Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak vybrat správný komín

Komín je nejen stavební, ale také technologická část domu, a je proto třeba věnovat jeho výběru zvýšenou pozornost. Jako u každé technologické části zde hrají důležitou roli technické parametry, funkční vlastnosti a prodejní a poprodejní servis.Na trhu je dnes hodně komínů, ale ne všechny splňují normami dané parametry, i když se tak na první pohled tváří a zákazníka především zaujmou nízkou cenou.

Několik důležitých bodů, na které by měl stavebník při výběru komínu pamatovat:

Systémový komín přináší především záruky

  • Systémový komín je na rozdíl od individuálního sestavený s použitím vyzkoušených a ověřených kompatibilních dílů od jednoho výrobce, který tím přebírá odpovědnost za komín jako celek a jeho funkčnost. Zároveň výrobce poskytuje záruku za splnění předem deklarovaných vlastností. Poskytované záruky k jednotlivým komínovým systémům musí být reálné, věrohodné a jasně definované. Musí být řečeno, kdo je nositelem záruky, na co se záruka konkrétně vztahuje a po jakou dobu platí.
  • Nezbytnou podmínkou pro prodej komína na trhu je „Prohlášení výrobce o vlastnostech“, kde jsou uvedeny všechny parametry systémového komínu z hlediska jeho funkce a použití. Pro každý komínový systém výrobce jasně určí, pro jaký způsob provozu je určen.
  • Kvalitní komínové systémy jsou dodávány „na klíč“ se všemi komponenty a materiály potřebnými pro jejich stavbu. Výrobce musí k systémovému komínu dodat stavebníkovi i podrobný a jednoznačný montážní návod.
  • Revizní technik komínů, který provádí revizi spalinové cesty a vystavuje výchozí revizní zprávu spalinové cesty podle ČSN 73 4201, nalezne v technické dokumentaci výrobce k systémovému komínu potřebné informace. To dává i reálný předpoklad bezproblémového průběhu revize a vystavení kladné revizní zprávy, která je potřebná pro závěrečnou kolaudaci objektu.
Doporučení na závěr: Neimprovizujte a věřte odborníkům. Nakonfigurujte si ten nejlepší komín pro vás.
Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití Komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů.

 
 
Reklama