Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změna termínu kurzu TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI

Kurz TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI se z technických důvodů neuskuteční dne 25. a 26. dubna, tedy zahájení kurzu se posunuje na 14. a 15. května, + nový termín 21. a 22. května 2019.

 • Lektoři: Ing. Josef Slováček, garant sekce Oborové CTI ČR, Obnovitelné zdroje Ing. Marcela Počinková, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Robert Frohn GE-TRA s.r.o.
 • Odborný garant: VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 • Místo konání: FAKULTA STAVEBNÍ, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, posluchárna C 440. Strojírenský zkušební ústav v Brně, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno
 • Datum: 14., 15., května a 21., 22., května 2019
  registrace 14. 5. 2019 od 8.30 hod
  začátek v uvedené dny od 9.00 hodin

Kurz je tematicky rozdělen do 4 částí, které na sebe navazují. První a druhá část bude probíhat ve dnech 14.a 15. května 2019, pokračování třetí a čtvrté části pak 21. a 22. května 2019.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými systémy tepelných čerpadel, jejich provedením a provozem v návaznosti na topné případně chladící soustavy, způsoby ohřevu teplé vody, dimenzování, jejich zapojení a regulace. Seznámení s instalacemi v různých provozních podmínkách, návaznosti na související profese až po uvedení do provozu. Informace o možných závadách, jejich identifikaci a souvisejícím servisem. Legislativa, státní podpora.

Vložné (bez DPH)
 • Pro školy: 5 000,00 Kč
 • Pro člena CTI ČR: 7 500,00 Kč
 • Pro nečlena CTI ČR: 10 000,00 Kč
(V průběhu kurzů bude zajištěno občerstvení a obědy vše v ceně vložného.)

Daňový doklad obdrží účastníci elektronicky před školením na základě vyplnění závazné přihlášky. Přihlášku zašlete prosím do 3. května 2019 na e-mail: cti@cechtop.cz


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama