Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

29. ročník konferencie VYKUROVANIE 2021

Konferencia je v tomto roku zameraná na tému „Alternatívne zdroje energie pre budovy s takmer nulovou potrebou energie“. VYKUROVANIE 2021 sa uskutoční v termíne 21.–25. júna v BELLEVUE**** Grand Hotel, Horný Smokovec.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • 21. 6. – Energetika budov
  • 22. 6. – Progresívna výroba tepla
  • 23. 6. – Obnoviteľné zdroje energie
  • 24. 6. – Automatizácia vo vykurovaní
  • 25. 6. – Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 30 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Podrobný program