Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Řešení a trendy pro snižování energetické náročnosti budov

Do programu semináře budou zařazeny odborné přednášky na téma
„SOUČASNÉ POŽADAVKY NA PROJEKTANTA SYSTÉMŮ TZB“.

PROGRAM SEMINÁŘE

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
9.05Odborné přednášky
– Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze

Současné požadavky na projektanta systémů TZB

1. Provoz systémů VYT a TV
Požadavky na projektovou činnost VYT a ZTI (zaměřeno na vodovod a přípravu TV) – pohled projektanta vs. legislativa. Hluková hlediska a tepelné namáhání provozu potrubních sítí TZB. Návrh potrubní sítě s ohledem na požadavek tlakové ztráty v projektové fázi a po realizaci.

2. Kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie – praktické zkušenosti
Stručný přehled legislativy o kontrole kotlů, praktický pohled projektanta, energetického specialisty (auditora) ve vazbě na možné kontroly, výpočet množství spalovacího vzduchu, možnosti zajištění přívodu spalovacího vzduchu.

3. Energetický potenciál splaškových a dešťových vod
Množství splaškových vod v domácnosti, dělení splaškových vod (šedá, černá a bílá voda). Zpětné využití tepla v oblasti splaškových vod. Dešťová voda a její využití v energetickém i vodohospodářském hledisku.

KSB – PUMPY + ARMATURY
Čerpadla a armatury pro vytápění
Čerpadla a automatické tlakové stanice pro ZTI

ista
Detekce úniku vody (nežádoucí úniky vody v domácnostech)
Měření efektivity plynových kotelen

VIADRUS
Ekologické kotle – kotle na biomasu AOC, A2C, P7C
13.00Diskuse, závěr semináře

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

23. 4. 2018Hradec Králové– Nové Adalbertinum, Velké nám. 32/40
24. 4. 2018Ostrava – Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 1250/6
25. 4. 2018Zlín – Interhotel Moskva, Nám. Práce 2512
26. 4. 2018BrnoHotel Continental Brno, Kounicova 6
14. 5. 2018Plzeň – Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
15. 5. 2018České Budějovice – Hotel Budweis, Mlýnská 6
16. 5. 2018Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení. Pořadí přednášek se bude na jednotlivých místech konání seminářů měnit.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádajících firem.

Přednášející:

ČVUT v PrazeIng. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
KSB – pumpy + armaturyIng. Luboš Hrdlička, Ing. Petr Sůva
ista Česká republikaIng. David Samek
VIADRUSIng. Kamil Tomčík

Pořadatelé:

KSB – pumpy + armatury s.r.o., koncern
Klíčova 2300/6, 149 00 Praha 4 - Chodov
E: lubos.hrdlicka@ksb.com
T: 241 090 217, M: 602 332 521
www.ksbpumpy.cz

ista Česká republika s. r. o.
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5
E: david.samek@ista.cz
T: 296 337 511
www.ista.com/cz/

VIADRUS a. s.
Bezručova 300, 735 81 Bohumín
E: ktomcik@viadrus.cz
T: 596 082 215, M: 775 877 241
www.viadrus.cz
 
 
Reklama