Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Mladí instalatéři mají svoji prestižní soutěž

Hovoříme s garantem soutěže, ředitelem spolu pořádající střední školy polytechnické Jílová v Brně

Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér vstoupila letos do XVIII. ročníku. Je prestižní, pořádá ji Cech topenářů a instalatérů České republiky, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a organizací byla pověřena Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno. S jejím ředitelem Ing. Andrzejem Bartośem jsme o této soutěži hovořili.

O vítěze krajských kol i celostátního finále se zajímají seriózní instalatérské firmy. Na zmíněné škole také soutěž začínala. Rozhovor vznikal nedlouho před celorepublikovým finále, kterého se zúčastňují vždy dva vítězové krajského kola.

Jak soutěž instalatérů začínala?

První dvě kola jsme pořádali u nás na škole a letos již po šestnácté je součástí doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně. První dvě kola byla ještě jen regionální, ale jakmile se stal spolumajitelem výstaviště německý partner z Düsseldorfu a ke stavebním veletrhům přidal zkratku SHK (Sanitär Heizung Klima), stal se garantem veletrhu Cech topenářů a instalatérů České republiky.

Kdo se zúčastňuje soutěže instalatérů?

Žáci třetích ročníků oboru instalatér, kteří nemají ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání. Musí být absolventy svářečského kurzu a soutěžit mohou jen jedenkrát. Věkový limit jsme stanovili na 20 let.

Jak je soutěž vyhodnocována?


Od loňského roku jsme zavedli nový systém, je mnohem objektivnější. Ve všech krajských centrech zajistil cech společné zadání. Soutěžící tedy vykonávají ve všech krajích stejný úkol a odpovídají na výběr ze stejných teoretických otázek. Všechna krajská kola hodnotí stejná porota. Důležitou podmínkou bylo materiální zabezpečení, které poskytl náš generální partner, firma Ptáček – velkoobchod, a. s. Do jednotlivých krajů jsme v době soutěže od poloviny února do konce března přiváželi kontejnery pro instalaci umývadla, WC a další náležitosti. Ještě před třemi roky si každý kraj organizoval soutěž sám, společné zadání bylo až ve finále.

Soutěžily letos všechny kraje?

Všechny kromě Libereckého, mají málo žáků a nebyl ani zájem.

Co vlastně soutěžící musí v krajských kolech zvládnout?

Po hodinovém počítačovém testu zaměřeném na bezpečnost práce, instalaci vody, kanalizaci a na vytápění kompletují závěsný systém Geberit-Duofix, montují tlačítka, závěsnou mísu včetně sedátka, demontují a montují napouštěcí a vypouštěcí zařízení do tohoto systému. Dále kompletují umývadlo včetně baterie a odpadu, provedou zkoušku těsnosti. Kupodivu jako nejnáročnější žáci označují práci s mědí - příčina je v tom, že vzhledem k vyšší ceně tohoto materiálu se s ním dostanou méně do styku. Pracují s pájkou, s ohýbačkou. Do tří základních zadání patří pájení mědi, svařování plastového potrubí a svařování oceli. Potom kompletují celkovou sestavu z mědi, kovu a plastu. Pokud ovšem v některém z předchozích úkolů udělají chybu, sestaví jen těžko.

Vědí žáci předem, co je na soutěži čeká?

Vědí, že na každý úkol mají hodinu. Dopředu znají zadání, dokumentaci k jednomu úkolu, ale nikoli rozměry. Mají zjednodušeno tím, že dostávají přesné množství materiálu. Před konáním krajských kol soutěžícím ukazujeme na fotografii, jak by měl výrobek vypadat.

Co odborná porota hodnotí?


Nejdůležitější je přesnost provedení práce. Těsnost celé soustavy, tolerance, svařování, pájení, také bezpečnost práce při samotné činnosti. Výsledkem u každého je součet bodů. Maximum je 800, nejlepší dosahují 750. Ale někteří jen 300 bodů, i méně.

Zvyšuje se úroveň soutěžících?

Ano, lze to říci i proti loňskému roku. Zatímco jsme měli před rokem také žáky, kteří získávali, jak jsem už říkal, jen 200 až 300 bodů, tak letos nepostoupil do celostátního finále nikdo se ziskem pod 50 procent bodů z maximálně možných. Až po 18. příčku se umístili žáci se ziskem 600 bodů. Zvyšuje se úroveň mladých, větší je konkurence na trhu práce. Je to také důsledek většího zájmu učitelů o výuku.

Co byste si přál jako jeden z hlavních organizátorů soutěže?

Aby byla více zviditelněna. Propagujeme v rámci Cechu topenářů a instalatérů České republiky i na serverech, aby podnikatelská sféra věděla o vynikajících žácích. Všichni účastníci finále patří k nejlepším osmadvaceti v zemi. A vítěz celostátního kola je už pan instalatér, firmy si ho předcházejí.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...