Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V předvečer XXXI. sněmu Hospodářské komory ČR byly uděleny Merkurovy medaile

Merkurovy medaile byly v roce 2019 uděleny i členům Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Ing. Jiřímu Buchtovi, CSc., Ing. Jakubu Vránovi, Ph.D., Mgr. Jaroslavu Knoppovi a Ing. Václavu Hrabákovi.

Stříbrná  Merkurova medaile pro Ing. Jakuba Vránu, Ph.D., foto HK ČR
Stříbrná Merkurova medaile pro Ing. Jakuba Vránu, Ph.D., foto HK ČR

Hospodářská komora České republiky udělila v roce 2019 celkem 42 Merkurových medailí. V předvečer 31. sněmu HK ČR v Aquapalace Hotel Prague v Čestlicích bylo oceněno 40 osobností, další dvě medaile byly uděleny při individuální příležitosti. Komora tak tradičně vyznamenává význačné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do historie Hospodářské komory, pomáhají šířit její dobré jméno a zvyšují prestiž podnikání nebo řemesel v České republice i v zahraničí.

Prezident HK ČR Ing. Vladimír Dlouhým, CSc. v předvečer 22.května 2019 XXXI. sněmu Hospodářské komory udělil stříbrné Merkurovy medaile členům Cechu topenářů a instalatérů České republiky, Ing. Jiřímu Buchtovi, CSc., Ing. Jakubu Vránovi, Ph.D., Mgr. Jaroslavu Knoppovi, zlatou Merkurovu medaili si převezme Ing. Václav Hrabák při individuální příležitosti. Za pana Ing. Jiřího Buchty, CSc. stříbrnou Merkurovu medaili převzala paní Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info.cz.

Foto. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info.cz přebírá v zastoupení  stříbrnou Merkurovu medaili pana Ing. Jiřího Buchty CSc.,
Foto. Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info.cz přebírá v zastoupení stříbrnou Merkurovu medaili pana Ing. Jiřího Buchty CSc.

Ing. Jiří Buchta, CSc., aktivně spolupracuje na tvorbě předpisů pro technické profese, tj. projektanty, revizní techniky, montážní a pracovníky. Významně spolupracuje na odborných a vzdělávacích akcích pro topenáře a instalatéry. Spolupracuje na vydávání periodického tisku a odborné publikační činnosti v odborných periodikách, časopis Plyn, Český instalatér, Topinfo, informační servis ČSTZ, Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO.

Významně se podílel na prosazení specifických technických předpisů typu TPG technických pravidel GAS do oboru českého plynárenství. Spoluvytváří podmínky pro prohlubování profesní cti, tradice a odborné úrovně, zkvalitnění vztahů a sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti plynárenské, topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. jeho odborným zaměřením jsou zdravotně technické a plynovodní instalace. Je také lektorem plynárenského vzdělávání, členem prezidia CTI ČR, kde zastává funkci vedoucího sekce publikační, členem ČKAIT, členem Společnosti pro techniku prostředí, předsedou TNK 94 - Vodárenství a členem TNK 95 - Kanalizace. Je spoluautorem ČSN 75 9010, revizí ČSN 75 6760, ČSN 75 5409, ČSN 75 5455 a změny 1 TPG 704 01. Je autorem nebo spoluautorem řady dalších publikací, např. Voda a kanalizace v domě a bytě, Technická zařízení budov v praxi, Zdravotně technické instalace a Příručka s praktickými radami pro zřizovatele domovních plynovodů a spotřebičů plynných paliv.

Jako předseda sekce Oborové Cechu topenářů instalatérů České republiky poskytuje odborné přednášky na významných akcí v České republice. Pod jeho patronací každoročně probíhá celorepubliková soutěž o zvyšování odborných dovedností učňovského dorostu Vědomostní olympiáda v oboru topenář – instalatér.


Mgr. Jaroslav Knopp je výraznou pedagogickou osobností, která v učňovském školství působí již 39 let v pedagogických i hospodářských funkcích. Funkci ředitele školy vykonává desátým rokem. Jeho činorodost, osobní nasazení, empatie a altruismus jsou největším přínosem pro školu, v níž nalezneme stopy jeho práce na každém kroku.

Výrazné zkvalitnění výuky, rozšíření široké nabídky na trhu práce žádaných oborů i vzrůst kreditu školy – to vše je výsledkem jeho manažerské činnosti. Je iniciátorem četných aktivit žáků, dbá na zvýšenou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podporuje talentované žáky. Je uznávanou autoritou mezi žáky i zaměstnanci. Velkou váhu věnuje spolupráci se sociálními partnery, navázal spolupráci s novými, pro školu významnými, podnikatelskými subjekty a odbornými společenstvími. Dnes máme uzavřeno přibližně 150 smluv o odborném výcviku, a to s celou řadou firem a živnostníků v širokém okolí i ve vzdálenějších místech, jako je Brno a perspektivně i Praha.

Pod jeho vedením škola dokázala vždy včas a pružně reagovat na požadavky doby a stala se respektovanou vzdělávací institucí v regionu, důkazem čehož je i Ocenění za přínos pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které jsme převzali v roce 2013. Velkou měrou se zasloužil o to že, dveře naší školy byly, jsou a budou i v 21. století stále otevřeny všem, kteří se chtějí stát kvalifikovanými řemeslníky nebo se potřebují v řemesle zdokonalit.

Ing. Václav Hrabák, jednatel společnosti ITES spol. s r.o. Společnost se zaměřením na výrobu a distribuci energie, zejména provozování centrálního zásobování tepla a tepelného zařízení, dodávky a montáže profesí Vytápění, Chlazení, Zdravotní techniky, Měření a regulace, dodávky a montáže tepelných čerpadel, solárních kolektorů, plynových zařízení a rozvodů, včetně technických plynů a správu a údržbu budov. Ročně dodávají 500 000 GJ tepla. Počet provozovaných tepelných zdrojů se neustále zvyšuje, aktuálně zajišťují provoz více než 120 tepelných zdrojů zejména v Praze, Berouně, Kladně, Stochově, Hranicích u Aše, Odolené Vodě a Milovicích. Mimo komunální sféru jsou partnerem významných tuzemských i zahraničních společností a institucí, Ministerstva zemědělství ČR, RWE Energo, Oblastní nemocnice Kladno, Keihin Thermal Technologies Czech a další. Vykonává i činnost poradenského střediska EKIS, provozovaného v rámci programu MPO. Ve své precizní a neúnavné práci v sekci energetické CTI ČR kde jeho bohaté znalosti získávají nový význam v přesahu profesí i v moderním prostředí. A jeho práce je tak stále nepostradatelnou součástí informací pro odborníky i stavebníky. Díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci zanechává nepřehlédnutelnou stopu v oborech Vytápění – Instalace a na probíhajícím procesu novelizace pro energetiky. Věnuje velkou pozornost vzdělávání zaměstnanců Firmy ITES spol.s.r.o., kteří jsou na vysoké technické úrovni a jsou schopni řešit i náročné úkoly ve svém oboru.