Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ceny elektřiny i plynu jdou nahoru

V porovnání s rokem 2017 jako jediné z paliv zlevňuje dřevo. Podle ekonomů se nůžky mezi cenou vytápění uhlím, elektřinou nebo plynem na jedné straně a dřevem na straně druhé mají rozevírat i v příštích letech.

 V porovnání s rokem 2017 jako jediné z paliv zlevňuje dřevo. Podle ekonomů se nůžky mezi cenou vytápění uhlím, elektřinou nebo plynem na jedné straně a dřevem na straně druhé mají rozevírat i v příštích letech.


Aktuální porovnání cen za vytápění u středně velkého rodinného domu nabízí například odborný portál TZB-info. Podle jeho kalkulace by majitele středně velkého rodinného domu vytápěného elektřinou vyšla topná sezona na zhruba 20 tisíc korun. Připočteme-li paušální platby, investice a náklady na údržbu, může se cena za teplo přiblížit čtyřiceti tisícům.

Podle stejné kalkulace by se majitel domu dostal na poloviční náklady, kdyby namísto elektřiny topil dřevními peletami. To by vyšlo asi na 11 tisíc korun. K nejlevnějším druhům topení patří i nadále uhlí – za rok by domácnost zaplatila v rozmezí sedm až devět tisíc. S dalšími náklady (investice a údržba) se však roční výdaje vyšplhají téměř ke třem desítkám tisíc korun. Vzhledem k omezeným zásobám uhlí a rostoucím požadavkům na ochranu životního prostředí však tento způsob není udržitelný. Řešením jsou proto obnovitelné zdroje.

Investice do peletového kotle se vrátí za pět let

Nejpřirozenějším obnovitelným zdrojem pro vytápění v Česku je dřevo. Jako moderní řešení se nabízí dřevní pelety. Ty se vyrábí na pilách ze zbytků vzniklých při zpracování dřeva, a to bez jakýchkoliv chemických pojiv a znečišťujících látek. Jelikož se při jejich spalování uvolňuje pouze tolik oxidu uhličitého, kolik předtím stromy pohltily během svého růstu, jedná se o ryze ekologické palivo.

Přechodem ze spalování kusového dříví na pelety šetříme čas potřebný pro přípravu a manipulaci s dřívím. Peletový automatický kotel s centrálním zásobníkem a automatickým odpopelněním dosahuje stejného komfortu jako plynový kotel. Z hlediska emisních limitů dosahuje peletový automatický kotel několikanásobně nižších škodlivin vypouštěných do ovzduší ve srovnání s kotlem na kusové dříví. V neposlední řadě pak použitím pelet šetříme skladovací prostor původně určený pro kusové dříví,“ říká Jan Klepárník, odborník na energetiku budov působící na Mendelově univerzitě.

STORA ENSO WOOD PRODUCTS ŽDÍREC s.r.o.
logo STORA ENSO WOOD PRODUCTS ŽDÍREC s.r.o.

Obří pila Stora Enso ve Ždírci nad Doubravou má kapacitu výroby 55 000 tun pelet/rok. Závod se zařadí mezi nejvýznamnější výrobce pelet v ČR. Stora Enso otevřela také novou teplárnu, která spaluje dřevní zbytky a především kůru, a tak vyrábí teplo i elektřinu.

 
 
Reklama