Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

AFRISO oslavil 150 let od založení!

Pomalu končící letošní rok 2019 byl pro společnost AFRISO velice významný. Uplynulo již 150 let od založení společností.

Před 150 lety, v roce 1969, založil Adelbert Fritz společnost na výrobu teploměrů ve Schmiedefeld am Rennsteig, přímo v centru durynského sklářského a teploměrného průmyslu. 150 let historie společnosti, v níž se rodinná společnost rozrostla z malého čtyřčlenného podniku na jednoho z předních světových výrobců měřících, regulačních, hladinových a monitorovacích zařízení pro domácí technologie, průmyslové aplikace a ochranu životního prostředí.
I po 150ti letech je společnost AFRISO rodinný podnik. Nyní ji vede již čtvrtá generace Fritzů, která pokračuje v rodinném poslání, tj. společenská odpovědnost a tradice v inovacích.

ZAJÍMAVOST!
Název společnosti je odvozen od jména zakladatele společnosti Adelbert FRItz. Poslední písmena jsou odvozené od německého slova „SOhn“ (česky syn).

Krásné jubileum je skvělou příležitostí vyjádřit vděčnost všem našim zaměstnancům, zákazníkům a partnerům AFRISO. Bez vaší důvěry, podpory, závazků a partnerských vztahů by naše společné úspěchy nebyly možné.


AFRISO, s.r.o.
logo AFRISO, s.r.o.

* Měření teploty a tlaku * Kontrolní a měřící přístroje * Analýza spalin * Hladinoměry a regulační přístroje * Snímače mezních hodnot * Indikátory netěsnosti * Soupravy pro vložkování nádrží * Vybavení nádrží * Filtry topného oleje * Příslušenství pro ...

 
 
Reklama