Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Takto NE – Na pomoc praxi – 8. část.

Z ohlasů čtenářů je zřejmé, že série článků o montážních chybách „Takto NE – Na pomoc praxi“ neztrácí na oblíbenosti. To nás těší, a proto jsme si připravili další díl.


Obr. 1 – Zamrzlý kondenzát v kontrolním otvoru v patě komínu, Obr. 2 – Průnik kondenzátu na plášť komínu vlivem deformace, Obr. 3 – Pohled na nevhodně instalovanou zpětnou klapku, Obr. 4 – Kouřovod napojený pod úhlem 45°.

V České republice jsou nejpopulárnějším zdrojem vytápění plynové kotle. Dle Nařízení komise č. 813/2013 na ekodesign splňují sezónní energetickou účinnost vytápění pouze kotle kondenzační, které se už od 26. září 2015 mohou jako jediné ve své kategorii uvádět na trh. Z tohoto důvodu se tentokrát zaměříme právě na tento typ spotřebičů. Popíšeme si teď některé problémy, které mohou při odvodu spalin od kondenzačních kotlů nastat.

Neúčinná výška komínu ve venkovním prostředí

Během spalování vzniká kondenzát na dvou místech, jednak v samotném spotřebiči a také ve spalinové cestě. Nás bude zajímat druhý zmiňovaný případ. Prouděním spalin komínem dochází k jejich postupnému ochlazování a kondenzování. Vznikající vlhkost se usazuje na stěnách komínového tělesa a vlivem gravitace postupně stéká směrem ke spotřebiči.
Spalinová cesta by měla být navrhnuta a vyhotovena tak, aby se v ní vznikající kondenzát jímal ve vnitřním prostředí. Pokud tomu tak není, hrozí ve venkovním prostředí jeho hromadění a následné zamrznutí.

Nefunkční zpětné klapky

U přetlakových spalinových systémy s více spotřebiči, pokud je spalinová cesta v přetlaku, vyžaduje situace použití zpětných klapek. Zpětné klapky zabraňují, aby nedocházelo ke zpětnému proudění spalin do spotřebiče nebo do prostoru instalace.
Pokud jsou zpětné klapky instalovány do spalinové cesty, můžeme je umístit jak v horizontální tak vertikální části kouřovodu. Jejich pozice a vhodné provedení zaručuje funkčnost celého systému. Ať už jsou zpětné klapky mechanické nebo elektronicky řízené, jsou náchylné k poškození a proto také nejcitlivější částí celého spalinového systému.

Chybná montáž zpětné klapky

Všichni výrobci zpětných klapek uvádějí návody pro správnou montáž. Při jejich instalaci je nutné se těmito pokyny řídit. Existuje totiž mnoho případů, jak se dá zpětná klapka namontovat nevhodně. Jeden z nich si nyní popíšeme. V uvedeném případě byla zpětná klapka namontována do kouřovodu, který byl pod úhlem 45°.
Konstrukce této konkrétní klapky umožňuje její umístění pouze tak, aby byl aretační třmínek ve vertikální poloze. V tomto případě byl však třmínek vodorovně. Tato nevhodná instalace měla za následek, že jedno křidélko se nevracelo do uzavřené polohy. Díky tomu je klapka v této pozici nefunkční a neplní svůj účel.

Almeva East Europe s.r.o.
logo Almeva East Europe s.r.o.

Almeva vyrábí a distribuuje plastové, hliníkové a nerezové spalinové systémy, ocelové systémy odkouření a zděné komínové systémy. Portfolio doplňují spalinové ventilátory a prodej licence výpočetního programu Kesa Aladin. Nabízí tak projektantům, topenářům ...

 
 
Reklama