Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Je pravdou, že účinnost vytápění je důležitá hlavně při velkých mrazech?

Na dotaz, vztahující se k provozu tepelného čerpadla, odpovídá Jiří Svoboda, jednatel firmy Master Therm tepelná čerpadla.

Je to jeden z mýtů. Odborníci vědí, že nejdůležitějším pracovním bodem tepelného čerpadla vzduch-voda je venkovní teplota +2 °C a všichni výrobci optimalizují účinnost svých produktů právě pro tuto teplotu.

Mnoho zákazníků slyší naopak na argumenty prodejců typu, topí ještě při -25 °C nebo topný výkon neklesá až do -15 °C a podobně v domnění, že tyto teploty rozhodují o nízkém nebo vysokém účtu za vytápění. Máme tendenci přeceňovat význam ledových dnů na spotřebu tepla, neboť nepracujeme se statistikou.

Pokud vyhodnotíme četnost rozložení průměrných teplot během topné sezóny, zjistíme, že: při venkovní teplotě - 10°C a nižší se spotřebuje jen asi 1 % tepla na vytápění za celou topnou sezónu (celková spotřeba na vytápění za topnou sezónu = 100 %), při venkovní teplotě - 4 °C a nižší se spotřebuje jen asi 10 % tepla na vytápění, téměř 52 % celkového objemu tepla se spotřebuje v intervalu venkovních teplot - 1 °C až +5 °C, plných 85 % tepla se spotřebuje mezi -3 °C a +10 °C, v intervalu teplot +2 °C až +3 °C se spotřebuje celých 17 % objemu tepla na vytápění. Z toho je patrné, že orientovat se v našich podmínkách na účinnost tepelného čerpadla při teplotách -15 °C nebo -25 °C je nesmysl.

Naopak nejdůležitější jsou výkonové parametry a topný faktor v oblasti od -3 do +10 °C, kde se odehraje plných 85 % spotřeby tepla a kde účinnost vytápění tepelným čerpadlem bude mít zásadní vliv na provozní úsporu.

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, voda - voda, s certifikací EHPA a registrací pro dotace. TČ pro rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty. Výroba, projekt, instalace na klíč včetně topné soustavy.

 
 
Reklama