Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CTI ČR zve na konferenci VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017

Kontroly kotlů na pevná paliva v praxi, kontrolní činnost SEI, aktuálně k NZÚ a Kotlíkovým dotacím, reklamace a záruky za dílo - informace pro montážní firmy a mnoho dalšího ve dvou dnech odborné konference, na kterou své členy i širokou veřejnost zve CTI ČR.

Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.
autorizované společenstvo
dovoluje si Vás pozvat na konferenci pod názvem
„VYTÁPĚNÍ – INSTALACE 2017“
28. února - 1. března 2017
místo konání
Hotel Černigov, Riegrovo náměstí 1494, 500 02 Hradec Králové
GPS: 50°12'51.928"N, 15°48'48.592"E
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK DO 22. ÚNORA 2017

Konference CTI ČR na téma „Vytápění – instalace“ je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.

Hlavním cílem je seznámit účastníky s moderními trendy v oblasti vytápění, vody-kanalizace, plynu, energetiky, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů, a to z pohledu získání nových informací z novinek na trhu, tak také i z provozní praxe a legislativy.


Program konference

28. února 2017 (úterý)

08.30 – 09.00Prezentace
prezenci účastníků zajišťuje sekretariát CTI ČR. Účastník konference obdrží identifikační visačku, která zároveň slouží jako oprávnění ke vstupu do prostor, v nichž probíhá konference. Při prezenci získá účastník rovněž formulář přihlášky do diskuse (přihlášku je možno podat v průběhu prezence nebo kdykoliv během konference).
09.00 hodin Zahájení vlastního programu konference
Konferenci řídí a moderuje Mgr. Lenka Solanská, moderátorka ČT 1 Vybraná vystoupení nebo jejich části budou zařazena do Časopisu pro tepelnou techniku a instalace INFO 2/2017a na stránky CTI ČR www.cechtop.cz, a portál www.tzb-info.cz Maximální časová dotace příspěvku je 30 min., maximální časová dotace vystoupení v diskusi je 10 min.
09.10-09.20 Otevření konference a její oficiální zahájení
Konferenci zahájí Bohuslav H a m r o z i, prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR
09.20-10.00 Připravované změny v ochraně ovzduší, novela zákona a kontrola kotle a paliva, kotlíkové dotace, povinné kontroly technického stavu kotlů
Mgr. Pavel Gadas, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv MŽP
10.00-10.40 Kontroly kotlů na pevná paliva v praxi, zkoušky z profesních kvalifikací pro instalatéry OZE
Ing. Vladimír Stupavský, TZB-info
10.40-11.20 Kontrolní činnost Státní energetické inspekce podle zákona o hospodaření energií
Ing. Marcela Juračková, ředitelka odboru kontroly SEI mjurackova@cr-sei.cz
11.20-11.50 Nové trendy v čerpací technice
Jiří Tesák, obchodní ředitel společnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
11.50-12.10 Dopady nařízení komise EU 811-814/2013 do praxe
Roman Švantner, produkt manažer ENBRA
12.00 hodin Oběd
Odpolední část přednášek
12.50-13.30 Provozní bezpečnost plynových spotřebičů kategorie „B“ a „C“ k vytápění a ohřevu vody, prevence otrav spalinami, výsledky šetření událostí poruch a havárií
Ing. Jiří Buchta, CSc. – soudní znalec ČSTZ Praha
13.30-14.10 Požadavky na projektování, zřizování, uvádění do provozu, provoz a dokumentaci plynových kotelen
Ing. Ivan Vališ – soudní znalec
14.10-14.50 Aktuální nabídka podpory z programu Nová zelená úsporám a Kotlíkových dotací
Ing. Jakub Hrbek, ředitel Odboru řízení Národních programů SFŽP ČR
14.50-15.30 Požadavky na umisťování, větrání a přívod spalovacího vzduchu plynových spotřebičů kategorie „A“, „B“, „C“
Ing. Miroslav Burišin – ČSTZ Praha
15.30 PŘESTÁVKA
15.40-16.20 Reklamace, odpovědnost zaměstnance za škodu, náhrada škody…..
Celní správa ČR
16.20-16.30 Inovace, technologie a ekologie v radiátorech TOMTON
Ing. Jitka Obračajová, MBA, ředitelka společnosti TOMTON s.r.o.
16.30-16.50 Dotační příležitosti v roce 2017 (nabídka pro členy CTI ČR)
Jana Hrubá Rypová, ředitelka obchodního oddělení Rödl & Partner Optimus Consult a.s.
19.00 hod Společenský večer přátel a členů Cechu topenářů a instalatérů ČR, který vám zpříjemní dobré jídlo, pití a výhra v tombole.

Program konference

1. března 2017 (středa)

8.30 registrace účastníků konference
9.00- 9.40 Průtoky vody ve vnitřních vodovodech a spotřeby vody v budovách
Ing. Jakub Vrána, Ph.D
9.40-10.20 Vnitřní vodovod, materiály, mikrobiologická rizika a jejich možná řešení
Ing. Zdeněk Žabička
10.20 PŘESTÁVKA
10.30-11.00 Odpovědné hospodaření s vodou
Ing. Karel Plotěný, jednatel společnosti ASIO spol.s.r.o.
11.00-11.30 Obnovitelné zdroje energie ve vytápění
Ing. Josef Slováček, garant sekce Oborové CTI ČR oblast Obnovitelné zdroje
11.30-11.45 DISKUZE
11.45 Ukončení konference
12.00 OBĚD

Poznámka: Tento programový list vychází z informací a upřesněných údajů k datu 15.2.2017. Dílčí změny programu jsou vyhrazeny.

Pro přednášející bude zabezpečena technika dle jejich požadavků.