Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Cech topenářů a instalatérů uděloval ceny za rok 2019

CTI ČR na slavnostním galavečeru Stavebních veletrhů v Brně uděloval Výroční topenářské a instalatérské ceny, Výroční topenářské a instalatérské uznání, Dílo roku 2019 a Cenu Franze Zieglera-Thermia.


1) Výroční Topenářská Cena za rok 2019 byla udělena

Společnosti: TRASKO, a.s. se sídlem Vyškov-Město, Na Nouzce 487/8

TRASKO, a.s. je komplexním dodavatelem staveb v oblastech technická zařízení budov – zařízení na dodávky tepla, chlazení, plynu, vody a vzduchu, dopravní a inženýrské stavby – výstavba vodovodů, plynovodů, teplovodů, kanalizací, komunikací. Komplexní díla dodává vlastními pracovními i strojními kapacitami, a to od projekce, inženýringu, realizace až po servis. Zpracovává projektové dokumentace a výpočty pro zateplení objektů, návrhy nových zdrojů vytápění, průkazy energetické náročnosti budov, energeticko - ekonomickou optimalizaci objektů a věnuje se poradenství v oblastech úspor energií na vytápění a ohřev vody. Projekty, na jejichž stavbě se firma podílela, získaly prestižní ocenění: ALCAPLAST nová výrobní hala - Podnikatelská stavba roku v kategorii Brownfield roku a víceúčelový objekt v proluce Orlí, Divadelní, Benešova Brno - 1. místo - Stavba roku Jihomoravského kraje v kategorii stavby občasné vybavenosti. TRASKO, a.s. je držitelem certifikátu Značka kvality pro certifikované organizace kterou jim udělila společnost GAS-organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR.

2) Výroční Instalatérskou Cenu za rok 2019 získává

Firma Air Technology s.r.o. se sídlem Hodonín, Čajkovského 4235/47

Firma Air Technology s.r.o. fakticky působící na českém trhu od roku 1993. Významnou část činnosti společnosti tvoří komplexní dodávky systémů přímého volného chlazení, které významným způsobem přispívají k celorepublikové úspoře energií v segmentu páteřní telekomunikační a datové infrastruktury a podnikové IT infrastruktury. Air Technology rozvíjí a dodává vlastní výrobní řadu klimatizačních jednotek EnviMatic, zabývá se realizační činností v oblasti TZB včetně MaR, zabývá se i vývojem a realizací atypických zařízení přesné klimatizace, kde příkladem jsou společné realizace s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně; Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava; nebo s významnými soukromými firmami v potravinářském a zpracovatelském průmyslu.

Od začátku si firma klade za cíl dodávat řešení s vysokými užitnými vlastnostmi, s pozitivním dopadem na životní prostředí a s dlouhou udržitelností.


Ocenění CTI ČR v r. 2019

3) Výroční TOPENÁŘSKÉ UZNÁNÍ za rok 2019 získává Ing. Vlastimil Mikeš

Ing. Vlastimil Mikeš dlouhodobě a cílevědomě spolupracuje v prezidiu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, zabývá se odbornou osvětou, určenou pro řemeslníky a učňovské školství. Cílem jeho odborné osvěty je podpora vzdělávání v oblasti topenářském a instalatérském směrem k novým technologiím a výrobkům, moderním trendům ve světě vytápění.

Každoročně se aktivně podílí jako spoluorganizátor a partner na celorepublikových soutěžích odborných dovedností Učeň instalatér a Vědomostní olympiády. Podporuje koncepci týmové práce v cechu, je si vědom, že jedině sehraný a pozitivně naladěný tým, který tvoří výrobce - projektant - obchodník - instalatér - topenář, je schopen aktivně, komplexně a cíleně ovlivňovat dění na trhu.

4) Výroční INSTALATÉRSKÉ UZNÁNÍ získává

Společnost ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. ze sídlem Želešice, Družstevní 501
Cenu převezme: Pavel Mareček, jednatel

Posudek:

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků. Preciznost a kvalita a nejširší sortiment je řadí ke špičce v Evropě. V České a Slovenské republice zajišťují kompletní servis od technického poradenství, výpočtu a dimenzace spalinové cesty, přes kalkulace, až po dodávku a zajištění kvalifikované montáže celého díla. Dokonalým propojením výroby, kontroly jakosti, obchodu, logistiky, marketingu a poradenství vytvořili ze skupiny Almeva pružný celek, jehož síla spočívá ve stabilní pozici na evropském trhu.

5) Cena „DÍLO ROKU“ je určena pro realizovaná díla v řemeslném oboru která přispívají ke zvýšení kreditu řemeslné dovednosti v oboru. V roce 2019 ji získává

Společnost ITES spol. s r.o. se sídlem Stochov, Jaroslava Šípka 486

ITES spol. s r.o. je zaměřena na výrobu a distribuci energie, zejména provozování centrálního zásobování tepla a tepelného zařízení, dodávky a montáže profesí Vytápění, Chlazení, Zdravotní techniky, Měření a regulace, dodávky a montáže tepelných čerpadel, solárních kolektorů, plynových zařízení a rozvodů, včetně technických plynů a správu a údržbu budov. Ročně dodávají 500 000 GJ tepla. Počet provozovaných tepelných zdrojů se neustále zvyšuje, aktuálně zajišťují provoz více než 120 tepelných zdrojů zejména v Praze, Berouně, Kladně, Stochově, Hranicích u Aše, Odolene Vodě a Milovicích.

