Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Simulace budov a techniky prostředí IBPSA-CZ

11. národní konference s mezinárodní účastí

Přinášíme pozvánku na 11. konferenci IBPSA-CZ s mezinárodní účastí.

IBPSA-CZ (International Building Performance Association – Česká republika) pořádá ve spolupráci s VUT v Brně, Fakultou stavební již jedenáctou konferenci Simulace budov a techniky prostředí (SBTP 2020), která proběhne 5. a 6. listopadu 2020 v Brně.

IBPSA je mezinárodní nezisková organizace, která podporuje rozvoj a využití metod počítačové simulace při projektování, výzkumu a hodnocení budov a zařízení techniky prostředí. Informace získané simulacemi na numerických modelech se stále častěji uplatňují v projekční praxi při dimenzování výkonu větracích, klimatizačních a vytápěcích zařízení, při výpočtu potřeby tepla nebo chladu v krátkodobých a dlouhodobých (ročních) intervalech, při optimalizaci regulace technických zařízení a systémů nebo při řešení nestandardních stavebních prvků. Počítačové simulace poskytují rovněž detailní informace o rychlostech proudění, teplotách vzduchu nebo koncentracích příměsí ve větraných, vytápěných či klimatizovaných prostorech.

Všichni zájemci o tuto problematiku jsou zváni na konferenci Simulace budov a techniky prostředí, která se bude konat 5. a 6. listopadu 2020 na půdě Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně.

K prezentaci referátu se lze přihlásit zasláním anotace příspěvku (v délce cca 100 slov) nejpozději do 15. května 2020 podle instrukcí uvedených na http://sbtp2020.fce.vutbr.cz/ kde lze rovněž nalézt aktuální informace o připravované konferenci.

Program konference Simulace budov a techniky prostředí je zaměřen na využití simulací v následujících oblastech:

  • termodynamika budov a energetických systémů
  • energetická náročnost budov
  • vnitřní a vnější aerodynamika budov
  • vnitřní prostředí budov a dopravních prostředků
  • projektování energetických systémů budov
  • optimalizace provozu a regulace vytápění, větrání a klimatizace
  • aplikace netradičních zdrojů energie
  • řešení nestandardních stavebních prvků budov
  • vývoj a ověření softwarů

Na Vaši účast na konferenci se těší

doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. – předseda organizačního výboru SBTP 2020
Ing. Martin Barták, Ph.D. – předseda IBPSA-CZ

 
 
Reklama