Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu (II)

Bez ohledu na stížnost zaměstnance je užitečné získat některé počáteční informace o okolních podmínkách provedením jednoduchého měření okolní teploty/vlhkosti.

Měřeni pomoci univerzálního měřicího přístroje testo 400.

Jděte doprostřed místnosti s přístrojem testo 400. Pohybujte vlhkostní sondou okolního vzduchu lehce tam a zpět ve výšce přibližně 60 cm (rychlost cca 1,5 m / s), až se zobrazené hodnoty stabilizují. Je třeba dbát na to, aby měření nebylo zkresleno dechem.

Obr. 1: Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu pomocí měřicího přístroje testo 400 pro měření klimatických veličin.
Obr. 1: Měření teploty a vlhkosti okolního vzduchu pomocí měřicího přístroje testo 400 pro měření klimatických veličin.

Výsledky měřeni/interpretace. Naměřený výsledek se skládá z teploty vzduchu ve °C a relativní vlhkosti v %. Člověk v kanceláři se cítí nejpohodlněji při okolní teplotě 22 až 24 ° C a vlhkosti okolního vzduchu 40 až 60%. DIN EN 15251 Kategorie II povoluje maximální teploty 26 °C pro režim ochlazování a 20 °C pro režim vytápění při 25 až 60% vlhkosti. Toto měření slouží k získání prvotních informací o vnitřním klimatu. Pokud se naměřené hodnoty již výrazně odchylují od výše zmíněného rozsahu úrovně pohody prostředí, nejsou prozatím potřebná další hodnocení. Příčiny jsou pravděpodobně způsobeny poruchou systému HVAC.

Měření PMV/PPD

Hodnota PMV/PPD poskytuje komplexní posouzení teplotních faktorů v rámci pracovních a okolních podmínek na pracovišti. Výsledkem měření je objektivní vyjádření o úrovni tepelné pohody prostředí.

PMV (Predicted Mean Vote).

PMV je měřítkem průměrného tepelného pocitu většího počtu osob. Tato hodnota je vypočítána z následujících parametrů

  • Teplota okolí
  • Vyzařovaná teplota
  • Proudění
  • Relativní vlhkost a zadané hodnoty
  • Index oblečení
  • Aktivita

Index oblečeni.

Oblečení ovlivňuje tepelnou rovnováhu člověka. Je to hraniční vrstva mezi tělem a klimatem v místnosti a tím má přímý vliv na tepelnou pohodu. Fyzikálně je oblečení charakterizováno svou odolností proti přenosu tepla mezi pokožkou a okolním prostředím.

Aktivita.

Úroveň aktivity je měřítkem pro výdej energie člověka. Člověk v úplném klidovém stavu má bazální metabolický výdej M = 0,8 met (met = rychlost metabolismu = metabolická hodnota, 1 met = 58 W/m2 povrchu těla).

PPD (Predicted Percentage Dissatisfied).

PPD popisuje předpokládané procento osob nespokojených s okolními podmínkami. Hodnota je vyjádřena v procentech a neklesá pod 5 % nespokojených lidí, protože není možné specifikovat okolní klima, které uspokojí každého kvůli rozdílům mezi jednotlivci.

Parametry měření s doporučenými sondami.
Parametr měřeníObj. čísloPopis
(Vyzařovaná) teplota0602 0743Kulový teploměr
Teplota vzduchu
Relativní vlhkost
0632 1543IAQ sonda (doporučena) nebo teplotní/vlhkostní sonda (obj. číslo 0636 9743)
Rychlost proudění vzduchu0628 0143Sonda pohody prostředí

Tabulka 1: Měření parametrů s příslušnými sondami.

Měření úrovně pohody prostředí na pracovišti

Parametry pro výpočet PMV/PPD
Parametr [met]
Fyzická aktivitametW/m2Rozsahy (ručně zadané)
Ležení, uvolněné0,6460,1 až 0,6
Sezení, uvolněné0,9580,7 až 1,0
Lehká aktivita,sezení: (kancelářská práce, škola)1,2701,1 až 1,4
Lehká aktivita, vestoje: (laboratorní práce, lehká průmyslová činnost, obchod)1,6931,5 až 1,8
Mírná aktivita, vestoje: (prodejní aktivity, domácí práce, ovládán stroje)2,01161,9 až 2,4
Těžká aktivita: (těžké práce na stojích, dílenské práce)2,81652,5 až 3,0
Info: met = rychlost metabolismu = metabolická jednotka, 1 met = 58 W/m2 povrchu těla
Parametr [clo]
Druh oblečeníclom2K/WRozsahy (ručně zadané)
Neoblečený, nahý000 až 0,1
Letní oblečení (spodní prádlo, košile s krátkým rukávem / krátké kalhoty / ponožky/boty)0,50,0780,2 až 0,6
Lehké pracovní oblečení (spodní prádlo, košile s krátkým rukávem, lehké kalhoty, lehké ponožky, boty)0,70,110,7 až 0,9
Normální pracovní oděv (spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty)1,00,161,0 až 1,4
Teplé pracovní oblečení (spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi košile, kalhoty, bunda, těžká prošívaná bunda a kombinéza, ponožky, boty)1,50,23251,5 až 1,9
Velmi teplé pracovní oblečení (spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, bunda, těžká prošívaná bunda a kombinéza, ponožky, boty, čepice, rukavice)2,00,322,0 až 2,4
Teplé zimní oblečení (spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, termo bunda a kalhoty, bunda s těžkým prošíváním, kombinéza s těžkým prošíváním, ponožky, boty, čepice, rukavice)2,50,38752,5 až 3,0
Info: oblečení, 1 clo = 0,155 m2K/W

Tabulka 2: Parametry pro výpočet PMV/PPD

Měřeni pomoci testo 400.

