Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Infotherma 2018 – energetická účinnost, kotlíkové dotace i vzdělávání

Jaká témata se řešila na letošní Infothermě? A jaké osobnosti jste tam mohli potkat? Pokud chcete poznat Infothermu 2018 v pěti minutách, podívejte se na naše video.

Při slavnostním zahájení výstavy Infotherma 2018 v Ostravě a během jejího průběhu byla diskutována většina problémů, se kterými se oblast spotřeby energií v objektech potýká. Na nejvyšší úrovni jsou to cíle, které si dává Evropská unie jako celek. Evropský parlament přijal velmi ambiciózní cíl zvýšit účinnost využití energie o 35 %. Dle Evžena Tošenovského nejsou k dispozici studie, ze kterých by vyplývalo, jak se tento cíl projeví ekonomicky na hospodaření spotřebitelů energie. Proto považuje tento cíl pro Českou republiku jako příliš ambiciózní a těžko splnitelný.

Silným tématem Infothermy 2018 byly opět kotlíkové dotace. Vzhledem ke způsobu financování není možné, aby tento program probíhal kontinuálně, což přináší výrobcům velké výkyvy v poptávce a zvyšuje požadavky na výrobní, skladové a finanční kapacity. Zejména menší výrobci orientovaní především na národní český trh se mohou dostávat až do existenčních problémů.

Na druhé straně se kotlíkové dotace příznivě projevují posilováním nabídky nových, ekologičtějších zdrojů tepla. Bohužel se nedaří motivovat k přechodu na účinnější a ekologičtější zdroje skupinu provozovatelů s nízkými příjmy, kteří provozují zpravidla ty nejhorší kotle s ohledem na životní prostředí. Pro všechny příjmové kategorie byly ovšem na Infothermě 2018 dostupné informace, jak lépe využít energie a paliva.

Úspory nákladů na energie lze dosahovat nejen zvyšováním účinnosti využití energie, ale i výběrem optimálního druhu energie a jejího dodavatele. Návštěvníci Infothermy využili stánek TZB-info, kde bylo poradenské středisko. Výběr optimálního dodavatele energie je stále důležitější, neboť rozdíly cen energií mezi dodavateli dosahují i desítky procent a takto vysoká úspora se technicky zpravidla ani nedá dosáhnout.

Mezi podstatná témata Infothermy patřilo také odborné školství. Přestože do školství jsou vkládány velké finanční prostředky, odborné školy jsou vybavovány potřebami pro výuku technických oborů, nedaří se získávat potřebný počet žáků pro obory TZB. Pro firmy, které se angažují a odbornou výuku podporují, je velkou ztrátou to, že prakticky nemají záruku za to, že žáci po absolvování školy u nich nastoupí a budou pracovat. Jako potřebné se jeví opětné zavedení možnosti smluvního ujednání mezi firmou a podporovaným žákem, že následně po vyučení, po maturitě ve firmě odpracuje smluvenou dobu.

Záštitu nad výstavou Infotherma převzalo MŽP, MPO a Hospodářská komora.

 
 
Reklama