Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Skončila Konference Vytápění Třeboň 2015

V přednáškách se střídala praxe s výsledky výzkumů a zajímavé byly nejen úplné novinky, ale i prolínání oborů a témat. Mezi novinkami byl například nový systém řízení kotlů malých výkonů na tuhá paliva.

"Konferenci Vytápění Třeboň 2015 navštívilo 230 odborníků, zajímajících se nejen o obor vytápění, ale o oblast regulace, řídících systémů, zdrojů tepla, výroby tepla a elektřiny a centralizovaného tepla", rekapituluje odborný garant konference prof. Ing. Jiří Bašta, Ph.D.

"Jsem rád, že se v programu vystřídala praktická doporučení pro praxi, ale řada přednášek se obsahovala důležité doporučení a závěry vyplývající z nejnovějších výzkumů. Příkladem může být nový systém řízení kotlů malých výkonů na tuhá paliva, nová doporučení stran návrhu termohydraulického rozdělovače či tloušťky tepelných izolací", vybírá ze zajímavých přednášek prof. Bašta.


Konference Vytápění 2015 skončila. Na třeboňské rybníky se snášel po celou dobu déšť a tak ani mezi přednáškami to nikoho ven nelákalo. V sále zazněla řada zajímavých přednášek a řeklo se mnoho zajímavého i v kuloárech. Prof. Bašta, odborný garant konference, může být spokojen.

"Přítomní dostali i aktuální, lze říci téměř žhavé, informace z oblasti nové legislativy v energetickém hodnocení budova oblasti dotačních titulů. O úspěšnosti konference svědčí nejen vysoký počet účastníků po celou dobu konference, ale i hojné a přínosné odborné diskuse v průběhu přestávek i obou společenských večerů.
Chtěl bych na závěr poděkovat všem účastníkům za zájem, přednášejícím za perfektní přípravu a partnerům za podporu. Věřím, že praxe zase přinese celou řadu dalších témat, nad kterými se setkáme v Třeboni na jaře 2017"
, uzavírá prof. Bašta. 
 
Reklama