Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odborné kurzy pro obory voda, vytápění a plyn

V kurzech jsou zařazena např. témata rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, připojování spotřebičů, uvádění plynových zařízení do provozu a další.

Odborné kurzy jsou určeny projektantům, pracovníkům instalatérských-topenářských firem, učitelům Středních odborných škol a učilišť, a to jak z pohledu získání nových informací z oblasti normalizace, tak také i z pohledu praktického použití jednotlivých soustav a jejich komponentů.

Kurzy budou pořádány Cechem topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení a Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

Účast na každém kurzu je hodnocena dvěma kreditními body v rámci platných Směrnic Cechu topenářů a instalatérů České republiky.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama