Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Využijte SENSIT metrologickou laboratoř pro kalibraci měřidel

Nabízíme vám služby Autorizovaného metrologického střediska, které je součástí firmy SENSIT s.r.o. již od roku 2001.

Jaké snímače teploty můžete svěřit do rukou našich metrologů?

Jsme schopni kalibrovat snímače teploty v rozsahu -40 °C až 600 °C a provádíme: 

  • Kalibraci odporových snímačů teploty (včetně snímačů s převodníkem proudu a napětí)
  • Kalibraci termoelektrických snímačů teploty (termočlánků) typu K a J
  • Kalibraci převodníků teplota-proud a teplota-napětí metodou elektronické simulace odporové sondy
  • Kalibraci elektronických přímoukazujících teploměrů

Obrátit se na nás můžete i se snímači od jiných výrobců, pokud jejich rozsah a provedení odpovídají výše uvedeným možnostem naší laboratoře.

Naše metrologické středisko je autorizováno Úřadem pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) pro ověřování stanovených měřidel s úřední značkou K72, č.j. 2828/06/02 ze dne 8.11.2006. Rozsah autorizace je platný pro měřiče tepla a chladu a jejich členy - snímače teploty a je vymezen v Osvědčení o metrologické, technické a personální způsobilosti k ověřování stanovených měřidel č. 0319-OS-K072-21, které vydal ČMI dne 31.12.2021. 

Více informací


SENSIT s. r. o.
logo SENSIT s. r. o.

Společnost SENSIT s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem odporových a termočlánkových snímačů teploty, snímačů relativní vlhkosti, snímačů CO2, snímačů hladiny, snímačů proudění a snímačů polohy. Dále SENSIT s.r.o. vyrábí převodníky, spínače teploty, ...

 
 
Reklama