Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Zjednodušení a zefektivnění návrhu a provozu hydraulických soustav

Flexibilní řízení prostorové teploty a vlhkosti

Poslechněte si zvukový záznam přednášek společnosti Siemens, které zazněly na odborném semináři Energeticky efektivní aplikace pro vodní chlazení a vytápění.

První polovina přednášky je zaměřena na úzkou část ze sortimentu Siemens, a to na prostorové regulátory určené ke spolupráci s fan-coilovými jednotkami Daikin.

Základní rozlišení:

  1. dvou nebo čtyřtrubkový fan-coil
  2. podle druhu použitého ventilátoru

Řada RAB zahrnuje klasické ručně ovládané termostaty s přepínačem otáček ve třech stupních, pro 2 i 4 trubkové fan-coily. Napáujení 230 V, jednoduchá obsluha, cena.

Řada RAB CD je určena pro ventilátory s elektronickým řízením otáček ventilátoru napětím 0-10 Volt a ventily řízené on-off. Je zachováno snadné ovládaní bez displeje, což preferuje stále velké množství uživatelů. Elektronické řízení zajišťuje plynulou změnu otáček ventilátorů ve třech stupních, se kterou je spojen příjemný komfortní pocit bez skokových změn. Úroveň každého ze tří stupňů lze plynule nastavit podle potřeb.

Je možný provoz vytápěcí, chladicí nebo automatický s přepínáním podle signálu teplotního čidla nebo externím kontaktem.

Ochranou tepelné pohody je zamezení činnosti ventilátoru, pokud není ve fan-coilu dostatečná teplota.


Řada termostatů RDG a RGF je digitální, G na stěnu, F do instalační krabice. Má elektronické řízení, které mimo jiné snižuje výkon ventilátoru, pokud se teplota v místnosti blíží požadované. Mohou mít i časový program, i s komunikací KNX.

Tyto regulátory jsou již sofistikované, umožňují více výstupů, 0-10 Volt pro ventilátory a on-off nebo 0-10 Volt pro ventily. Ventilátory s elektronický řízením otáček jsou často napájeny napětím 24 Volt a toto napětí lze použít i pro regulátor.

S komunikací KNX mají displej a je možné řídit i podle relativní vlhkosti. Využívá se faktu, že při zvýšení teploty vzduchu, v rámci zvoleného rozmezí, klesá relativní vlhkost. Teprve při dosažení limitu se zapojí externí odvlhčovač.

Je připraven široký sortiment aplikací, i pro spolupráci s tepelným čerpadlem. A to nejen pro fan-coily, ale i pro vytápěcí nebo chladicí strop, elektrické dohřev, radiátory, různé kombinace.

KNX umožňuje přenášet údaje o žádaných teplotách, potřebě cirkulace vzduchu, časech, potřebě tepla, chladu atp. do řídících systémů Siemens SYNCO 700 a Desigo, případně i do jiných systémů. Výhodou je přehled, optimalizace provozu a úspory energií. Pro údržbu je důležitá signalizace poruch.

Nově přidána aplikace pro řízení 6cestného kulového ventilu v režimu 0 - 10 Volt, nejčastěji v komerčních budovách pro řízení chladicích/vytápěcích stropů. Aplikaci lze přenastavit i na signál 2 - 10 Volt.

Další novinkou je aplikace pro řízení 6cestného ventilu ve spojení s tlakově nezávislým ventilem, která zajišťuje hydraulické vyvážení.

Pro řízení 6cestných ventilů lze použít i servopohon s KNX komunikací, který umožňuje další funkce.

V rámci řady RDG jsou obsaženy i regulátory pro řízení proměnlivých průtoků vzduchu prostřednictvím klapek, ve spojení s různými otopnými, chladicími plochami. A to podle kvality vzduchu snímané čidly, CO2, VOC.

Tlakově nezávislé ventily

Druhá polovina přednášky je zaměřena na tlakově nezávislé ventily. Tím nejlepší řešením je pro řízení fan-coilů je právě tlakově nezávislý ventil. Tato armatura obsahuje v jednom těle regulační ventil, dále nastavitelný omezovač průtoku a regulátor tlakové diference. Tím je zajištěno, že armatura jako celek pracuje za optimálních podmínek daných výrobcem a změny v potrubních sítích se do regulace provozu fan-coilu nepromítají.

Výhodou je jednoduchost návrhu. U jednoduchého regulačního ventilu se volí maximální průtok, minimální dispoziční tlak a tlaková ztráta na ventilu tak, aby autorita ventilu byla ideálně okolo 0,5 a postupně s narůstající chybou dalších předpokladů se snažíme najít optimum. U tlakově nezávislého ventilu vycházíme jen z potřebného průtoku.

Postup je podrobně popsán v přednášce na konkrétním příkladu tří fan-coilů napojených na stoupačky. Zahrnuje i diskuzi vybraných provozních stavů a z nich vyplývajících řešení pro hydraulické vyvážení celého rozvodu tepla a chladu.

Tlakově nezávislé ventily umožňují modernizaci starých soustav, kde již neexistuje podrobná a přesná dokumentace a kde ani v podstatě není možné vše stávající exaktně změřit. Investičně je použití tlakově nezávislých ventilů prakticky shodné s řešením, kdy se použijí diskrétní regulační ventily, omezovače průtoku a ventily pro regulaci tlaku. S tlakově nezávislými ventily také odpadá následné hydraulické vyvažování, které se nemusí vždy optimálně povést.

V dokumentaci k přednášce byla k dispozici pomůcka pro volbu tlakově nezávislých ventilů ke konkrétním fan-coilům Daikin a rovněž vhodného servopohonu.