Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na seminář Příprava teplé vody a hluk zdrojů tepla

Seminář je určen projektantům, energetikům, provozovatelům a technickým pracovníkům v oblasti vytápění, přípravy teplé vody, zásobování tepla, zdravotní techniky a akustiky. Přednášky jsou koncipovány tak, aby posluchačům poskytly vazbu na teoretické znalosti aplikované v praxi. Během přednášek bude možné na daná témata diskutovat s přednášejícími a vytvářet tak prostor pro sdílení zkušeností s ostatními účastníky semináře.

Program semináře

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
9.15Odborné přednášky
Příprava teplé vody (TV) – projekční software „NAVO 2.0“ – Ing. Roman Vavřička, Ph.D. Představení inovovaného projekčního softwaru (webová aplikace přístupná z www.quantumas.cz). Inovovaná verze 2.0 s využitím základních konceptů návrhu zásobníku teplé vody a zdroje tepla pro přípravu teplé vody jako jsou: metoda křivek odběru a dodávky tepla, metoda jednotkového bytu DIN 4708, metoda společného zdroje tepla pro vytápění a přípravu TV s přednostním ohřevem TV. Teoretický úvod pro zvládnutí jednotlivých metod návrhu včetně prezentace příručky pro práci s výpočetním softwarem.
Úvod do technické akustiky zdrojů tepla – Ing. Miroslav Kučera, Ph.D. Přednáška je zaměřena na základní pojmy akustiky, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru, šíření zvuku přes překážky, zdroje zvuku – tepelná čerpadla, kotle, komíny, hořáky, oběhová čerpadla atd. Část přednášek bude věnována aktuálním hygienickým limi tům pro zdroje hluku v ČR v pracovním prostředí a komunální sféře. V rámci jednotlivých témat budou diskutovány nejčastější způsoby porušování hygienických limitů těchto zdrojů a eliminace rizik.
13.45Diskuse, závěr semináře, oběd
Přednášející:Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí,
Ing. Miroslav Kučera, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení, na závěr semináře bude pro účastníky připraven oběd.

V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy QUANTUM.

Datum a místo konání

12. března 2019Ostrava – Hotel Imperial, Tyršova 6
13. března 2019Brno – Hotel Continental, Kounicova 6
14. března 2019Praha – Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6

Účastnický poplatek

Pro členy STP 500 Kč, pro ostatní 800 Kč.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Součástí účastnického poplatku jsou náklady na organizaci semináře, materiály k semináři a občerstvení v průběhu semináře.

Pokud máte zájem o účast, odešlete prosím závaznou přihlášku na seminář nejpozději týden před konáním semináře.

Podmínky účasti:

přijetí přihlášek nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Úhrada poplatku

Na základě zaslání závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Společnosti pro techniku prostředí:
Komerční banka, číslo účtu 43837011/0100
Variabilní symbol = číslo faktury.

Ostatní podmínky

Nezúčastníte-li se po přihlášení a zaplacení akce a nepošlete za sebe náhradníka, účastnický poplatek nevracíme, materiály Vám zašleme na adresu uvedenou v přihlášce.

Na jednu přihlášku lze přihlásit více účastníků, uveďte však jejich jména.


Pořadatel:

QUANTUM, a. s.
Brněnská 212, 682 01 Vyškov
T: 517 343 363-5
E: quantumas@quantumas.cz
http://www quantumas.cz

 
 
Reklama