Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla (ZZT)

V pražské Masarykově koleji proběhl první velký seminář svého druhu, kterým jsme předali zajímavé náměty novým potencionálním partnerům, projektantům. Seminář pod názvem „Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla“ navštívilo na 130 zájemců.

video-přednášky ze semináře

Ing. Jiří Svoboda, jednatel a ředitel společnosti

Představení systémů kompresorového chlazení a zpětného získávání tepla. Princip, možnosti využití, návrhy řešení, výhody, limitní parametry. Praktické ukázky realizací, ekonomické přínosy.

Ing. Jiří Jiránek, technický ředitel

Typy chladicích agregátů voda-voda Master Therm. Technické a provozní parametry, účinnosti, výhody pro zpětné získávání tepla. Specifické vlastnosti. Regulační principy a možnosti zapojení

Ing. Petar Srbljanovič, projektant

Praktický příklad konkrétní aplikace systému chlazení v průmyslu. Energetická bilance. Návrh projektu a postup realizace

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, voda - voda, s certifikací EHPA a registrací pro dotace. TČ pro rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty. Výroba, projekt, instalace na klíč včetně topné soustavy.