného systému jsou samozřejmě důležité. Tepelná čerpadla vzduch-voda jsou pro provoz s radiátory přizpůsobena. Obecně platí, že tepelná čerpadla jsou účinnější, pokud je teplota topné vody nižší. Tato skutečnost sice nahrává podlahovému vytápění, ale ani radiátory na tom nejsou špatně. Do podlahového topení v mrazech typicky vstupuje topná voda o teplotě 45oC a vrací se ca 37oC. Teplota povrchu podlahového topení by neměla překračovat 28oC. Do radiátorů obvykle vstupuje teplota topné vody 55oC. Tedy vyšší, ale nikterak radiálně. O účinnost tepelného čerpadla se stará především řídicí systém xCC, který zajišťuje optimální chod celého zařízení. Již od prvopočátku disponují naše tepelná čerpadla například elektronicky řízeným vstřikovacím ventilem chladiva, plynulou modulací výkonu tepelného čerpadla pomocí frekvenčního měniče. Tyto sofistikované prvky přispívají výraznou měrou optimalizaci chodu a celkově vysoké účinnosti.
Odpovědí na tuto otázku je: Tepelná čerpadla s podlahovým topením docílí pravděpodobně o něco vyšší účinnosti, ale i s radiátory má rozhodně tepelné čerpadlo význam. Celou věc je zapotřebí posoudit individuálně našimi specialisty.

Jak je to se servisem? Je zapotřebí provádět pravidelné prohlídky?

Tepelné čerpadlo je zařízení jako každé jiné a samozřejmě zde vyvstává otázka jeho spolehlivosti, pravidelných placených prohlídek a souvislost s vzdáleností servisní organizace. I to nejdokonalejší zařízení na světě se může porouchat nebo může potřebovat optimalizovat nastavení. Technická podpora musí být proto vždy perfektně zajištěna.
Tepelná čerpadla AC Heating jsou dodávána se zárukou 7 let. Tato záruční doba není podmíněna žádnými placenými prohlídkami. V případě potřeby se o zákazníky stará technická podpora. Pracovníci technické podpory AC Heating jsou schopni pomocí dálkové diagnostiky zařízení prohlédnout efektivně a rychle na dálku přes internet obratem, poradit se správným nastavením, případně vyslat na místo specialistu, který provede odpovídající zásah na místě.
Dálková diagnostika nám šetří každý rok mnoho práce a mnoho zbytečných výjezdů. Stejně tak nám umožňuje optimalizovat nastavení nainstalovaných tepelných čerpadel tak, aby pracovala co nejúčinněji.
Tedy: pravidelné placené prohlídky nejsou podmínkou sedmileté záruky. Drtivá většina případů, které kolegové na technické podpoře řeší, je možné vyřešit obratem pomocí dálkové diagnostiky a případné výjezdy jsou v rámci záruční lhůty bezplatné.


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...

 
 
Reklama