Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod s havárií na odběrných plynových zařízeních

Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s Českým sdružením pro technická zařízení pořádají 19. září 2018 odborný akreditovaný kurz pro učitele Středních odborných škol a učilišť, projektanty a pracovníky instalatérských firem.
Datum konání: 19. září 2018

Místo konání: Strojírenský zkušební ústav v Brně, Hudcova 424/56b, Brno-Medlánky

Lektoři: Ing. Jiří Buchta, CSc. a Ing. Miroslav Burišin

Odborný garant: Český svaz pro technická zařízení

Cílem kurzu je dodat potřebné znalosti v dané problematice tak, aby mohlo následovat jejich bezprostřední využití ve výuce i v praktickém použití jednotlivých soustav a jejich komponentů. Absolvováním kurzu získá proškolený pedagogický pracovník potřebné znalosti v oblasti rizik při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, nehod a havárií na odběrných plynových zařízeních.

Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Bude také možnost doplnit si odbornou literaturu.

Vyplněnou závaznou přihlášku zašlete na e-mail: cti@cechtop.cz do 30. května 2018.

Program odborného kurzu a závazná přihláška je ke stažení v příloze zprávy.

Účast je hodnocena 5ti kredity.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama