Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vytápění-instalace 2018 - nejnovější trendy ve vytápění, VZT a domovních instalacích

Konference Cechu topenářů a instalatérů ČR se uskuteční v Hradci Králové 21. -22. 6. 2018. V programu např. přednáška SEI o kontrolách dodržování zákona o hospodaření energií, nové EU nařízení na plynové spotřebiče, použití kotlů na pevná paliva podle jednotlivých tříd.

Konference je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.

Hlavním cílem je seznámit účastníky s moderními trendy v oblasti vytápění, vody - kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, a to z pohledu zís kání nových informací z novine k na trhu, tak také i z provozní praxe a legislativy.

Konference je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditem ČKAIT a je zařazena i do programu CTI ČR dalšího vzdělávání voblasti vytápění-instalace hodnocena 10 kredity.

PROGRAM

První den konference 21.6.2018

08.50 Zahájení konference - Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR
konferenci moderuje Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. viceprezidentka CTI ČR, ředitelka TZB-info, ESTAV.cz

9.00 - 12.40 / Dopolední blok programu :

 • Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D., vedoucí oddělení kontroly úspor energie SEI: Zkušenosti z kontrol na dodržování zákona o hospodaření energií
 • Ing. Miroslav Burišin, České sdružení pro technická zařízení: Rozbor některých požadavků na plynové instalace a související tepelná zařízení
 • Ing. Jiří Buchta, CSc., soudní znalec, České sdružení pro technická zařízení:Progresivní technologie v oblasti plynových zařízení směřující k prevenci výbuchů, požárů a otrav

Coffebreak

 • Ing. Michal Manhalter, ředitel zkušebních laboratoří SZÚ Brno: Informace o novém evropském nařízení na plynové spotřebiče
 • Miroslav Rozkošný, Montážní a servisní organizace: Specifické požadavky na připojování, provoz a servis plynových spotřebičů ve vztahu k otopné soustavě
 • Asociace podniků topenářské techniky: Podmínky použití kotlů na pevná paliva podle jednotlivých tříd,

Oběd a prostor pro návštěvu prezentujících se firem

13:20 - 17:45 / Odpolední část programu :

 • Asociace podniků topenářské techniky: Technické a ekonomické podmínky přestaveb kotlů na uhlí na vytápění peletami
 • Miroslav Vybíral, energetický specialita, předseda sekce Montážních firem CTI ČR: Optimalizace soustav centrálního zásobování teplem
 • Doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., soudní znalec, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB: Eko-desing ve vzduchotechnice
 • Ing. Tomáš Stone, HUTIRA - BRNO s.r.o.: Regulace tlaku plynu pro domácnosti, bytové domy, komerční a průmyslové objekty
 • Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB: Nová evropská norma v oblasti hospodaření se srážkovou vodou
 • Ing. Petr Hajný, HUTIRA - VISION s.r.o.: Technologie úpravy vody pro průmyslové využití, bazény a zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Coffebreak

 • Ing. Zdeněk Žabička: Války profesí TZB

17.45 - 18.10 / Závěrečná diskuze

Společenský večer od 19:00 hodin

Účastníci se mohou těšit minimálně na bohatý raut, degustaci vín a na vyhlášení slosování vstupů společenského večera (jsou pro Vás připraveny zajímavé věcné ceny).

Druhý den konference 22.6.2018

9:00 - 12.10 / Dopolední blok:

 • Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO spol.s.r.o.: Šedé vody od A do Z
 • Ing. Josef Slováček, garant sekce Oborové CTI ČR - Obnovitelné zdroje: Obnovitelné zdroje energií budou brzy nenahraditelné
 • Ing. Antoním Kolbábek,Ph.D. zkušební technik, Strojírenský zkušební ústav, s.p.: Zkoušení a ověřování tepelných čerpadel dle platné legislativy -značky kvality

Coffebreak

 • Ing. Jiří Hvížďala, CS -MTRADE, s.r.o.: Nová tepelná čerpadla vzduch/voda o Mitsubishi Electric pro rok 2018
 • Jana Hrubá Rypová, manažerka sektoru zpracovatelský průmysl MONETA Money Bank, a.s.: Zvýhodněné financování pro živnostníky a malé a střední firmy o d/s MONETA Money Bank

12.10 / Závěrečná diskuze a vyhlášení vědomostní soutěže o ceny

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...