  1. Měřicí přístroj testo 400 pro měření klimatických veličin s příslušnými sondami je sestaven na “pracovišti, kde byla podána stížnost”. DIN EN ISO 7726 uvádí, že měření vlhkosti a vyzařované teploty by se mělo provádět při průměrné výšce (0,6 nebo 1,1 m), zatímco teplota a rychlost proudění vzduchu by měly být měřeny ve třech různých výškách (0,1; 0,6; 1,1 nebo 0,1; 1,1; 1,7).
  2. Před zahájením skutečného měření PMV / PPD je třeba vzít v úvahu dobu aklimatizace kulového teploměru (přibližně 20 až 30 minut). Proto odložte spuštění měřicího programu, dokud nebude hodnota teploty ustálená.
  3. Měřicí program PMV / PPD provede technika krok za krokem měřením. Kromě indexu oblečení a aktivity je třeba také definovat dobu měření a měřící cyklus. Ty závisí primárně na příslušném měřicím úkolu nebo povaze stížnosti.
Obr. 3: Relativně rychlé měření často postačuje k získání představy o teplotních podmínkách.
Obr. 3: Relativně rychlé měření často postačuje k získání představy o teplotních podmínkách.
Obr. 4: Tepelné podmínky jsou zřejmé okamžitě, na první pohled.
Obr. 4: Tepelné podmínky jsou zřejmé okamžitě, na první pohled.

Měřici cyklus / doba měřeni.

Pokud si zaměstnanec např. stěžuje na všeobecné, trvalé tepelné nepohodlí na svém pracovišti, pak rychlé měření trvající několik minut často postačí k získání nějaké představy o teplotních podmínkách. Nicméně, pokud je zaměstnanec s teplotními podmínkami nespokojen v různých časech v průběhu dne, pak má smysl provést dlouhodobé měření po celý pracovní den.

Denní ovládání systému HVAC může mít za následek dočasné tepelné nepohodlí. Cyklus měření vybraný pro dlouhodobá měření by určitě měl být relativně jemně laděn (5 - 30 s), protože více údajů umožňuje provést prošetření, které je časově přesnější. S pamětí umožňující zaznamenat až 1 milion měření dokáže testo 400 bez problémů dokumentovat velmi velké množství dat.

Kromě toho umožňuje testo IAQ záznamník velmi komplexní dlouhodobá měření s možností připojit až 6 sond současně a uložit až 360 000 záznamů. Obzvláště praktické: měřicí přístroj může být při dlouhodobém měření použit pro jiná měření na jiných místech.

Výsledky měřeni/interpretace

Bez ohledu na to, zda provádíte poměrně krátká měření nebo dlouhodobá měření v průběhu jednoho dne, získáte po ukončení měřicího programu hodnotu PMV/PPD, která je zprůměrována během příslušného období měření. To může za určitých okolností poskytnout dostatečné informace.

Máte však také možnost provádět individuální analýzu hodnot PMV/PPD za účelem odfiltrování hodnot, které jsou v případě dlouhodobého měření v určité době mimo normu. S pomocí softwaru testo DataControl PC, který je dodáván spolu s testo 400 je to velmi snadné.

Výsledkem měření je hodnota mezi +3 a -3 a vztahuje se k okolnímu prostředí. Hodnota PMV od -0,5 do +0,5 odpovídá úrovni tepelné pohody.

Obr. 6: Ukázka z měřicího protokolu.
Obr. 5: Ukázka z měřicího protokolu.
Stupnice hodnocení IAQ PMV
+3horko
+2teplo
+1mírně teplo
0neutrální
-1mírně chladno
-2chladno
-3zima

Tabulka 3: Stupnice hodnocení IAQ PMV.

Vyhodnocení může být provedeno v grafické nebo tabulkové podobě. Obrázek 6 ukazuje výsledek měření v grafu, kde je hodnota PMV 0,21 a hodnota PPD 5,92 % zobrazena jako modrá tečka na zelené křivce. Všechny hodnoty na zelené křivce odpovídají úrovni tepelné pohody kategorie B podle DIN EN ISO 7730. Pokud je hodnota PMV mimo hranici ±0,5, musí být provedena analýza příčiny. Jako první krok by měly být podrobněji prozkoumány výsledky měření jednotlivých parametrů: teplota kulového teploměru, okolní teplota, vlhkost a rychlost proudění (viz tabulka 4). Pokud zjistíte například významný teplotní rozdíl mezi teplotou okolí a teplotou kulového teploměru, může být příčinou vysoké sluneční záření prostupující oknem.

V závislosti na tom, které jednotlivé parametry se odchylují od normy, mohou být příčinou vadné součásti, nesprávné nastavení systému HVAC nebo okolní podmínky na místě (např. vzduchové vyústky, okna nebo konstrukční změny).

Typ místnostiAktivita v metFaktor oblečení cloKategoriePůsobící (kulová)
teplota ve °C
Max. průměrná rychlost
proudění vzduchu v m/s
LétoZimaLétoZimaLétoZima
Jedna kancelář
Kancelářské prostředí
Konferenční místnost
Sál
Kavárna/restaurace
Třída
1.20.51.0B24.5 ± 1.522.0 ± 2.00.190.16
Maximální průměrná rychlost proudění vzduchu je založena na turbulenci ze 40% a na teplotě vzduchu, která se rovná teplotě kulového teploměru. Pro letní a zimní období se používá relativní vlhkost 60 % nebo 40 %. Pro určení maximální průměrné rychlosti vzduchu se zvolí nižší teplota rozsahu v letním i v zimním období.

Tabulka 4: Výňatek z normy DIN EN ISO 7730.

TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...