Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vývoj systémů průmyslového chlazení prochází obdobím změn

Vývoj systémů průmyslového chlazení prochází obdobím změn, které vycházejí z požadavků nových výrobních technologií, legislativních úprav v oblasti průmyslových chladiv a z požadavků na snižování energetické náročnosti.

Společnost Candy sweet factory v Rohatci nedaleko Hodonína je jedním z největších výrobců cukrovinek v České republice. Na přelomu let 2017 a 2018 proběhla rozsáhlá modernizace výrobního závodu, která si vyžádala novou investici do technologie chlazení.

Systém chlazení byl navržen s ohledem na maximální spolehlivost v nepřetržitém provozu, minimální náklady na údržbu a vysokou míru energetické účinnosti, podpořenou zpětným využitím odpadního tepla. Nová strojovna chlazení zajišťuje výrobu chladu pro 3 nezávislé okruhy chlazení, které se odlišují velikostí chladícího výkonu a teplotního spádu. Chlazení zajišťují agregáty typu voda-voda tuzemské výroby značky Master Therm, které byly již při výrobě optimalizovány pro tuto konkrétní aplikaci. Chladící agregáty jsou zapojeny do 3 výkonových kaskád.

Nová specializovaná výrobní linka vyžaduje nízkoteplotní chlazení o výkonu 35kW, které zajišťují 2 agregáty s plynule modulovaným výkonem typu AquaMaster 90 inverter. Agregáty produkují ledovou směs o teplotě mínus 2°C.

Okruh dalších výrobních technologií je napájen čtveřicí dvoukompresorových agregátů AquaMaster 180 o celkovém výkonu 290kW, který je regulovatelný v 8 krocích podle aktuálního požadavku. Teplotní spád je 15 na 18°C.

Zbylá kaskáda 5 agregátů je zapojeno do vzduchotechnické jednotky a slouží pro klimatizaci výrobních prostor v teplotním spádu 6 na 10°C.


Vzduchotechnická jednotka disponuje procesní a regenerační částí a obstarává přívod čerstvého a výfuk znehodnoceného vzduchu, směšování, úpravu vlhkosti, filtraci a dopravu vzduchu do příslušných zón. Jednotka je vybavena vodním lamelovým chladičem, ohřívačem a rekuperačním výměníkem. Vzduchotechnika zajišťuje výměnu vzduchu a přívod takového množství energie ve formě tepla a chladu, které je nezbytné pro vytvoření optimálních mikroklimatických podmínek jednotlivých pracovišť výrobního závodu.

Na teplé straně jsou chladící agregáty zapojeny do akumulační nádoby tepla, která je propojena se suchým chladičem umístěným na střeše budovy. Tepelný spád teplé strany je 40 na 50°C. Prostřednictvím suchého chladiče je přebytečné teplo z chlazení odváděno do venkovního vzduchu.


Strojovna chlazení poskytuje potřebný chladící výkon přesahující 600kW a ročně dodá chladící energii téměř 10 500GJ. Technologie se vyznačuje vysokou účinností chlazení, která přesahuje hodnotu 4. Znamená to, že vyprodukovaná chladící energie převyšuje více než 4násobně elektrický příkon chladících strojů a distribučních čerpadel.

Specifickou vlastností systému chlazení je zpětné využití odpadního tepla. Přednostně je veškerá odpadní energie z chlazení předávána přes deskový výměník do zpátečky vytápění a tato energie je použita na vytápění výrobního areálu. Tímto způsobem je prozatím využito asi 30% odpadního technologického tepla, což v ročním vyjádření představuje energii 3 900 GJ. Tento stav není konečný: využití dalšího odpadního tepla ze strojovny chlazení je plánováno v blízké budoucnosti.


Mezi základní vlastnosti tohoto systému patří vysoká energetická účinnost. Té je dosaženo kvalitou použitých agregátů a přesnou regulací chlazení podle aktuální potřeby chlazených okruhů. Účinné chlazení navíc podporuje optimální činnost výrobních linek.

Chladící zařízení se vyznačují velmi malým obsahem chladiva a minimálními nároky na údržbu. V jednotkách jsou použity plně hermetické motorkompresory, což přispívá k vysoké spolehlivosti a dlouhé živostnosti celého zařízení. Chod jednotlivých agregátů je trvale monitorován výrobcem prostřednictvím internetového připojení. Vzhledem uspořádání do kaskád je systém i v případě poruchy jednoho z agregátů schopen pokračovat v činnosti.

Díky použitým scroll kompresorům, jejich pružnému uložení a odhlučnění je akustický dopad na okolí nesrovnatelný s komerčně používanými chladiči.

Efektivní využití odpadního tepla vzniklého při chlazení výrazně snižuje energetickou náročnost a celkové provozní náklady a zkracuje dobu návratnosti investice.

Průmyslové chlazení použité ve společnosti Candy sweet factory představuje technologicky vyspělý a technicky progresivní systém, který adekvátním způsobem reaguje na současné požadavky na úspory energie v průmyslu a ukazuje další směr vývoje v oblasti technologie chlazení a zpětného získáváni tepla.

Pozvánka na výjimečný seminář

Zveme všechny projektanty se zájmem o využití tepelných čerpadel v průmyslu na speciální seminář.
  • Název: Moderní technologie průmyslového chlazení a zpětného získávání tepla
  • Kdy: Čtvrtek 21. 3. 2019 od 9:00 do 13:00 hodin
  • Kde: Masarykova kolej, Thákurova 1, 160 00 Praha 6
Odborné přednášky
  • Představení systémů kompresorového chlazení a zpětného získávání tepla. Princip, možnosti využití, návrhy řešení, výhody, limitní parametry. Praktické ukázky realizací, ekonomické přínosy – Ing. Jiří Svoboda
  • Typy chladicích agregátů voda-voda Master Therm. Technické a provozní parametry, účinnosti, výhody pro zpětné získávání tepla. Specifické vlastnosti. Regulační principy a možnosti zapojení – Ing. Jiří Jiránek
  • Praktický příklad konkrétní aplikace systému chlazení v průmyslu. Energetická bilance. Návrh projektu a postup realizace – Ing. Petar Srbljanovič, projektant, SF Engineers Consulting
  • Programy podpory zpětného využití odpadního tepla dnes a v budoucnu – Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel, SEVEn Energy

Bližší informace a on-line přihláška

Podívejte se na rozhovor


Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.
logo Master Therm tepelná čerpadla s.r.o.

Master Therm je český výrobce tepelných čerpadel vzduch - voda, země - voda, voda - voda, s certifikací EHPA a registrací pro dotace. TČ pro rodinné domy, bytové domy, průmyslové objekty. Výroba, projekt, instalace na klíč včetně topné soustavy.