Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Změna zdroje ÚT z CZT na tepelná čerpadla pro bytový dům v Chomutově

Datum: 18.9.2018  |  Organizace: Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.  |  Firemní článek

Přečtěte si popis probíhající montáže tepelných čerpadel vzduch-voda o celkovém výkonu 108 kW pro ohřev topné a teplé vody v bytovém domě v Chomutově. Navržená čerpadla jsou určena pro celoroční provoz a jsou umístěna v nově zbudované strojovně. Venkovní jednotky jsou umístěny zvenku na betonovém základu s odvodem kondenzátu a vloženým topným kabelem v drenážním zásypu.

Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
Okrajová 187
25301 Chýně

tel.:311 516 567
e-mail:
web:mastertherm.cz

Zdroj: Tepelná čerpadla vzduch-voda, splitové, dvou-kompresorové verze, 3x model AM3090.2Z o celkovém výkonu 108 kW.
Bivaletním zdrojem jsou externí elektro-kotle, 3x 30 kW.


Pro ohřev topné vody slouží akumulační nádoba 1000 l.
Pro ohřev teplé vody jsou instalovány tři boilery á 1000l nabíjené přes trojcestné ventily.
Kaskádová ekvitermní regulace řídí a optimalizuje chod tepelných čerpadel, spouští oběhové čerpadlo topného okruhu, řídí ohřev TUV tedy přípravu teplé vody, přepíná trojcestné ventily a aktivuje režim připínání elektrokotlů.

Navržená čerpadla jsou určena pro celoroční provoz a jsou umístěna v přízemí, v zbudované strojovně. Venkovní jednotky jsou umístěny zvenku objektu na betonovém základu s odvodem kondenzátu a vloženým topným kabelem v drenážním zásypu. Jednotky jsou kryty přístřeškem s ocelovou konstrukcí a výplněmi ploch z drátěného programu a jsou tak chráněny proti poškození. Zároveň je zajištěno řádné proudění vzduchu.

Tepelná čerpadla zajišťují vytápění a přípravu TUV osmipatrového panelového bytového domu se dvěma vchody a 60 bytovými jednotkami. Vzhledem k výšce objektu a provozním nárokům jsou komponenty konstrukčně upraveny pro vyšší provozní tlaky.

Předání do řádného provozu se plánuje koncem září 2018.

Realizační firmou s dodávkou "na klíč" je certifikovaný dlouholetý partner firmy Master Therm tepelná čerpadla s.r.o, pan Roman Řehoř, INSTAMONT - INPRA, instamont@email.cz

 

Témata 2019

CAD a BIM knihovny

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů