Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

AQUA-THERM Nitra 2016 - odborný doprovodný program

Odborné semináre sú sprievodným seminárom pri výstave AQUA-THERM Nitra 2016, sú zamerané na problematiku vykurovania, vetrania a prevádzky zdrojov tepla a nízkoteplotných vykurovacích sústav pre nízkoenergetické domy, ktoré výrazne ovplyvňujú technické a hydraulické riešenia pripojenia rôznych druhov sústav a zdrojov tepla ústredného vykurovania za súčasného dodržiavania environmentálnych aspektov v súlade s novými legislatívnymi opatreniami a európskymi technickými normami, ktoré požadujú od nových budov výrazné využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP), ZSVTS Bratislava

Odborný garant podujatia: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., PhD., Stavebná fakulta STU, Katedra TZB

TERMÍN A MIESTO KONANIA:
9.2.2016 - 12.2.2016, Agrokomplex Nitra, hala M3
Semináre sú určené projektantom ústredného vykurovania, prevádzkovateľom zdrojov tepla, správcom a vlastníkom objektov, montážnym firmám, energetickým poradcom, študentom odboru TZB a TPB, ako aj uchádzačom o autorizáciu v SKSI.

Odborné semináre:

 • 9.2.2016, o 11:00 h. ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - voda,
  odborný garant: doc. Ing. Jana Peráčková, PhD.
 • 10.2.2016, o 13:00 h. ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - teplo,
  odborný garant: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
 • 11.2.2016, o 11:00 h. ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - vzduch,
  odborný garant: Ing. Peter Leimberger
 • 12.2.2016, o 11:00 h. ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGIE - plyn
  odborný garant: Ing. Kamila Víchová, PhD.

PROGRAM sprievodných seminárov pri výstave AQUA-THERM Nitra 2016