Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

V roce 2017 oslavíme 25. výročí Cechu topenářů a instalatérů České republiky

Vytváříme dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. Rádi vás uvítáme v našich řadách a přejeme vám co nejsrdečněji jen to nejlepší do roku 2017. Ať se vše daří v práci i v osobním životě.

Vážení členové Cechu, vážení profesní přátelé,
v roce 2017 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s. autorizované společenstvo, oslaví již 25. výročí své existence. Běžící čas nás vybízí k ohlédnutí se za bohatou činností a historií cechu.

Z historie. Vraťme se k 25. výročí.

Náš Cech samozřejmě nevznikl v roce 1992 najednou a na jednom místě. Zvláště mladším našim členům rádi připomeneme, že počátky můžeme vystopovat již v roce 1967 ve výrobním družstvu Destila Brno, které bylo tehdy členem Českého svazu výrobních družstev. A v Destile se objevila myšlenka založit Zájmové sdružení pro rozvoj topenářské činnosti. To se také stalo, sdružení soustředilo 67 členských družstev z celé tehdejší ČSSR. Družstva se zabývala výrobou, projekcí a montážemi.
Po roce 1989 zájmové sdružení skončilo svoji činnost. Předtím vydávalo časopis Topenářství, jehož redaktoři začali po politických a společenských změnách vydávat časopis Caloria Info. Jak vzpomínal bývalý náš prezident a jeden ze zakladatelů Cechu topenářů a instalatérů České republiky Franz Ziegler, jenž zemřel v prosinci 2015, redakční radu Topenářství museli opustit a v roce 1992 založili v Brně cech již pod současným názvem.
„Na ustavujícím zasedání 22. května bylo ustaveno dočasné představenstvo. Tvořili je mj. pánové Vladimír Valenta, Pavel Stolina, Jiří Jánský, Franz Ziegler. Předsedou byl zvolen Jiří Jánský, v roce 1995 ze zdravotních důvodů odstoupil a byl zvolen Franz Ziegler,“ citujeme právě z jeho vzpomínek. Tehdy také se funkce předsedy přejmenovala na prezidenta a z představenstva se stalo prezídium. Po celou dobu sídlí Cech v Brně.


Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

Nejen Franz Ziegler, i další bývalí i nynější členové vedení Cechu hovoří o dobrém a dělném týmu odborníků, který oplýval dobrými nápady a držel vždy spolu.

Podílíme se na všech stupních vzdělávání

Důležitou událostí bylo v roce 2000 udělení autorizace v rámci Akademie řemesel a služeb v oboru vodoinstalatér, topenář od Hospodářské komory, její platnost je pravidelně aktualizována.
Z významnějších událostí bychom neměli opomenout Soutěž odborných dovedností SOD UČEŇ INSTALATÉR. Soutěž pořádá každoročně CTI ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g. Hlavním organizátorem soutěže je ředitel této školy Ing. Andrzej Bartoś. Soutěž vznikla před 20 lety původně jako soutěž krajská, ve druhém roce jako soutěž regionální a od školního roku 1999/2000 jako soutěž celostátní. Byla to jedna z forem jak sjednotit úroveň jednotlivých škol a zvláště úroveň budoucích instalatérů. V roce 2010 byla soutěž zařazena do Přehlídky soutěží České ručičky, jejímž posláním je ocenění schopností a dovedností žáků středních škol. Soutěž žáků 3. ročníků SOU v oboru instalatér v letošním roce oslaví XX. výročí jejího konání v rámci Stavebních veletrhů Brno.

Pod odbornou garancí Ing. Vladimíra Valenty byla v roce 2002 vyhlášena celostátní soutěž Vědomostní olympiáda CTI ČR pro 2. a 3. ročníky oboru topenář-instalatér. V roce 2017 se koná již XIII. ročník soutěže Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky. Celorepublikové kolo, vlastní finále soutěže, se uskuteční v průběhu konání Stavebního veletrhu v Brně. Slavnostní předání cen vítězům proběhne na Hospodářské komoře ČR koncem dubna 2017 za přítomnosti představitelů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prezidenta CTI ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářské komory ČR, generálního partnera, hlavních partnerů, mediálních partnerů a zástupců škol.


Vlevo: XI. ročník Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky, předávání ocenění vítězům za účasti prezidenta HK ČR Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. Vpravo: Jiří Tesák, člen prezídia CTI ČR, představuje značku „Kvalita Garantovaná CTI ČR“

Stalo se tradicí že CTI ČR vyhlašuje cenu Prométheus, která je určena pro studenty vysokých škol v oboru tepelné techniky. Soutěž chce odborné veřejnosti zpřístupnit nejlepší bakalářské práce v daném oboru.

Učňovskému školství se CTI ČR věnuje samostatným vzdělávacím programem AMOS, který je určen ke zvýšení znalosti učitelů SOŠ a SOU a k získání odborné způsobilosti pracovníků v oboru. Program získal akreditaci MŠMT.

Firmám, institucím a osobám za inovace v oboru topenářství v České republice je cechem udělováno Výroční topenářské, instalatérské uznání a za významné činy v oboru topenářství a vodoinstalatérství v České republice i v zahraničí jsou cechem uděleny Výroční topenářské ceny jejíž nositelé obdrží plakety Křišťálový plamen.

Podporujeme podnikání našich členů

S jistotou mohu sdělit, že máme dobré vztahy se zákazníky a podporujeme podnikatelskou úspěšnost svých členů v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí, zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž, provoz a servis. Zároveň vytváříme dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. V neposlední řadě spolupracujeme s ostatními cechovními sdruženími doma i v zahraničí.
Rád na tomto místě zopakuji, že hlavním posláním CTI ČR je vytvářet pro své členy podmínky pro prohlubování odborné i lidské úrovně, profesní cti a tradic.


Vlevo: Finále soutěže Učeň instalatér 2016 v Brně. Vpravo: Květen 2016 - přijetí cechů u předsedy vlády ČR, CTI ČT zastupoval prezident Bohuslav Hamrozi.

Do povědomí nejširší veřejnosti se CTI ČR dostává svou profesní prezentací a dobře odvedenou prací svých členů. Průběžně můžete novinky v oboru i v cechu sledovat v časopise pro tepelnou techniku a instalace INFO a uvítáme i vaše náměty a připomínky.

Přeji vám co nejsrdečněji jen to nejlepší do roku 2017. Ať se vše daří v práci i v osobním životě.

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...