Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Záruční program COVID II

Trinity Bank v uplynulých dnech spustila v rámci Záručního programu COVID II financování provozních úvěrů se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Trinity Bank pomohla s vypracováním žádostí o bankovní záruku COVID II a nyní pracuje na dalších krocích spojených s přípravou provozních úvěrů.

Podnikatelé a malé i střední firmy zasažené koronavirem projevili o tuto formu podpory opravdu velký zájem, alokace prostředků uvolněných pro program COVID II byla v rámci příjmu žádostí mnohonásobně překročena. Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje o vyhlášení další výzvy, tentokrát by však měla podpora mířit i na firmy, které mají své sídlo a místo podnikání v Praze. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak získat prostředky i pro živnostníky a firmy podnikající na území hlavního města, a Trinity Bank bude i tentokrát připravena pomoci zajistit nezbytné kroky spojené s přípravou žádostí do programu a zřízením úvěrů se zárukou ČMZRB.

Další možnosti zmírnění dopadů COVID-19 ve firmách

Tým Trinity Bank intenzivně hledá i jiné cesty, jak v podnikatelské oblasti snížit negativní následky opatření zavedených z důvodu zabránění šíření koronaviru. Připravuje spuštění spolupráce s mnoha subjekty poskytujícími různé typy veřejné podpory, ať už se jedná o pomoc českým exportérům nebo o znovunastartování byznysu.

Potřebujete-li pomoci, neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme Vám s efektivním řešením zmírnění dopadu COVID–19 ve Vaší společnosti.

Kontakt:

Ing. Jana Hrubá Rypová
Vedoucí odboru Podpora obchodu
m: +420 702 115 227
e: jana.hrubarypova@trinitybank.cz

https://www.trinitybank.cz/podnikatele-a-firmy-uvery-a-financovani-covid-ii/
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...