Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

QUERYTHERM–řídicí systém pro regulaci dodávky tepelné energie odstartoval novou éru vytápění

Společnost ECOONE Czech, specialista na ekonomiku a energetiku staveb, vyvinula a v praxi ověřila svůj nový produkt QUERYTHERM®. Systém zaměřený na efektivitu automatické regulace vytápění obytných domů i průmyslových objektů (od 1000 m2 vytápěné plochy) využívá jedinečný algoritmus. Ten kromě aktuálních klimatických podmínek a jejich predikce pracuje i s individuálními parametry vytápěné budovy a jejich změnami. Přináší tak okamžitý efekt v úspoře výdajů za tepelnou energii.

QUERYTHERM®: optimalizace dodávky, tepelná pohoda a okamžitý efekt v úsporách

Zatímco stávající systémy regulace pracují většinově s nastavením dodávky tepla na základě výrobcem doporučených parametrů (tzv. ekvitermní regulace*), QUERYTHERM® pracuje s každou budovou a s každou změnou počasí individuálně.


Nový algoritmus pro ohřev topné vody pracuje s údaji o „biorytmu“ budovy, takže zpracovává údaje o tom:

  • kolik tepla jednotlivé regulované okruhy požadují,
  • kolik získají např. z odpadního tepla počítačů, televize nebo vaření (podle toho jde-li o budovu obytnou či průmyslovou).

V reálném čase reaguje na předpověď počasí, což znamená, že kalkuluje např.:

  • tepelné zisky z venkovního oslunění,
  • predikuje zvýšení dodávky tepla při snížení venkovní teploty tak, že i při ochlazení zůstává teplota v místnosti konstantní
  • a zároveň snižuje dodávku, když „ví“, že přijde oteplení a zamezuje tím přetápění prostor.

Výsledkem těchto hodnocení, která probíhají několikrát za sekundu, je regulace dodávky tepelné energie v souladu s aktuální potřebou v reálném čase. K jejímu zavedení stačí instalace „jedné krabičky“ mezi zdroj tepla a okruhy, které zásobuje. Tato instalace nevyžaduje žádné zásadní úpravy stávajícího topného systému a je proto nenáročným řešením s rychlou návratností. Výhodou systému QUERYTHERM®, který byl vyvinut ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze (ČVUT) jako smart technologie pro trvale udržitelnou výstavbu v oblasti řízení budov, je také dálková správa a automatický provoz bez nutnosti zásahu obsluhy.

Systém QUERYTHERM® je maximálně šetrný k životnímu prostředí, financím majitelů i nájemníků budov a nadstandardně uživatelsky komfortní“, říká Radko Souček, majitel společnosti ECOONE a dodává: „Po dlouhém a pečlivém testování máme za sebou první úspěšné instalace a první měsíce provozu v několika budovách**, kde nasazení našeho řešení přineslo výrazné úspory.

* Překonaná ekvitermní regulace
Stávající řídicí systémy používají jeden typ algoritmu pro ovládání zdrojů tepla ve vztahu k topné soustavě budovy. Tento typ algoritmu je označován jako ekvitermní regulace. Spočívá v tom, že se topné médium v otopné soustavě ohřívá na teplotu, která je nepřímo úměrná venkovní teplotě. V praxi to znamená, že zachování konstantní teploty místnosti dosáhneme nastolením rovnováhy mezi dodávaným teplem a tepelnými ztrátami místnosti, při nižších venkovních teplotách je tedy třeba větší dodávky energie/tepla. Logicky je tento princip správný, vždy ale pracuje pouze na základě parametrů doporučených výrobcem, které nereflektují změny tepelných ztrát a zisků objektu.

**První čísla potvrdila dopad nasazení QUERYTHERMU® – Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Ostrava (objekt Patologie) je nebytový objekt s 2 450 m2 vytápěné plochy. Za první rok používání QUERYTHERMU® došlo k reálné úspoře tepla ve výši 49 %, která byla dosažena především vysokými vnitřními tepelnými zisky. Konkrétně se jedná o úsporu ve výši 682 GJ (gigajoul), tedy 241 755 Kč (spotřeba před nasazením QUERYTHERMU® činila 1 386 GJ = 492 030 Kč, použitím QUERYTHERMU® se spotřeba snížila na částku 705 GJ = 250 275 Kč za topné období v délce 224 dní).