Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Štítkování výrobků spojených se spotřebou energie

Datum: 24.2.2019  |  Autor: redakce  |  Zdroj: MPO, Odbor 41300

MPO vydalo počátkem února přehled platných právních předpisů týkajících se uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

© Fotolia
© Fotolia

Již v průběhu devadesátých let 20. století přijalo Evropské společenství řadu směrnic, které stanovovaly požadavky na označování spotřebičů pro domácnost energetickými štítky. Jejich účelem je poskytnout informace, díky nimž mohou spotřebitelé při nákupu vzít v úvahu energetickou účinnost spotřebičů a v důsledku informované volby tak snížit provozní náklady. V roce 2010 byla přijata rámcová směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, která rozšířila oblast působnosti o další kategorie výrobků. Ode dne 1. srpna 2017 byla směrnice nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, které je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech EU.

Česká republika implementovala požadavky směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

V rámci provádění uvedené směrnice připravuje Evropská komise ve spolupráci s členskými státy a výrobci přímo použitelné právní předpisy (nařízení), v nichž se uvádí povinnosti dodavatelů při uvádění jednotlivých kategorií výrobků na trh, popř. do provozu.

Platné právní předpisy EU o označování výrobků energetickými štítky

Směrnice Komise 96/60/ESkombinované pračky se sušičkou
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1059/2010myčky nádobí
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1060/2010ledničky a chladničky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1061/2010pračky
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1062/2010televize
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 626/2011klimatizátory vzduchu
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 392/2012bubnové sušičky prádla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 874/2012světelné zdroje a svítidla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 665/2013vysavače (nařízení č. 665/2013 bylo rozsudkem Soudního dvora EU zrušeno)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 811/2013teplovodní kotle a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo kogenerační jednotkou
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 812/2013ohřívače vody a akumulační nádrže
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 65/2014trouby a digestoře
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 518/2014energetické štítky na internetu (mění celkem 10 platných nařízení z let 2010—2013)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 1254/2014větrací jednotky pro obytné budovy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1094profesionální chladicí boxy
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1186lokální topidla
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2015/1187teplovodní kotle na tuhá paliva a soupravy s termostatem, solárními kolektory, tepelným čerpadlem nebo doplňkovým kotlem
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 2017/254používání tolerancí v postupech ověřování (mění 15 nařízení z let 2010 - 2015)

Na stránkách Evropské komise jsou k dispozici šablony energetických štítků k tisku, pro některé produktové kategorie lze rovněž využít online generátor.

 

Hodnotit:  

Datum: 24.2.2019
Autor: redakceSdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2019

Tabulky a výpočty

Partneři - Vytápění

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů