Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Společnost Enbra hostila 10. zasedání Vědecké rady BIC Brno

Jubilejní desáté zasedání Vědecké rady BIC Brno se 25. října konalo v brněnských Popůvkách v sídle společnosti Enbra. Hlavními tématy setkání byly úspory energií v oblasti stavebnictví, Průmysl 4.0 či financování výzkumu a vývoje po roce 2020. Zasedání se kromě představitelů vědecké obce zúčastnili i místopředsedové Rady pro výzkum, vývoj a inovace – Petr Dvořák a Karel Havlíček.

V Popůvkách se ve čtvrtek 25. října uskutečnilo jubilejní desáté zasedání Vědecké rady BIC Brno. Rada si pro toto setkání vybrala sídlo společnosti Enbra, která působí v oblasti technického zařízení budov. Tomu byl tentokrát přizpůsoben i program akce, který se z velké části týkal nových technologií a energetických úspor v oblasti stavby a bydlení. „Velmi nás těší, že si Vědecká rada BIC Brno vybrala pro své jubilejní zasedání právě naši společnost. Vnímáme to i jako příležitost pro další rozvoj naší dosavadní spolupráce s vědeckou obcí a vysokými školami,“ řekl generální ředitel společnosti Enbra Karel Vlach.

Právě Karel Vlach byl jedním z prvních řečníků zasedání, tématem jeho krátkého vystoupení byl přitom nástup moderních technologií a jejich využití v budoucnu. „Ačkoliv se nejčastěji hovoří o Průmyslu 4.0, modernizace s ním spojená se již naplno začíná objevovat i v odvětví kotlů, tepelných čerpadel, měřičů tepla či vodoměrů. Důležitý však není pouze nástup těchto technologií, ale také schopnost lidí je správně a efektivně využívat,“ nastínil obsah své přednášky generální ředitel společnosti Enbra.

Na 10. zasedání Vědecké rady BIC zavítali i významní hosté v čele s místopředsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která spadá přímo pod Úřad vlády ČR. Na akci vystoupili Petr Dvořák a Karel Havlíček, obsahem jejich přednášky přitom bylo financování výzkumu a vývoje po roce 2020. Další část programu se věnovala evropskému rámcovému programu HORIZONT 2020, konkrétně pak úsporám energií především v oblasti stavebnictví a nejúspěšnějším projektům v tomto programu. Blíže vše nastínila Veronika Korittová z Technologického centra Akademie věd ČR a také expertka na projekty v programu HORIZONT 2020 v oblasti stavebnictví a úspor energií Petra Colantonio.

10. zasedání Vědecké rady BIC ENBRA Popůvky

Závěr zasedání byl zasvěcen workshopu, na kterém se účastníci seznámili s aktuálními trendy v úsporách energií pro bytové i nebytové prostory. „V této části jsme se věnovali dvěma oblastem, konkrétně aktivnímu energetického managementu pro komplexní řízení objektů a zefektivnění jejich energetické náročnosti. Druhá pak byla zasvěcena informačnímu modelování budov, jmenovitě využití objektů pomocí BIM knihovny, ať už jde o plánování realizaci či jejich servis,“ uvedl obchodní ředitel centra služeb společnosti Enbra Radovan Slaný.

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe. Soustavně se BIC Brno také věnuje výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snaží o zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť. Hlavní činností BIC Brno je aktivní podpora firem, které se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi.

ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, to je topení, chlazení a měření spotřeby vody. Dodáme Vám to, co potřebujete, nejlépe, jak umíme. Jsme jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení.