Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Ocenění pro Bohuslava Hamroziho

Děkan FAST VUT v Brně prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., udělil Bohuslavu Hamrozimu, prezidentu CTI ČR, členu dozorčí rady HK ČR, majiteli soukromé firmy zabývající se dodávkami TZB bronzovou medaili „SIGNUM EXCELLENTTIAE“.

Dne 21. listopadu 2018 při příležitosti listopadového zasedání akademické obce Fakulty stavební vysokého učení technického v Brně, děkan Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., udělil Bohuslavu Hamrozimu prezidentu Cechu topenářů a instalatérů České republiky bronzovou medaili „SIGNUM EXCELLENTTIAE“.
Bohuslav Hamrozi je zároveň členem dozorčí rady Hospodářské komory ČR, jednatelem a majitelem soukromé firmy Hamrozi s.r.o., která se zabývá stavební činností a dodávkami vytápění, chlazení, vzduchotechniky a měření a regulace.
Medaile byla panu Hamrozimu udělena za nadstandardně prosazující vzdělávání v technických oborech napříč Českou republikou.
Bohuslav Hamrozi je velkým prosazovatelem a členem komise připravující institut mistrovských zkoušek při středním odborném vzdělávání v ČR. S Fakultou stavební s Ústavem technických zařízení budov úzce spolupracuje jako prezident CTI ČR, kdy se významně zasadil o oceňování mimořádných bakalářských a diplomových prací vypracovaných studenty této fakulty.


Společnost HAMROZI s.r.o. vznikla dne 13.8. 1999 postupnou transformací firmy Bohuslav Hamrozi. V současné době má společnost dvě provozovny v Třinci a Českém Těšíně, kde vytváří pracovní příležitosti přibližně pro 80 pracovníků.
Společnost Hamrozi s.r.o. usiluje o komplexní rozvoj všech podnikatelských hodnot, vytváří nové pracovní příležitosti a zajišťuje technickou praxi pro studenty a absolventy středních a vysokých škol. Podílí na praktické výuce studentů a učňů zabezpečováním prací pod dohledem odborných pracovníků firmy přímo na stavbách. Studenti a absolventi středních a vysokých škol, tak mohou získat v naši společnosti velmi cenné zkušenosti a potřebnou praxi.
Společnost Hamrozi s.r.o. získala certifikát ISO 14001, ISO 9001 a certifikát OHSAS 18001 a je si vědoma své společenské zodpovědnosti.

Rozhovor s Bohuslavem Hamrozim v živém vysílání ze stánku TZB-info na veletrhu FOR ARCH 2018
"Aktivity směrem na školy má Cech topenářů a instalatérů ČR opravdu bohaté," řekl Bohuslav Hamrozi v rozhovoru pro TZB-info a pokračoval: "TZB je náročný a složitý obor a učeň po škole potřebuje kolem 5 let praxe, aby byl plnohodnotně uplatnitelný na trhu práce. Období přechodu ze školy do praxe je velmi náročné pro firmy i absolventy a je potřeba trpělivost na obou stranách." K aktuální problematice mistrovských zkoušek Bohuslav Hamrozi říká: "mistři řemesla a mistrovská škola jako garant vzdělávání přispějí k vyšší úrovni řemesla."

 
 
Reklama