Mimo komunální sféru jsou partnerem významných tuzemských i zahraničních společností a institucí - Ministerstvo zemědělství ČR, RWE Energo, Oblastní nemocnice Kladno, Keihin Thermal Technologies Czech a další. Vykonává i činnost poradenského střediska EKIS, provozovaného v rámci programu MPO. Společnost ITES spol. s r.o. věnuje velkou pozornost vzdělávání zaměstnanců firmy, kteří jsou na vysoké technické úrovni a jsou schopni řešit i náročné úkoly ve svém oboru.

Pavel Mareček, ALMEVA EAST EUROPE s.r.o., Ing. Vlastimil Mikeš, Korado, a.s., Petr Kapounek, TRASKO, a.s.

6) V letošním roce Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil dvě ocenění FRANZE ZIEGLERA – Thermia za rok 2019

Ing. Marcele Počinkové, Ph.D.

Ing. Marcela Počinková, Ph.D., zástupce vedoucího Ústavu technických zařízení budova, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební. Její odborné zaměření je vytápění budov, energetické audity, posudky a průkazy.  Je také členkou Společnosti pro techniku prostředí. Věnuje se přednáškové činnosti a publikační činnosti. Je autorkou nebo spoluautorkou řady publikací, např. Sborník přednášek konference Burza zkušeností z projektování, realizace a provozování staveb, Individuálně stavěná kamna jako centrální zdroj tepla, Technická pravidla G 704 01, Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách Změna 1., Vazba těsnosti budov na provoz systémů TZB a spotřebičů, Modelování stokového výměníku tepla - zdroje pro tepelné čerpadlo, Průvzdušnost oken a dveří a přívod vzduchu k plynovým spotřebičům.

Cena Franze Zieglera THERMIA 2019 je udělena za významné činy v oboru topenářství v ČR i v zahraničí.

Ing. Josefu Hodboďovi

Ing. Josef Hodboď stál v roce 1990 u zrodu časopisu Topenářství, kde jako šéfredaktor působil do roku 2016. Od té doby působí jako vedoucí redaktor vytápění na portálu TZB-info. je autorem více než dvou tisíc článků od obecně popisných se zaměřením na konkrétní výrobky až k článkům se zaměřením na problematiku technologií využívaných v celé oblasti TZB a techniky prostředí. Díky svému charisma a cílevědomé práci získal pro práci za téměř 25 let vedení tohoto časopisu přední specialisty z oborů techniky prostředí a TZB. Topenářství pod jeho vedením nesmělo chybět v žádné projekční kanceláří, či instalatérské firmě. A ve své precizní a neúnavné práci pokračuje dál jako vedoucí redaktor sekce Vytápění na největším stavebním portálu TZB-info.cz, kde jeho bohaté znalosti získávají nový význam v přesahu profesí i v moderním prostředí internetu, ve formátu videí, on-line rozhovorů a přímých přenosů. A jeho práce je tak stále nepostradatelnou součástí informací o TZB pro odborníky i stavebníky. Díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci zanechává nepřehlédnutelnou stopu v oborech TZB.
Ing. Josef Hodboď, portál TZB-info a Ing. Marcela Počinková, Ph.D., VUT Brno

8) Čestné vyznamenání Cechu topenářů a instalatérů ČR bylo předáno Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 a je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky, živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy malých podnikatelů.

Prostřednictvím odborných výborů je připomínkovým a podpůrným místem pro exportní politiku, výzkum, vývoj a inovace, financování, daně, sociální politiku, dotace a vzdělávání. Hlavní aktivity směřuje asociace do deseti skupin malého a středního podnikání: začínající podnikatelé, rodinné firmy, řemeslníci, ženy v podnikání, obchodní provozovny, malé restaurace, drobní pěstitelé, podnikatelé 55+, podnikání církve a podnikatelé na venkově. V každém z těchto segmentů vytváří AMSP ČR pro členy informační a legislativní servis. Specifickými službami jsou SOS útvar, který řeší šikanu drobných podnikatelů, nebo on-line poradny.

AMSP ČR pomáhá českým firmám vyhledávat, zavádět a realizovat digitální inovace pro zvýšení produktivity a digitalizaci jejich produktů a služeb. Připravila řadu vzdělávacích aktivit, road show s představením zajímavých technologií pro malé a střední firmy. AMSP ČR tak navazala na úspěšné projekty Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017 a Rok rodinného podnikání 2018.

Ing. Petr Polach, Air Technology s.r.o., Eva Svobodová, MBA, AMSP ČR a Ing. Jaroslav Marousek, ITES spol. s r.o.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...